FileMakers rapport om appar för 2016 visar att användningen av företagsanpassade appar leder till ökad avkastning, effektivitet och produktivitet

En ny rapport avslöjar att 60 % märkte en ökad avkastning, 81 % märkte en minskning av ineffektiva uppgifter och 74 % märkte en ökad produktivitet

SANTA CLARA, Kalifornien. – 16 feb. 2016 – 74 procent av organisationerna som använder en företagsanpassad app har märkt att produktiviteten har ökat visar FileMakers rapport om den företagsanpassade appen. Rapporten, som släpps idag, undersöker hur organisationer använder kraften i företagsanpassade appar för att öka produktionen och effektiviteten samt förenkla arbetsuppgifter. 

Rapporten kunde visa att företagsanpassade appar används på många olika sätt för att hjälpa organisationer att uppnå verksamhetsmålen. 

De viktiga resultaten i rapporten är bland annat:

 

 • Företagsanpassade appar ökar både produktiviteten och effektiviteten
  • 81 procent angav att de företagsanpassade apparna minskade mängden ineffektiva uppgifter
  • 74 procent angav att de företagsanpassade apparna ledde till ökad produktivitet i organisationerna
 • De företagsanpassade apparna ger resultat
  • 63 procent angav att de företagsanpassade apparna förbättrade fält- och kundservicen
  • 60 procent angav att de företagsanpassade apparna har gett avkastning
  • 49 procent angav att de använder företagsanpassade appar på iPad eller iPhone
 • Det går snabbt att bygga företagsanpassade appar
  • 52 procent av de företagsanpassade apparna byggdes på mindre än tre månader
  • 82 procent angav att de hade utvecklat de företagsanpassade apparna internt 

Översikt:

I FileMakers rapport om företagsanpassade appar för 2016 undersöks vad kunderna använder företagsanpassade appar till, hur de använder dem och hur de har påverkat företaget. Den globala rapporten som baseras på enkäter med hundratals yrkesverksamma, ger inblickar i hur företagsanpassade appar leder till bättre och starkare slutresultat samt förbättrade arbetsprocesser. Den undersöker även de olika sätten för att driftsätta företagsanpassade appar inom branscher och organisationer.

Ann Monroe, chef för marknadsföring, FileMaker, Inc.

"Organisationer får bra resultat med de företagsanpassade appar som de bygger själva. Det är snabbt och enkelt att bygga och driftsätta företagsanpassade appar och de potentiella kostnadsbesparingarna är enorma. Med företagsanpassade appar minskar våra kunder antalet mängden manuella processer, datainmatningsfel och ineffektiva uppgifter. De kommunicerar bättre, kan dela information smidigare och ökar både inkomster och produktivitet. FileMaker sätter kraften hos företagsanpassade appar i händerna på organisationerna från första början." 

Mike McShane, IT-chef, Northern Dewatering, Inc (enkätdeltagare)

"Vi ersatte en mycket gammal databas med en företagsanpassad app för att hantera beställning, frakt och retur av utrustning till och från olika arbetsplatser. Det har varit oerhört användbart för att se till att både arbetsplatsen och lagret har de varor som krävs samt för mycket mer korrekt fakturering."

Kathy Towns, kvalitetsansvarig, Real Ale Brewing Co. (enkätdeltagare)

"Mikrobryggerier är en bra bransch men från ett kvalitetsperspektiv kan det vara svårt att kontrollera information om alla komponenter som hamnar i slutprodukten. Vi spårar data från många olika märken i fråga om ingredienser, processer och förpackningsmaterial. Vi arbetade på papper och kalkylark förut och det var väldigt svårt att få en fullständig bild och upptäcka trender.” 

Om FileMaker, Inc.

FileMaker, Inc. är ett dotterbolag till Apple och levererar enkel, kraftfull programvara för att enkelt skapa företagsanpassade appar som fungerar på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben. Företag använder FileMaker-plattformen för att effektivisera sina verksamhetsprocesser och öka den övergripande produktiviteten. 

 

Kundkontakt:

046-18 49 95

http://www.filemaker.com/se

 

Presskontakter:            

Magnus Schmiedtke

FileMaker Nordic.

070-646 91 96                                                                        

magnus_schmiedtke@filemaker.com