Integra

Integra is een onafhankelijke controle- en certificeringsorganisatie, actief in land- en tuinbouw en in de verwerkende voeding- en voederindustrie

Integra is een onafhankelijke controle- en certificeringsorganisatie, actief in land- en tuinbouw en in de verwerkende voeding- en voederindustrie. De organisatie kijkt toe op de juiste naleving van verschillende wet- en regelgevingen en reikt een certificaat uit aan elke marktdeelnemer die de van toepassing zijnde normen respecteert.

Integra is actief in diverse certifiëringssystemen voor zo’n 2000 bedrijven en daarbij verantwoordelijk voor zowel controle als certificering. Integra is werkzaam in België en in andere landen, zoals, Frankrijk, Griekenland Marokko en diverse Franssprekende Afrikaanse landen. Momenteel zijn er zo’n dertig mensen werkzaam bij Integra, waarvan vele over een universitaire opleiding beschikken. Integra is gevestigd in Antwerpen.

Keuze voor FileMaker

Om alle gegevens van het grote aantal verschillende controles en certificeringen te kunnen beheren, ging Integra op zoek naar een databaseprogramma. De keuze viel hierbij al snel op FileMaker vanwege haar gebruiksgemak zodat Integra zelf het systeem kon ontwikkelen. Integra heeft dan ook vanaf FileMaker 3 tot en met 6 zelf haar toepassingen ontwikkeld. Met de overstap naar FileMaker 7, en later naar 8, heeft Integra er voor gekozen om de ontwikkeling uit te besteden aan Clickworks, een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van databaseprogramma’s op maat.

FileMaker-toepassingen

In de FileMaker-database worden alle gegevens met betrekking tot Integra’s werkzaamheden bijgehouden, zoals klantgegevens, contactpersoongegevens, auditgegevens, certificaten, facturen, documentenbeheer, kwaliteitsopvolging en dergelijke.

Door Clickworks is de FileMaker-database voorzien van verregaande flexibiliteit en uitgebreide instelmogelijkheden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zelf nieuwe audit-systemen invoeren, de scoresystematiek instellen en onmiddellijk audits uitvoeren op het nieuwe systeem. Daarnaast is alle output meertalig.

Via het netwerk hebben alle dertig medewerkers toegang tot de FileMaker-database. Gegevens en overzichten kunnen eenvoudig naar Microsoft Excel worden geëxporteerd en er is een koppeling met Microsoft Outlook aanwezig.

Tevreden gebruiker

De huidige FileMaker-applicatie is wat Integra betreft zo goed als compleet. Clickworks is erin geslaagd om de complexiteit van diverse certificeringssystemen te integreren in een solide geheel.