Lijnen en andere vormen tekenen
Gebruik de lay-outgereedschappen op de statusbalk om lijnen, rechthoeken, afgeronde rechthoeken en ovalen te tekenen. U kunt vierkanten, cirkels, of horizontale/verticale lijnen maken door op het toetsenbord de combinatietoets ingedrukt te houden wanneer u objecten maakt.
Zo maakt u een lijn, rechthoek, afgeronde rechthoek of ovaal:
1.
Klik in de lay-outmodus op het lijngereedschap Portaalgereedschap, Rechthoekgereedschap Selectiegereedschap, Gereedschap voor afgeronde rechthoek Tekstgereedschap of het ovaalgereedschap Lijngereedschap.
Zie Werken met de lay-outgereedschappen voor meer informatie.
2.
3.
Als u een object wilt maken dat beperkt is tot een bepaalde hoek of vorm, voert u een van de volgende handelingen uit:
 
Gebruikt u dit gereedschap
Horizontale of verticale lijn
Diagonale lijn (met een hoek van 45 graden)
Ctrl (Windows) of Option (Mac OS) terwijl u de lijn tekent.
Ctrl (Windows) of Option (Mac OS) terwijl u het vierkant tekent.
Afgerond vierkant
Gereedschap voor afgeronde rechthoek
Ctrl (Windows) of Option (Mac OS) terwijl u het afgeronde vierkant tekent.
Ctrl (Windows) of Option (Mac OS) terwijl u de cirkel tekent.
Het object wordt getekend met de standaardinstellingen voor lijndikte, lijnkleur en lijnpatroon en wordt gevuld met de huidige vulkleur en het huidige vulpatroon. Dit geldt voor alle objecten, met uitzondering van lijnen. U kunt deze kenmerken wijzigen voor of na het tekenen van het object. Zie Objecten in een lay-out selecteren en ermee werken voor meer informatie.
Opmerkingen
  •
Als u een lijn, rechthoek, afgeronde rechthoek of ovaal maakt, kunt u ook op de menubalk Invoegen > Grafisch object kiezen en daarna de gewenste optie kiezen in het submenu dat verschijnt.
  •
  •
 
De selectie van een gereedschap behouden of het gereedschap vergrendelen
Dubbelklik op een gereedschap. (Het gereedschap verandert van kleur en blijft geselecteerd tot u een ander gereedschap selecteert.)
Opmerking  U kunt ook instellen dat een gereedschap wordt vergrendeld zodra u het selecteert. Zie Lay-outvoorkeuren instellen voor meer informatie.)
Schakelen tussen het laatst gebruikte gereedschap en het selectiegereedschap Lay-outgereedschappen.