FileMaker-certifiering

Validera dina FileMaker-kunskaper med en officiell attest

Visa upp dina FileMaker-kapaciteter

Denna attest visar för kunder, kollegor och chefer att du har nått en grundläggande kunskapsnivå och innehar erfarenhet och färdigheter i att utveckla på FileMaker-plattformen.

Oavsett om du är en fristående konsult eller en anställd utvecklare leder en FileMaker-certifiering till att du kan göra följande:

 • Du kan utveckla dina färdigheter och bli en mer fulländad utvecklare.
 • Håll dig à jour med de senaste FileMaker-teknikerna.
 • Få en konkurrensmässig fördel över andra utvecklare.
 • Investera i din karriär och öka dina inkomstmöjligheter.
 • Ge din organisation ökad trovärdighet.
 • Använd logotypen för FileMaker-certifiering på din webbplats och dina visitkort.
 • Få en bra placering på FileMakers webbplats (endast partner).

Förbered dig för provet

Praktisk erfarenhet av FileMaker-plattformen kan öka dina chanser att få godkänt på provet. Vi rekommenderar minst sex månader av utvecklingserfarenhet med FileMaker-plattformen innan du gör provet.

Innehåll i provet

1

Tekniska produktspecifikationer

 • Beskriva de tekniska produktspecifikationerna för FileMaker 15-plattformen.
2

Definiera databasschema

 • Beskriva och tillämpa alternativen för automatisk inmatning.
 • Identifiera de mekanismer och beteenden som gäller valideringsalternativ och beskriv vad som kan bli resultatet om någon av dem utlöses.
 • Använd ett lagringsalternativ för att nå önskat resultat.
 • Utgå ifrån ett visst relationsdiagram och scenario för att definiera ett resultat.
 • Utgå ifrån ett scenario och definiera lämplig relation för att nå önskat resultat.
 • Använd ESS för att integrera data från en extern datakälla och designa ett bra schema.
3

Skapa layouter

 • Beskriv konsekvenserna av att länka en layout till en specifik tabellförekomst.
 • Identifiera hur en portal kan visa data som är mer än en relation bort samt några av de olika beteenden som kan tilldelas en portal.
 • Beskriv vilka fält-/layoutobjektbeteenden som kan ändras.
 • Beskriv typer och attribut för scripttriggers.
 • Utgå ifrån ett scenario och identifiera konsekvenserna av att välja en viss triggertyp.
 • Beskriv hur diagramobjektet ska användas.
 • Identifiera konsekvenserna av att välja eller använda teman.
 • Identifiera egenskaper, användningsområden och kapaciteter för teman, objektformat och lägen.
 • Beskriv inställningar och beteenden för layoutdelar.
4

Arbeta med beräkningar

 • Identifiera korrekt uttryckssyntax, logik och åtgärdsordning.
 • Beskriv beteenden och användningsområden för beräkningsfunktionerna.
 • Beskriv beteenden och användningsområden för anpassade funktioner.
5

Skriva manus

 • Utgå ifrån ett scenario och identifiera hur de grundläggande algoritmteknikerna används.
 • Identifiera hur de grundläggande scriptingfunktionerna i FileMaker-plattformen används.
 • Beskriv hur kontext (och kontextförändringar) kan påverka scriptbeteenden när data hämtas eller uppdateras i relaterade eller orelaterade tabeller och/eller när man navigerar mellan tabeller och fönster.
 • Beskriv vad du behöver tänka på när du skriver scripts för en miljö med flera användare.
6

Skydda FileMaker-appar

 • Beskriv hur konton, behörigheter och autentisering interagerar.
 • Beskriv hur du kontrollerar åtkomst och hanterar säkerhet i FileMaker-appar med hjälp av behörigheter.
 • Beskriv hur kryptering och externt filskydd används för att skydda FileMaker-data.
 • Beskriv hur externt filskydd används för att skydda FileMaker-data.
7

Driftsätta företagsanpassade appar via FileMaker Server

 • Beskriv nyckelelementen för installation, driftsättning, konfigurering, administration, felsökning och övervakning i fråga om FileMaker Server.
 • Beskriv bästa praxis för effektiv och säker säkerhetskopiering.
 • Beskriv huvudargumenten för att använda scripts på serversidan.
8

Dataintegrering

 • Beskriv format och metoder för att importera data i FileMaker-filer.
 • Beskriv format och metoder för att exportera data från FileMaker-filer.
 • Beskriv metoder för att utbyta data mellan FileMaker-filer och andra datakällor.
 • Beskriv vilka serverdatakällor som stöds, hur du ansluter till dem och hur de kan integreras i en FileMaker-app.
9

Publicera FileMaker-data på webben

 • Beskriv vilka alternativ för webbpublicering som finns tillgängliga för FileMaker Server, deras konfigurationer, plats för komponenter samt administrativa alternativ.
 • Beskriv hur en FileMaker-app förbereds för åtkomst från webben.
10

Utvecklingsverktyg och -processer

 • Beskriv olika utvecklingstekniker, från grundläggande till avancerade.
 • Beskriv konsekvenserna av flera fönster.
 • Beskriv alternativen och processerna som är inblandade i filåterställning.
 • Beskriv konsekvenserna av och utvecklarkontroll över olika användarfunktioner.
11

FileMaker Go

 • Beskriv alternativen för att driftsätta en app i FileMaker Go.
 • Identifiera unika konsekvenser av att utveckla och driftsätta företagsanpassade appar för FileMaker Go.
 • Beskriv hur unika funktioner i FileMaker Go fungerar.

Anmäla dig till provet

Provet består av flervalsfrågor och finns på engelska och japanska.

Certifieringsproven erbjuds på Pearson Vues provlokaler som finns över hela världen. När du registrerar dig till ett prov får du välja en plats nära dig.

Registrera dig med Pearson VUE

Mer information om provet finns i våra riktlinjer för prov.

Ytterligare information

Vanliga frågor och svar om certifiering

Om du har fler frågor om certifieringsprocessen kan du titta i våra vanliga frågor och svar om certifiering.

Visa vanliga frågor och svar

Processen för provutveckling

Provet för FileMaker-utvecklare tas fram i enlighet med branschstandarder för att ge provet högsta möjliga validitet och tillförlitlighet.

Läs mer