FileMaker gör det enkelt för verksamheter och grupper att skapa företagsanpassade appar med hjälp av en serie kostnadsfria guider

Lär dig de tre stegen för att skapa en lyckad företagsanpassad app: planera, skapa och driftsätta

SANTA CLARA, Kalifornien. – Den 9 februari 2016 – Idag lanserade FileMaker, Inc. den första i en serie om tre kostnadsfria guider som ska vägleda organisationer genom processen att bygga en företagsanpassad app med hjälp av FileMaker-plattformen. Organisationer av alla storlekar utnyttjar styrkan i appar för ökad produktion, högre effektivitet och minimerad arbetsbelastning. Med företagsanpassade appar, som är utformade för att bemöta organisationernas unika affärsbehov, kan medarbetarna när och var som helst få åtkomst till information på ett säkert sätt .

Ladda ned ”Planera: Dina första steg mot att skapa en lyckad företagsanpassad app” 

Företagsanpassade appar kan utvecklas i organisationer av i princip alla storlekar, men mycket ofta skapas de i små grupper som består av färre än 20–25 personer, oavsett om det är ett mindre företag i sin helhet eller en avdelning inom ett större företag. FileMakers nya guider beskriver en stegvis process som börjar med en heltäckande planeringscykel för mål, krav, funktioner och användbarhet. 

  • Utforma appar steg för steg: Appar ska utformas med användaren i åtanke. FileMakers stegvisa guider för företagsanpassade appar förenklar processen med att bygga lyckade appar med hjälp av FileMaker-plattformen. Planering utgör grunden för en lyckad utvecklingsprocess.
  • En lyckad planering omfattar följande: Utvärdera mål, identifiera användarscenarion och definiera krav samt tillgodose integrering, säkerhet och driftsättning. 

Ann Monroe, chef för marknadsföring, FileMaker, Inc.

”Tänk hur du skulle kunna förvandla din verksamhet med hjälp av företagsanpassade appar, som körs på iPad- och iPhone-enheter, och som motsvarar behoven i just din verksamhet. De rekommenderade arbetssätten i de här guiderna gör verklighet av den här tanken genom att teamen får hjälp att planera, skapa och driftsätta sin första företagsanpassade app.” 

Om FileMaker, Inc.

FileMaker, Inc. är ett dotterbolag till Apple och levererar enkel, kraftfull programvara för att enkelt skapa företagsanpassade appar som fungerar sömlöst på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben. Företag använder FileMaker-plattformen för att effektivisera sina verksamhetsprocesser och öka den övergripande produktiviteten. 

 

Kundkontakt:

046-18 49 95

http://www.filemaker.com/se

Presskontakter:                                                                                                       
Magnus Schmiedtke
070-646 91 96
magnus_schmiedtke@filemaker.com