Stichting Buma Cultuur

Buma Cultuur zet zich in voor Nederlandse muziek. Opgericht en ondersteund door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma, draagt Buma Cultuur bij aan projecten en initiatieven in Nederland en daarbuiten, die het Nederlands muziekauteursrecht ten goede komen.

Buma Cultuur zet zich in voor Nederlandse muziek. Opgericht en ondersteund door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma, draagt Buma Cultuur bij aan projecten en initiatieven in Nederland en daarbuiten, die Nederlands muziekauteursrecht ten goede komen. Buma Cultuur bestrijkt het hele spectrum aan genres van Nederlandse muziek: van rock en pop tot dance, jazz, cabaret en hedendaags gecomponeerde muziek

Amsterdam Dance Event, Noorderslag, Muzikantendag, Buma Harpen Gala, de Popprijs, Dag van de Nederlandse Jazz, Toonzetters, musicXport.nl - allemaal projecten van Buma Cultuur.

FileMaker

Buma Cultuur is gevestigd in Hilversum en bestaat uit 15 medewerkers. De stichting maakt sinds ongeveer 10 jaar gebruik van FileMaker. Sinds vijf maanden is de stichting overgegaan op de nieuwste versie van FileMaker, versie 9. Extern bureau Tackenco heeft de toepassingen in FileMaker op maat gemaakt voor Buma Cultuur. Alle Buma Cultuur medewerkers hebben een licentie voor de toegang tot de database.

Toepassingen

De stichting Buma Cultuur maakt gebruik van een relatiebestand en een evenementenbestand. De toepassingen zijn onderling met elkaar gekoppeld.

Relatiebestand
In het relatiebestand zijn alle relaties van Buma Cultuur gearchiveerd. Van musici tot journalisten en business professionals. Het relatiebestand wordt door Buma Cultuur ingezet als marketingtool voor haar evenementen en activiteiten. Met name mailings en nieuwsbrieven worden vanuit dit bestand verstuurd.

Evenementenbestand
In deze toepassing worden de evenementen, georganiseerd door Buma Cultuur, geregistreerd. De geregistreerde professionals, aanwezige sprekers en artiesten worden per evenement bijgehouden. Omdat het evenementenbestand en het relatiebestand onderling gekoppeld zijn, is duidelijk te zien wie er aanwezig waren en zijn deze contacten makkelijk te benaderen voor mailings.

Toekomst
Aangezien de stichting Buma Cultuur recentelijk is overgestapt op FileMaker Pro 9 heeft de stichting geen concrete plannen met betrekking tot veranderingen in FileMaker. De stichting is zeer tevreden over alle mogelijkheden die FileMaker biedt en staat altijd open voor betere opties in FileMaker.