FileMaker Pro

FileMaker Pro Advanced

Skapa kraftfullare och flexiblare lösningar snabbare

FileMaker Pro Advanced innehåller alla funktioner som finns i FileMaker Pro plus flera avancerade utvecklings- och anpassningsverktyg. Du får funktioner för att utforma och utveckla lösningar snabbare och lättare. Dessutom får du stabila analysfunktioner, kraftfulla felsökningsverktyg och mycket mer. Om du utvecklar lösningar för din verksamhet och vill bygga kraftfullare och flexiblare lösningar, så är FileMaker Pro Advanced något för dig.

Jämförelse mellan FileMaker Pro och FileMaker Pro Advanced

Jämför funktionerna i FileMaker Pro och FileMaker Pro Advanced för att se vilken produkt som bäst passar
dina behov för utveckling av lösningar.

Funktion Beskrivning FileMaker Pro FileMaker Pro Advanced
Kom igång snabbt Välj bland många olika Startlösningar för att hantera kontakter, inventarier, projekt och mycket mer.
Importera befintlig information Få in din befintliga information i FileMaker Pro, med import av .CSV, Tab, XML, ODBC, och Microsoft Excel-filer.
Anpassa enkelt Använd de flexibla designverktygen för att få dina lösningar att se ut och fungera precis som du vill, helt utan programmering.
Inbyggda rapporteringsverktyg Användarvänliga rapporterings- och diagramverktyg gör det enkelt att skapa sammanfattningsrapporter, färgglada diagram och instrumentpaneler på bara några klick.
Dela med ditt team Skapa och dela lösningar på iPad, iPhone, Windows, Mac, och webben. Anslut med 5 andra användare på nätverket. Eller använd FileMaker Server för säker delning till fler användare och utöka lösningarna med webbfunktionalitet.
Integrera med andra program Byt och interagera med data från andra program. Skapa även direkta, dubbelriktade anslutningar till Microsoft SQL Server-, Oracle- och MySQL-datakällor.
Scriptavlusaren Identifiera problemområden i scripts och scriptutlösare snabbt direkt i vårt nya Scriptfönster. Stäng av scriptutlösare när du felsöker för att finjustera felsökningsprocessen.
Datagranskaren Övervaka fält, variabler och beräkningar när du felsöker.
Importera flera tabeller Skapa eller ändra lösningar snabbare genom att importera flera tabeller samtidigt.
Aktivera databaskryptering Aktivera AES 256-bitarskryptering med FileMaker Pro Advanced för att skydda data som finns på en FileMaker-klient eller på FileMaker Server.
Anpassade menyer Skapa, ändra eller radera specifika menyobjekt eller hela menyuppsättningar.
Egna funktioner Bygg egna funktioner och kopiera, klistra in eller importera dem till valfri FileMaker Pro-fil.
Databasdesignrapport Kör omfattande rapporter på alla element i databasschemat.
Runtime Maker Skapa runtimelösningar som inte kräver FileMaker Pro.
Kiosk Maker Bygg program där alla menyer är dolda.
API för plugin-program med externa funktioner Bygg stabilare beräkningar och utöka lösningsmöjligheterna.

FileMaker Training Series: Grunderna

Ladda ned kostnadsfri e-bok

FileMaker Community

Gå med gratis