Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden biedt verschillende HBO-opleidingen, post-HBO opleidingen, masteropleidingen en cursussen aan in voltijd én deeltijd. Hogeschool Leiden leidt zo'n 6.500 studenten op voor functies binnen zorg en welzijn, techniek, educatie, management en bedrijf

Maak informatie uit de backoffice-database beschikbaar voor de frontoffice.

Hogeschool Leiden biedt verschillende HBO-opleidingen, post-HBO opleidingen, masteropleidingen en cursussen aan in voltijd én deeltijd. Hogeschool Leiden leidt zo'n 6.500 studenten op voor functies binnen zorg en welzijn, techniek, educatie, en management en bedrijf. De hogeschool heeft zeven lectoraten: Educatie, Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Moleculaire diagnostiek, Toekomstonderzoek in ICT, Innovatiemanagement en ondernemerschap, Mensen met chronische ziekten én Antroposofische gezondheidszorg.

Uitdaging

De Hogeschool Leiden maakt sinds 1998 gebruik van FileMaker. FileMaker is aangeschaft om de informatie uit de grote backoffice-databases beschikbaar te kunnen stellen in FileMaker voor de frontoffice. Elke nacht wordt de informatie 's nachts uit de backoffice databases gehaald om aan frontoffice beschikbaar te kunnen stellen.

Binnen de hogeschool wordt FileMaker gebruikt door de vier decentrale administraties en door de docenten. (Elke opleidingscluster heeft zijn eigen administratie). Als het gaat om het aanpassen of toevoegen van gegevens in FileMaker is er sprake van beperkte bevoegdheid. Zo kan alleen een docent afspraken toevoegen in het relatiebestand. De docent kan daarentegen geen adreswijzigingen van studenten doorvoeren, dit kan alleen de centrale administratie. De toepassingen in FileMaker zijn intern ontwikkeld.

De Hogeschool van Leiden beschikt over 200 vaste werkplekken voor de administratie en rond de 300 flexplekken voor docenten. Elke werkplek en flexplek beschikt over een Apple Macintosh computer.

Geslaagde oplossing

De Hogeschool Leiden maakt gebruik van onderstaande applicaties. Alle applicaties zijn onderling met elkaar gekoppeld.

* Student
* Onderwijs
* Relaties
* Resources


Klantvoordelen

Hieronder worden per applicatie de voordelen genoemd.

Student
In deze applicatie wordt bijgehouden wie zich hebben aangemeld voor welke opleiding, welke studenten reeds zijn ingeschreven en wie er zijn afgestudeerd (alumni). Ook adresgegevens en studiegeschiedenis wordt hierin bijgehouden. Vanuit deze applicatie worden mailings naar de studenten gestuurd.

Onderwijs
Hierin worden de roosters, de studievoortgang en het onderwijsprogramma van de verschillende studies geregistreerd. Per student staat aangegeven welke tentamencijfers er zijn behaald.

Relaties
Deze applicatie dient voor het registreren van gegevens van alle relaties van de Hogeschool Leiden. Relaties van de school zijn onder andere stage-instellingen, bedrijven uit het beroepsveld en post-HBO cursisten.

Resources
Hierin wordt alles omtrent de bibliotheek, bestellingen, huisvesting en financiële zaken bijgehouden.

“ De Hogeschool Leiden is zeer tevreden over FileMaker ”, zegt Roderik van der Wilk, medewerker Informatie Management & Projecten. “Op korte termijn zal de studentapplicatie in FileMaker uitsluitend gebruikt worden voor het maken van rapportages. Hierbij kan worden gedacht aan rapportages inzake het aantal studenten dat zich ingeschreven heeft voor een bepaald onderdeel. Het inschrijven zelf zal gebeuren in een onlangs aangekocht datawarehouse dat in verbinding staat met FileMaker”