FileMaker Training Series

Behärska grunderna i FileMaker-plattformen

Grundläggande och avancerad utbildning

FileMaker Training Series är den officiella läroplanen från FileMaker, Inc som du genomför i din egen takt.

Utbildningen är bra för olika personer:

  • Slutanvändare som vill bli mer bekväma med att använda företagsanpassade appar som utvecklats av andra.
  • Ämnesexperter som vill utveckla företagsanpassade appar för sina team eller företag.
  • Professionella utvecklare som vill bli certifierade för plattformen.
FileMaker Training Series: Grunderna

Få en översikt över FileMaker-plattformen och utforska sedan alla inbyggda verktyg och mallar för att skapa en företagsanpassad app som passar dig.

Upptäck grunderna i att arbeta med layouter, skapa gränssnitt för iPad och iPhone och snabbt skapa rapporter. Du får även en introduktion till beräkningar, script och att skydda din app.

Tillgängligt på följande språk: engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska och portugisiska (Brasilien).

FileMaker Training Series: Avancerad

FileMaker Training Series: Avancerad tar upp många olika ämnen (t.ex. gränssnittsdesign, automatisering och säkerhet) som hjälper dig att behärska grunderna i att utveckla företagsanpassade appar med hjälp av FileMaker-plattformen. Den innehåller demofiler och övningar som tar dig igenom dessa koncept.

Tillgänglig på följande språk: engelska och japanska.

FileMaker Training Series: Grunderna

Den här serien fokuserar på de grundläggande funktionerna och fördelarna som finns på Filemaker-plattformen. Lär dig att bygga en företagsanpassad exempelapp från grunden.

Innehåll

1

Plattforms-komponenter

1
Plattforms-komponenter

Lär dig hur produkterna i FileMaker-plattformen fungerar ihop.

2

FileMaker-gränssnittet

2
FileMaker-gränssnittet

Navigera genom en företagsanpassad app och upptäck olika sätt att visa och redigera data.

3

Börja med användarupplevelsen

3
Börja med användarupplevelsen

Följ stegen i en bra designprocess och lär dig grundprinciperna för att starta ett projekt.

4

Skapa fält och tabeller

4
Skapa fält och tabeller

Skapa fält och tabeller – byggstenarna i ett relationssystem.

5

Importera data

5
Importera data

Hämta data från andra källor (till exempel Excel-filer) till din företagsanpassade app.

6

Etablera relationer

6
Etablera relationer

Etablera relationer från en tabell till en annan, vilket ger användarna en helt ny dimension för att interagera med dina data.

7

Gränssnittsdesign

7
Gränssnittsdesign

Lär dig varför det är viktigt med bra gränssnittsdesign och vad som fungerar bäst när du skapar lösningar för iOS-enheter.

8

Automatisering

8
Automatisering

Utforska beräkningar, funktioner och operatorer och använd dem sedan i scripts, vilket skapar automatisering inom dina appar.

9

Rapportering

9
Rapportering

Slå samman dina data och presentera en sammanfattning i form av ett diagram eller en textbaserad rapport.

10

Integration

10
Integration

Dela information med utomstående användare och anslut till andra databassystem för dubbelriktat datautbyte.

11

Säkerhet

11
Säkerhet

Skydda dina data med inbyggda funktioner såsom konton och behörigheter.

12

Driftsättning

12
Driftsättning

Gör din app tillgänglig för flera användare och se till att du har bra filunderhåll och en strategi för säkerhetskopiering.

FileMaker Training Series: Avancerad

Denna utbildningsserie tar utvecklarna igenom de detaljerade stegen i att planera, skapa och driftsätta företagsanpassade appar på FileMaker-plattformen.

Den här utbildningen ger grundläggande förberedelse för FileMaker-certifiering, den officiella attest som FileMaker, Inc. erbjuder.

Innehåll

1

Nyckelkoncept

1
Nyckelkoncept

Lär dig om viktiga övergripande principer såsom tillgängliga plattformar, prestanda, användarupplevelsen och designprocessen.

2

Data

2
Data

Lär dig grunderna i datamodellering, enheter och relationer.

3

Gränssnitt

3
Gränssnitt

Utforska layouter, layoutobjekt, fältkontroller och avancerad formatering.

4

Beräkningar

4
Beräkningar

Lär dig om beräkningslogik, åtgärdsordningen och ett brett utbud av inbyggda funktioner.

5

Script

5
Script

Automatisera din app med hjälp av script och scripttriggers.

6

Rapportering

6
Rapportering

Analysera och presentera dina data med olika rapporter och diagram.

7

Säkerhet

7
Säkerhet

Se till att din app är säker genom att använda konton, behörigheter, villkorlig åtkomst till poster och kryptering.

8

Driftsättning

8
Driftsättning

Låt FileMaker Server vara värd för appen och utforska alternativ som webbdriftsättning med hjälp av FileMaker WebDirect, säkerhetskopiering och automatisering på serversidan.

9

Integration

9
Integration

Anslut till utomstående system med hjälp av ODBC-datakällor, externa SQL-datakällor och webbtjänst-API:er.