Tekniska specifikationer

FileMaker Go 15

Systemkrav

FileMaker Go 15 är en enskild, universal app som är utformad för både iPad och iPhone och finns tillgänglig i App Store.

FileMaker Go 15 är kompatibel med iOS-enheter som kör iOS 9.3 som minimum och kräver iTunes 12.x.

Språkstöd

FileMaker Go 15 är tillgängligt på följande språk: internationell engelska, franska, italienska, tyska, svenska, japanska, nederländska, spanska, förenklad kinesiska, koreanska och portugisiska (Brasilien).

Använda FileMaker Go

FileMaker Pro krävs för att skapa och ändra anpassade appar. Det går inte att skapa eller ändra anpassade appar med FileMaker Go.

Filkompatibilitet

Appar som skapats med FileMaker Pro 12 och senare kan öppnas och delas med FileMaker Go 15.

Läs mer om att konvertera FileMaker-appar som skapats med tidigare versioner än version 12.

Värdkompatibilitet och anslutningsbegränsningar

De senaste uppdateringarna måste tillämpas för ovannämnda programvara innan den är värd för FileMaker Pro 15-appar.

Värd Anslutningsbegränsningar
FileMaker Pro 15, 14 och 13.0.9

eller

FileMaker Pro 15, 14 och 13.0.9 Advanced
Tillåter upp till 5 användaranslutningar samtidigt.
FileMaker Server 15, 14 och 13.0.9 Tillåter upp till 100 samtidiga anslutningar.

Användaranslutningar krävs för att få åtkomst till anpassade appar som FileMaker Server är värd för från FileMaker Go.

FileMaker Server 15 kommer med en användaranslutning i testsyfte. Extra anslutningar finns att köpa i FileMaker Store eller via FileMaker Server Admin Console.
FileMaker Cloud Tillåter upp till 100 samtidiga anslutningar.
Avvecklade och borttagna tekniker

FileMaker, Inc. investerar kontinuerligt i den senaste tekniken för att förbättra FileMaker-plattformen. Därför avvecklas vissa funktioner och operativsystem och tas sedan bort i framtida versioner av FileMaker-programvaran. Visa en lista över avvecklade tekniker.