FileMaker Pro

Skapa anpassade appar för din verksamhet

FileMaker Pro är ett kraftfullt och användarvänligt program för att skapa anpassade appar som kan köras på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben.

Du kan på ett enkelt sätt bygga en egen anpassad app som passar för ditt företags unika och föränderliga behov. Hämta inspiration från våra inbyggda Startlösningar för att hantera kontakter, lager, innehåll med mera.

Visa Startlösningar

Produktöversikt Visa nyheter
Kom igång snabbt Välj bland en rad professionellt utformade startlösningar för att hantera kontakter, lager, projekt, fakturor, tillgångar med mera.
Importera befintliga data Hämta dina befintliga data till FileMaker Pro, från bland annat CSV-, Tab-, XML-, ODBC- och Microsoft Excel-filer.
Anpassa enkelt Använd flexibla designverktyg så att dina layouter både ser ut och fungerar precis som du vill. Det krävs varken någon större erfarenhet av utveckling eller omfattande IT-kunskaper.
Få inbyggda rapporteringsverktyg Användarvänliga rapporterings- och diagramverktyg gör det enkelt att skapa sammanfattningsrapporter, färgglada diagram och instrumentpaneler på bara några klick. Spara informationen i de populära Excel- och PDF-formaten.
Dela med dina kollegor Skapa anpassade appar som fungerar tillsammans på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben. Läs mer om att dela information med dina kollegor.
Integrera med andra program Byt och interagera med data från andra program. Skapa även direkta, dubbelriktade anslutningar till Microsoft SQL Server-, Oracle- och MySQL-datakällor.
Nyheter i FileMaker Server 15 Visa produktöversikt
Uppdateringar i produkten Få aviseringar i produkten så att du direkt kan hämta och installera de senaste uppdateringarna för FileMaker Pro inifrån produkten.
Ångra script Återställ ditt scriptarbete direkt med Ångra i multipla steg. Nu kan du ångra och göra om ditt arbete så många gånger som behövs. Ändringarna slutförs inte förrän du både sparar och avslutar Scriptfönster.
Markerade scriptfel Den rödmarkerade texten hjälper dig att enkelt identifiera problemområden i Scriptfönster. Den här funktionen är användbar när du importerar script från andra FileMaker-appar eller för mer komplexa appar med flera script.
ESS-adapter Anslut till ännu fler externa SQL-datakällor, inklusive PostgreSQL och IBM DB2 med hjälp av ESS-adaptern.
Grundläggande startlösningar Välj bland fyra nya grundläggande startlösningar som en hjälp när du skapar din första anpassade app. Börja hantera kontakter, lager, innehåll och uppgifter direkt.
Webbaserad hjälp Den nya webbaserade hjälpen ger dig snabbare resultat när du söker efter FileMaker Pro-information. Du kan dessutom ladda ner hjälpen och använda den offline.
Uppdaterat användargränssnitt Den nya designen på ikonerna i statuslisten i FileMaker Pro gör att dina anpassade appar ser fräscha ut.
Dold redigeringsruta Dölj känslig information, till exempel lösenord eller kreditkortsnummer, så att den inte visas på skärmen. Data maskeras med symbolen "•". Läs om att kryptera data i din anpassade app med hjälp av FileMaker Pro Advanced.
Proaktiva säkerhetsvarningar I FileMaker-plattformen visas varningsmeddelanden när du ansluter till en värd eller en webbplats som har ett ogiltigt säkerhetscertifikat.
Förloppsindikator i portalen Var mer produktiv när du arbetar med dina appar. Fortsätt att använda din app medan du filtrerar och sorterar data. Förloppsindikatorn visar när processen är klar.

FileMaker-plattformen