FileMaker ook voor de doe-het-zelver

LPL, het kantoor van Richard de Lange, is een middelgroot, regionaal advocatenkantoor met vestigingen in Zevenaar en Winterswijk. De zes advocaten die zich in LPL hebben verenigd, hebben een frisse en moderne kijk op hun vak. Geen onnodige opsmuk en advocatuurlijke chiquedoenerij, maar professionele juridische dienstverlening met vooral een praktische inslag. Dat betekent ook dat de advocaten van LPL niet direct kostbare procedures aangaan, maar eerst proberen door overleg en onderhandelingen een oplossing te vinden die meer zekerheid biedt dan een gang naar de rechter, veel minder tijd kost en waarmee de cliƫnt bovendien een stuk goedkoper uit is. Procederen is de stok achter de deur.


Richard de Lange is geen automatiseerder maar advocaat. Toch heeft hij in een avond een complete database “in elkaar geknutseld” die nu volop wordt gebruikt en van cruciaal belang is voor zijn praktijk.

LPL, het kantoor van Richard de Lange, is een middelgroot, regionaal advocatenkantoor met vestigingen in Zevenaar en Winterswijk. De zes advocaten die zich in LPL hebben verenigd, hebben een frisse en moderne kijk op hun vak. Geen onnodige opsmuk en advocatuurlijke chiquedoenerij, maar professionele juridische dienstverlening met vooral een praktische inslag. Dat betekent ook dat de advocaten van LPL niet direct kostbare procedures aangaan, maar eerst proberen door overleg en onderhandelingen een oplossing te vinden die meer zekerheid biedt dan een gang naar de rechter, veel minder tijd kost en waarmee de cliënt bovendien een stuk goedkoper uit is. Procederen is de stok achter de deur.

Een andere kijk op incasso
LPL bestrijkt het complete veld van juridische dienstverlening. Van familierecht tot letselschade en van ondernemingsrecht tot ambtenarenrecht. Een mooi voorbeeld van de moderne en frisse aanpak van LPL is hoe dit kantoor cliënten helpt die te maken krijgen met incassoproblemen. Richard de Lange: “Stel, je beste klant betaalt steeds slechter en houdt op een gegeven moment helemaal op met betalen. Vanwege de jarenlange relatie laat je na harde maatregelen te treffen en blijft je leveren. Maar bij een faillissement heb je het nakijken.”
Het dilemma is dat de eiser geen belang heeft bij een faillissement maar juist bij het voortbestaan van zijn klant. De Lange: “Tegelijkertijd kunnen ondernemers het zich niet veroorloven al te veel begrip te tonen voor het feit dat hun afnemers ook moeilijke tijden kennen. Juist als hun dienst of product belangrijk is voor de bedrijfsvoering van hun klanten, is het zaak te weten hoe hun afnemer er voor staat en tijdig maatregelen te treffen. De incassopraktijk komt er nu eenmaal op neer dat diegene die het hardst aan de boom schudt eerder betaald krijgt dan de leverancier die stil zit, niet weet van de eventuele benarde positie van de afnemer, en uiteindelijk door een faillissement wordt overvallen. Wat je wilt voorkomen is dat je niet alleen je geld, maar ook je klant kwijt bent.”
Het debiteurenbeleid dat LPL haar klanten adviseert, is er op gericht één van beide te behouden en liefst allebei. Richard de Lange: “Dat is veel meer maatwerk dan de grote incasso-ondernemingen, met hun gestandaardiseerde processen kunnen bieden. Een goede ondernemer zorgt ervoor niet achteraan de rij te staan, maar zo veel mogelijk vooraan. Waarom is bijvoorbeeld de bank vaak de enige die alle zekerheid opslokt? Soms kan goed overleg ertoe leiden dat afnemers, in overleg met hun bank, wat zekerheid kunnen bieden in de vorm van verpandingen van voorraden of hun eigen debiteuren. Zo helpen wij onze cliënten hun vorderingen zeker te stellen en tegelijkertijd hun klanten te behouden.”

FileMaker 11 de spil in een class action
Ofschoon LPL een middelgroot kantoor is, heeft het wel grote en complexe zaken in behandeling. Richard de Lange: “Wij voeren ook zogenaamde class actions uit waarbij wij namens een groep van eisers optreden tegenover een organisatie die in gebreke is gebleven of anderszins schade heeft veroorzaakt. Het gaat dan om grote groepen mensen van wie je op individueel niveau tot op detail op de hoogte moet zijn wat hun vordering is, of ze deelnemen aan de procedure en in welke vorm, hun positie tegenover derden, enzovoort. Daarvoor gebruiken we FileMaker.”
De Lange werd min of meer overvallen door het succes van zijn class action praktijk: “Na een optreden in een consumentenprogramma werd ons advocatenkantoor overstelpt met telefoontjes van consumenten die vergelijkbare vorderingen op een groep leveranciers hadden. Er was behoefte aan een database, die snel en eenvoudig zelf was op te zetten en doorlopend kon worden aangepast. We hebben toen gekeken of MS Access gemakkelijk aan te leren was, maar FileMaker bleek een veel lagere drempel te hebben. De standaardtoepassing die ons kantoor gebruikt, bleek onvoldoende flexibel om snel extra tabellen en velden toe te voegen.”
Daarbij viel de keuze op FileMaker 11: “De voordelen zijn dat de database eenvoudig is op te zetten en aan te vullen en dat met enkele gebruikers er al meteen een netwerkfunctionaliteit is. De database wordt nu gebruikt door de behandelend advocaat en de secretaresses. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld tijdens telefonisch contact de gegevens raadplegen en contacten met de cliënten eenvoudig noteren.”
Hulp van een automatiseerder had Richard de Lange niet nodig: “Ik heb de database uiteindelijk op een avond in elkaar geknutseld.”

Nieuwe toepassing FileMaker 11
LPL gaat FileMaker 11 ook inzetten in een nieuwe praktijk: de bescherming van auteursrechten. Richard de Lange: “Vaak wordt er door internetgebruikers makkelijk gedacht over het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals films, computerprogramma's en muziek. Voor een deel is dat te wijten aan de niet altijd even duidelijke regelgeving. Bovendien staat op veel websites te lezen dat het maken van een privékopie voor eigen gebruik in Nederland is toegestaan. Maar dat is in ieder geval voor programma's en spellen nooit het geval. En voor muziek en films is dat alleen maar zo als het legaal wordt aangeboden. Vaak is downloaden dus een vorm van diefstal. Nu hoef je als eigenaar niet direct naar de rechter te gaan. Dat kost tijd, geld en de uitkomst is niet altijd zeker. Beter is het om mensen aan te spreken en alsnog een vergoeding te vragen.
Dat brengt ook weer een veelheid van individuele contacten met zich mee die allemaal gedetailleerd moeten worden bijgehouden. Ook daarvoor gaan we FileMaker 11 gebruiken. Kost me maar een avond en dan hebben we de perfecte oplossing.”