För Windows och Mac

FileMaker Server

Få pålitlig och högpresterande åtkomst till dina viktigaste data

FileMaker Server är en snabb och driftsäker programvara som används för att på ett säkert sätt dela data med grupper av FileMaker Pro-, FileMaker Go- och FileMaker WebDirect-användare. Få tillgänglighet och driftsäkerhet dygnet runt, fjärrhantera appar på ett enkelt sätt och spara tid genom att automatisera administrationsåtgärder.

Varje klient ansluter till FileMaker Server via användaranslutningar. Dessa anslutningar går att köpa i FileMaker Server Admin Console eller FileMaker Store.

Produktöversikt Visa nyheter
Snabb installation och administration De flesta installationerna av FileMaker Server tar mindre än 20 minuter, så det är enkelt att komma igång med att fjärrhantera dina anpassade appar och automatisera administrativa uppgifter.
Pålitlighet och tillgänglighet dygnet runt Se till att ha ständig tillgång till dina data med tillgänglighet dygnet runt. Skydda dina data med schemalagda säkerhetskopieringar i realtid som körs även om dina appar används.
Stabil skalbarhet Hantera grupper av FileMaker-användare med pålitliga säkerhets- och nätverksprestanda. FileMaker Server begränsar inte antalet nätverksanslutna FileMaker Pro-klienter. Det enda som begränsar dig är maskinvaran, appdesignen, operativsystemet eller licensprogrammet.
Säkerhet enligt vedertagna branschstandarder Hantera användaråtkomst med extern autentisering via Active Directory/Open Directory. Använd SSL-kryptering för säker dataöverföring. Och skydda dina data som lagras på FileMaker Server med hjälp av kraftfull AES 256-bitarskryptering. FileMaker Pro Advanced krävs för att aktivera kryptering på de enskilda apparna.
Webbteknik Använd FileMaker WebDirect för att köra interaktiva lösningar i en webbläsare – utan några programmeringskunskaper. Eller så kan du använda anpassad webbpublicering för att skapa anpassade, databaserade webbplatser med PHP eller XML.
ODBC/JDBC-stöd Använd ODBC (Open Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity) för att läsa från och skriva till FileMaker-appar som FileMaker Server är värd för med externa program och utvecklingsverktyg. Stöder upp till 50 fjärranslutningar via ODBC/JDBC.
Nyheter i FileMaker Server 16 Visa produktöversikt
FileMaker Data API-utvärderingsversion Använd FileMaker-data i andra populära appar och tjänster med det REST-baserade FileMaker Data API:et under utvärderingsperioden som tar slut 27 september 2018.
Visa Guide för FileMaker Data API.
Läs mer om provversionen.
Tableau Web Data Connector för FileMaker Visualisera dina FileMaker-data bättre med Tableau. Anslutningsmöjligheten är ett FileMaker Data API som ger integrering med Tableau Desktop.
PDF-stöd Kör automatiska rapporter och spara annan information som PDF-filer med hjälp av scripts som körs på FileMaker Server.
OAuth 2.0-stöd för konton Förenkla hanteringen av autentiseringsuppgifter genom att ange tredjepartsleverantörer av OAuth 2.0-autentisering.

FileMaker-plattformen