FileMaker hjälper organisationer att skapa företagsanpassade appar för högre produktivitet och bättre samarbete

Gratis, heltäckande guide som går igenom stegen för att bygga företagsanpassade appar

SANTA CLARA, Kalifornien. – 1 mars 2016 –. Idag lanserade FileMaker, Inc. den andra i en serie om tre kostnadsfria e-böcker som vägleder organisationer genom processen att skapa en företagsanpassad app med hjälp av FileMaker-plattformen. Företagsanpassade appar ser till att alla har tillgång till korrekt information i rätt tid, så att kollegor kan samarbeta mer effektivt och fatta välgrundade beslut. 

Klicka här om du vill ladda ned guiden Skapa.

Stegen för att skapa en företagsanpassad app för ditt företag omfattar följande:

  • Organisera data: Ett av de första stegen för att förverkliga din app är att utvärdera data och hur du vill organisera dem för att uppfylla just era unika behov.
  • Designa användargränssnitt och arbetsflöde: Att skapa användarupplevelsen är en process med många upprepningar. Du börjar med att tänka på användarna och vad de försöker göra.
  • Ordna med säkerheten: När en företagsanpassad app innehåller konfidentiell information måste du se till att de som ska ha åtkomst är de enda som kommer åt dessa data.

Ann Monroe, Vice President of Marketing på FileMaker, Inc., säger: ”När en organisation har börjat med planeringen av företagsanpassade appar är nästa steg att skapa dem. Det är snabbt och enkelt att bygga och driftsätta företagsanpassade appar och de potentiella kostnadsbesparingarna är enorma. Med företagsanpassade appar minskar våra kunder mängden manuella processer, datainmatningsfel och ineffektiva uppgifter. Teamen sitter på stora ämneskunskaper, men de kanske inte vet hur du ska föra över den kunskapen till en företagsanpassad app. Därför har vi utvecklat en ny uppsättning guider som förklarar processen på ett tydligt sätt och som vägleder våra kunder i att planera, skapa och driftsätta företagsanpassade appar.” 

Om FileMaker, Inc.

FileMaker, Inc. är ett dotterbolag till Apple och levererar enkel, kraftfull programvara för att enkelt skapa företagsanpassade appar som fungerar sömlöst på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben. Företag använder FileMaker-plattformen för att effektivisera sina verksamhetsprocesser och öka den övergripande produktiviteten. www.filemaker.com/se 

Kundkontakt:

046-18 49 95

http://www.filemaker.com/se

 

Presskontakter:                                                                                                               Magnus Schmiedtke

FileMaker Nordic.

070-646 91 96                                                                          magnus_schmiedtke@filemaker.com