FileMaker van vitaal belang

Als charitatieve instelling (‘goed doel’) ben je afhankelijk van donaties en vrijwilligers. Vele kleintjes maken een grote. En vele kleintjes maken ook een perfecte database van vitaal belang. Het Nederlandse kinderfonds ‘Dappere Dodo’s bouwt op FileMaker. Natalie van Riet, directeur van kinderfonds Dappere Dodo’s: "We hebben meerdere oplossingen met elkaar vergeleken en toen kwamen we bij FileMaker uit. We hebben nu het hele bedrijfsproces erin onder gebracht. Niet alleen de contactendatabase, maar ook alle mailings, correspondentie en de planning van de projecten." De Dappere Dodo’s organiseren een veelheid van projecten die de kinderen activiteiten buitenshuis bieden en hen helpen verder te groeien. Dat kan het maken van muziek en videoclip zijn, de weekendcampus of het succesvolle marionettentheater. Daarbij werkt het kinderfonds samen met medische en sociaal-maatschappelijke instanties. En u raadt het al: ook deze contacten worden keurig bijgehouden in FileMaker.

Je zou het niet zeggen maar er heerst in ons land nog veel verborgen armoede en er zijn heel veel kinderen die hierdoor ongelukkig zijn en niet de toekomst kunnen creëren die ze het liefst willen. Waar andere kinderen lid zijn van allerlei verenigingen en op zomerkamp gaan, blijven deze kinderen thuis en missen noodgedwongen kansen om zich te ontplooien.
Daar wil kinderfonds Dappere Dodo’s verandering in brengen. Het fonds initieert tal van projecten om kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben, toch een omgeving buiten de deur te bieden waar ze leeftijdgenootjes ontmoeten en allerlei avonturen beleven. Het kernkapitaal om dit alles mogelijk te maken wordt gevormd door een legaat van de Friese schroothandelaar Jan Schoo. Maar om de Dappere Dodo’s draaiende te houden, is een continue stroom van donaties vereist. En net zo belangrijk: vrijwilligers die geen geld doneren, maar tijd. Al die bijdragen moeten per vrijwilliger en donateur worden bijgehouden, evenals contacten en gemaakte afspraken. Dappere Dodo’s gebruikt daarvoor FileMaker.
Waarom FileMaker? Natalie van Riet, directeur van kinderfonds Dappere Dodo’s: “We hoorden van FileMaker maar wilden ons toch eerst breder oriënteren. Dat hebben we gedaan, meerdere oplossingen met elkaar vergeleken, gekeken hoe ze in de praktijk werken en toen kwamen we toch bij FileMaker uit. We hebben nu het hele bedrijfsproces erin onder gebracht. Niet alleen de contactendatabase, maar ook alle mailings, correspondentie en de planning van de projecten.”


Breed scala aan projecten

Het ging om authentieke sprookjes in een nieuw jasje zoals Repelsteeltje, Pinokkio en de Gelaarsde Kat. Inmiddels lopen de 100 voorstellingen ten einde en wordt een nieuw project opgezet. Met gepaste trots geeft Natalie van Riet aan dat er gewerkt wordt aan het Dappere Dodo’s Theater – on Tour. Het project (waarvoor men nog sponsoren kan gebruiken) heeft betrekking op problemen die kinderen/jongeren in hun dagelijks leven tegenkomen zoals:
• Overlijden van iemand die dicht bij staat
• Ernstige ziekte
• Armoede
• Verwaarlozing en/of mishandeling
• Uit huis plaatsing
• Drugs en alcohol gebruik
• Puberteit
• Ongewenste intimiteiten
Zo biedt Dappere Dodo's dappere kinderen in Nederland tot 18 jaar een steuntje in de rug om hun doel te verwezenlijken, zodat hun toekomstperspectief structureel verbetert. Kinderfonds Dappere Dodo's werkt daarbij samen met de benodigde medische en sociaal-maatschappelijke instanties en biedt hulp, voorzieningen en faciliteiten die het welzijn van de kinderen bevorderen. Zodat zij zich gesteund, geholpen en gestimuleerd voelen om hun doel te verwezenlijken. En u raadt het al: ook deze contacten worden keurig bijgehouden in FileMaker.