Een map met bestanden in één keer importeren
FileMaker Pro kan in één bewerking een map met bestanden importeren. In plaats van verschillende afbeeldingen of QuickTime-bestanden één voor één in te voegen, kunt u ze allemaal tegelijk importeren. U kunt ook een map met tekstbestanden importeren, wat sneller is dan de inhoud van elk bestand te kopiëren en te plakken.
FileMaker Pro kan elk beeldbestand importeren dat u kunt invoegen met de opdrachten Afbeelding invoegen en QuickTime invoegen, zoals GIF, JPEG, EPS, TIFF QuickTime-films en vele andere indelingen. Tekstbestanden moeten bestanden zijn van het type "alleen tekst" en moeten de extensie .txt hebben of van een bestandstype TEXT zijn.
U kunt een map met beeldbestanden in een containerveld importeren, of een map met tekstbestanden in een tekst-, getal-, datum-, tijd-, tijdstempel- of containerveld importeren. Naast de bestandsinhoud kunt u ook extra informatie over elk bestand importeren: de bestandsnaam, het bestandspad en (alleen voor beeld- en filmbestanden) een kleiner miniatuurbeeld.
Zo importeert u een map met bestanden:
1.
Open het FileMaker Pro-bestand waarin u een map met bestanden wilt importeren.
U hebt een bestaand FileMaker Pro-bestand nodig waarin u een map met bestanden kunt importeren. FileMaker Pro zal de geïmporteerde gegevens niet omzetten in een nieuw bestand.
2.
Belangrijk  Wanneer bestaande of overeenkomende records worden bijgewerkt, worden gegevens in het doelbestand overschreven. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Kies op de menubalk Bestand > Kopie opslaan als om een reservekopie van het doelbestand te maken. Zorg ervoor dat u een goede kennis hebt van de manier waarop records worden bijgewerkt. Zie Methoden voor het importeren van gegevens in een bestaand bestand voor meer informatie.
3.
Als het doelbestand meerdere tabellen bevat, gebruikt u het venstermenu Lay-out om een lay-out weer te geven die records weergeeft uit de tabel waarin u gegevens wilt importeren.
4.
Als u bestaande of overeenkomende records bijwerkt, doet u het volgende voordat u begint te importeren. (Als u nieuwe records toevoegt, gaat u verder met de volgende stap.)
 •
Als u bestaande records in het bestand bijwerkt, controleert u of de gevonden reeks alleen de records bevat die u wilt vervangen. Sorteer de records (bijvoorbeeld op bestandsnaam), zodat de gegevens die u importeert, de correcte records in het doelbestand vervangen.
 •
Als u overeenkomende records in het bestand bijwerkt, zorg er dan voor dat de gevonden reeks alleen de records bevat die u wilt bijwerken. Records buiten de gevonden reeks worden niet bijgewerkt, ook niet als de gegevens in het vergelijkingsveld overeenkomen.
5.
In de bladermodus kiest u het menu Bestand > Records importeren > Map.
Het dialoogvenster Importeeropties voor map met bestanden verschijnt.
6.
In het gebied Maplocatie klikt u op Opgeven en kiest u de map die de bestanden bevat die u wilt importeren.
Selecteer Inclusief alle ingesloten mappen om aan te geven of bestanden die zich eventueel in ingesloten mappen bevinden, ook moeten worden geïmporteerd. (FileMaker Pro importeert tot op 100 mapniveaus.)
7.
Kies in het gebied Bestandstype het keuzerondje Foto- en filmbestanden of Tekstbestanden en klik daarna op Doorgaan.
Als u een map met fotobestanden importeert, kunt u met de optie Alleen een verwijzing naar elk fotobestand importeren aangeven of alleen een verwijzing naar elk bestand of een kopie van elk bestand rechtstreeks in de database moet worden geïmporteerd.
Belangrijk  Aangezien filmbestanden doorgaans groot zijn, worden ze altijd geïmporteerd met de verwijzingsmethode. Als u grote beeldbestanden importeert, kunt u overwegen om alleen een verwijzing naar elk bestand te importeren. Als u echter bestanden importeert met de verwijzingsmethode en later een bronbestand verplaatst, hernoemt of verwijdert, kan FileMaker Pro het niet meer weergeven. Overweeg ook de mogelijkheid om het kleinere miniatuurbestand en de beeldbestanden te importeren in aparte containervelden. Door enkele lay-outs zo te ontwerpen dat zij miniaturen weergeven in plaats van de afbeeldingen op ware grootte, kunt u de bladersnelheid verhogen als u veel afbeeldingen in een lijst moet weergeven.
8.
In het dialoogvenster Velden bij importeren kiest u het type import dat u wilt uitvoeren, en wijst u velden in uw database toe aan de gegevens die u wilt importeren. Klik vervolgens op Importeren.
Zie De importhandeling instellen en velden toewijzen tijdens de import voor meer informatie over het gebruik van het dialoogvenster Velden bij importeren en het voltooien van het importproces.
Voor het importeren van foto- en filmbestanden is de volgende toewijzing van gegevens mogelijk:
 
Bestandspad
Voor het importeren van tekstbestanden is de volgende gegevenstoewijzing mogelijk:
 
Bestandspad
Opmerkingen
 •
De functie voor het importeren van een map met bestanden is handig om foto's te importeren die u eerder vanaf een digitale camera hebt gedownload. U kunt echter geen EXIF-annotatiegegevens (Exchangeable image file) importeren die mogelijk in de bestanden aanwezig zijn. Als u Mac OS gebruikt en u wilt foto's met EXIF-annotaties importeren, moet u de foto's rechtstreeks vanaf uw digitale camera importeren. Zie Foto's vanaf een digitale camera of een ander apparaat importeren (Mac OS) voor meer informatie.
 •
Mac OS: FileMaker Pro kan een map met PDF-bestanden (Portable Document Format) in een containerveld importeren. Elk PDF-bestand verschijnt in QuickTime-indeling. Als u verschillende pagina's wilt weergeven in een PDF-bestand met meer pagina's, klikt u op het containerveld van het PDF-bestand en gebruikt u de QuickTime-besturingselementen.
 •
Wanneer de map die u voor de importactie opgeeft, snelkoppelingen (Windows) of aliassen (Mac OS) naar bestanden of mappen bevat, doet FileMaker Pro het volgende:
 •
Snelkoppelingen/aliassen naar bestanden: FileMaker Pro zoekt de oorspronkelijke bestanden en importeert deze.
 •
Snelkoppelingen/aliassen naar mappen: FileMaker Pro zoekt de oorspronkelijke mappen niet en importeert er geen bestanden uit.
 •
 •
Windows: FileMaker Pro importeert geen verborgen bestanden, offline bestanden, systeembestanden of tijdelijke bestanden, en geen bestanden uit dergelijke mappen.
 •
Mac OS: FileMaker Pro importeert geen onzichtbare bestanden of bestanden uit mappen die onzichtbaar zijn.
 •
De maximumgrootte van de meeste tekstbestanden die u importeert, is 1 GB. De bestandslimiet voor UTF-16-gecodeerde tekstbestanden is 2 GB.
 •
Als u de bestandspadgegevens in een veld importeert, kunt u het oorspronkelijke bestand rechtstreeks vanuit FileMaker Pro openen: selecteer de volledige padtekst, klik met de rechtermuisknop op de tekst en kies daarna Bestand openen in het venstermenu.