Över 100.000 nedladdningar av nya FileMaker Go 12 för iPad och iPhone under första veckan

En stor efterfrågan av FileMaker Go bekräftar FileMaker’s position som den ledande plattformen för att skapa och driftsätta kundanpassade företagsappar för iOS.

SANTA CLARA, Calif. – April 16, 2012 – FileMaker, Inc, meddelar idag att den nya versionen av FileMaker Go, FileMaker Go 12 för iPad och FileMaker Go 12 för iPhone, har laddats ner mer än 100.000 gånger under första veckan. FileMaker Go 12 underlättar användandet av iOS appar skapade med FileMaker Pro 12.

Nya FileMaker 12 har många nya välutformade teman och startlösningar väl anpassade för iPad och iPhone. Dessutom har den nya produktfamiljen försetts med nya designverktyg och bättre filhantering för dagens krävande och informations intensiva applikationer.

”Det snabba och positiva mottagandet av FileMaker Go 12 stärker FileMakers position på marknaden som den ledande plattformen för att skapa kundanpassade företagsappar för iOS”, säger Magnus Schmiedtke, Business Development Manager Nordic. ”Företag använder FileMaker Pro för att skapa applikationer som ska hantera allt från inventarier till kontakter till kompletta affärsstöd för personal på resande fot där man använder iPad och iPhone.”

En gratis testversion av FileMaker Pro finns tillgängligt så att alla kan prova och skapa sina egna företagsappar för iOS.

Priser och tillgänglighet
Alla FileMaker 12-produkter finns ni för leverans. FileMaker Pro 12 kostar 3.500 kr och 2.100 kr för uppgradering, FileMaker Pro 12 Advanced kostar 4.500 kr och 2700 kr för uppgradering, FileMaker Server 12 kostar 9.000 kr och 5.400 kr för uppgradering, samt FileMaker Server 12 Advanced kostar 25.500 kr och 15.300 kr för uppgradering. (Rekommenderade listpriser anges i svenska kronor, SEK, exklusive moms). FileMaker Go 12 för iPad och FileMaker Go 12 för iPhone är kostnadsfria appar på App Store. Ytterligare information om priser och uppgraderingsmöjligheter finns på http://www.filemaker.se.

Om FileMaker, Inc.
FileMaker är världsledande på lättanvända databasprogramvaror. Miljoner användare, från enskilda individer till några av världens största företag, använder programvaror från FileMaker för att hantera, analysera och dela viktig information. Företagets produkter består av FileMaker – mångsidig programvara för iPad, iPhone, Windows, Mac och webben - samt Bento, den personliga databasen för Mac, iPhone och iPad. FileMaker, Inc. är ett dotterbolag till Apple, Inc..

Kundkontakt:
046-18 49 95
http://www.filemaker.se

Media kontakt:
Magnus Schmiedtke
070-646 91 96
magnus_schmiedtke@filemaker.com