Technická specifikace

FileMaker Go 15

Systémové požadavky

FileMaker Go 15 je jedna univerzální aplikace navržená pro iPad i iPhone a je dostupná na App Store.

FileMaker Go 15 je kompatibilní se zařízeními s iOS, na kterých běží minimálně iOS 9.3 a vyžaduje iTunes 12.x.

Podpora jazyků

FileMaker Go 15 je dostupný v následujících jazycích: mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština, japonština, holandština, španělština, zjednodušená čínština, korejština a brazilská portugalština.

Používání aplikace FileMaker Go

Pro vytváření a úpravy vlastních aplikací je potřebný program FileMaker Pro. S aplikací FileMaker Go nelze vlastní aplikace vytvářet ani modifikovat.

Kompatibilita souborů

Ve FileMakeru Go 15 lze otevřít a sdílet vlastní aplikace vytvořené s použitím verze FileMaker Pro 12 a novějších.

Další informace (EN) o převádění starších aplikací než z programů FileMaker 12.

Kompatibilita s hostitelem a limity připojení

Před hostováním aplikací pro FileMaker Go 15 je potřeba na níže uvedený software aplikovat nejnovější aktualizace.

Hostitel Limity připojení
FileMaker Pro 15, 14 a 13.0.9

nebo

FileMaker Pro 15, 14 a 13.0.9 Advanced
Dovoluje až 5 současně připojených klientů.
FileMaker Server 15, 14 a 13.0.9 Dovoluje až 100 připojených uživatelů.

Pro přístup k vlastním aplikacím hostovaným na serveru FileMaker Server z aplikace FileMaker Go jsou potřebná připojení uživatelů.

FileMaker Server 15 se dodává s jedním připojením uživatele pro testovací účely. Další připojení lze zakoupit ve webovém obchodě FileMaker Store nebo z administrátorské konzole serveru FileMaker Server.

Zastaralé a odebrané technologie

Společnost FileMaker, Inc. neustále investuje do nejnovějších technologií a vylepšuje platformu FileMaker. Proto mohou být v budoucích verzích softwaru FileMaker některé funkce a operační systémy zastaralé a budou odebrány. Prohlédněte si seznam zastaralých technologií (EN).