CLM Onderzoek en Advies BV

CLM Onderzoek en Advies is een onafhankelijk adviesbureau voor de inrichting van een duurzaam en aantrekkelijk platteland. FileMaker vormt de basis voor CLM’s projectplanning, personeelsadministratie, urenregistratie, rapporten en bibliotheek.

CLM Onderzoek en Advies is een onafhankelijk bureau dat wetenschappelijk onderzoek doet, adviseert en processen begeleidt voor de inrichting van een duurzaam en aantrekkelijk platteland. CLM is gevestigd in Culemborg en er zijn 25 mensen werkzaam.

Gebruiksvriendelijk
CLM werkt al bijna 15 jaar met FileMaker. De bureaumanager Corry de Boer kwam in 1998 bij CLM werken. Haar hoofdtaken als bureaumanager zijn ondermeer personeelszaken, planning en beheer, directiesecretariaat, secretariële ondersteuning van de directie, aansturing van het secretariaat en Arbo-zaken. Vanwege die taken kwam zij in die periode in aanraking met FileMaker, dat CLM toen al inzette binnen de betreffende bedrijfsprocessen. De Boer had nog niet eerder met het programma gewerkt. “Wat me direct opviel, was de gebruiksvriendelijkheid van FileMaker. Ik heb me het programma zeer snel eigen kunnen maken, waardoor het eenvoudig werd om al mijn taken goed uit te kunnen voeren.”

CLiM
FileMaker vormt de basis van de bedrijfstoepassing CLiM van CLM. Deze is ontwikkeld door FileMaker-ontwikkelaar Solutions2Go. CLiM wordt onder andere gebruikt voor projectplanning, personeelsadministratie, urenregistratie, rapporten en bibliotheek.

• Projectplanning: CLM Onderzoek en Advies voert jaarlijks ongeveer honderdvijftig projecten uit, die worden gefinancierd door een gevarieerde klantenkring. Naast de rijksoverheid en regionale overheden, zijn het agrarische bedrijfsleven (producenten, handel en detailhandel) en productschappen belangrijke opdrachtgevers. Ook maatschappelijke organisaties en publieke en private kennisinstituten zijn onderdeel van de klantenkring. In FileMaker wordt de projectplanning gemaakt en worden de gegevens van de projectfinanciers bijgehouden.

• Personeelsadministratie: De gegevens van de personeelsleden worden in de toepassing bijgehouden. Het betreft de NAW-gegevens, verjaardagen, maar ook vakantie- en ziektedagen.

• Urenregistratie: de adviseurs registreren hun beschikbare uren in CLiM en kunnen die vervolgens gefaseerd schrijven.

• Rapporten: De adviseurs schrijven projectrapporten. Ook deze worden in FileMaker bijgehouden.

• Bibliotheek: CLM publiceert over de resultaten van projecten. Deze publicaties zijn op te vragen bij CLM en worden ook in FileMaker bijgehouden.

Het raamwerk is door Solutions2GO ontwikkeld, maar door de eenvoud van het programma kunnen we ook zelf aanpassingen maken”, zegt Corry de Boer. “FileMaker is in staat om overzicht te scheppen in de brij van data waar CLM mee werkt. Door de koppelingen met de verschillende systemen, worden data meer dan alleen tekst en cijfers: FileMaker biedt ons inzicht.”

Toekomst
CLM gebruikt FileMaker 10 waardoor het mogelijk is om een koppeling te maken met Exact, zodat de financiële gegevens ook inzichtelijk zijn in CLiM. De belasting van de Exact-toepassing is nu minder.

CLM wil in de toekomst de mogelijkheid van FileMaker benutten om medewerkers ook op afstand te laten werken met CLiM.