FileMaker Pro Customer Stories

In almost every segment of business, education and government, millions of our delighted customers use FileMaker to organize projects, people, assets and more.

Featured Customer Stories

Hughes Associates, Inc.

Inženýrská a konzultaèní firma Hughes Associates používá vlastní øešení ve FileMakeru pro iOS ke zlepšení bezpeènosti v továrnách

Další informace

Japan Management Ltd

Malá personální agentura z venkovské jižní Anglie hledá pro japonské společnosti zaměstnance z Evropy a Spojeného království. Specializovaný systém na softwaru FileMaker zajišťuje, aby vše běželo hladce. Japan Management Ltd. je malá konzultační firma, specializující se na vyhledávání a výběr vedoucích pracovníků a nábor místních zaměstnanců pro japonské společnosti v celé Evropě a Spojeném království. V provozu této agentury se významně uplatňuje software FileMaker.

Další informace

3PL Advantage, Inc

Chris Brenner je majitel malé logistické firmy 3PL Advantage, Inc., která se zabývá mnoha aspekty dodavatelského řetězce, od vnitrostátní a mezinárodní dopravy po skladování, distribuci a řízení zásob.

Další informace

Back to top