FileMaker Server

Få pålitlig och högpresterande åtkomst till dina viktigaste data

FileMaker Server är en snabb och driftsäker programvara som används för att på ett säkert sätt dela data med grupper av FileMaker Pro-, FileMaker Go- och FileMaker WebDirect-användare. Få tillgänglighet och driftsäkerhet dygnet runt, fjärrhantera appar på ett enkelt sätt och spara tid genom att automatisera administrationsåtgärder.

Varje klient ansluter till FileMaker Server via användaranslutningar. Dessa anslutningar går att köpa i FileMaker Server Admin Console eller FileMaker Store.

Produktöversikt Visa nyheter
Snabb installation och administration De flesta installationerna av FileMaker Server tar mindre än 20 minuter, så det är enkelt att komma igång med att fjärrhantera dina anpassade appar och automatisera administrativa uppgifter.
Pålitlighet och tillgänglighet dygnet runt Se till att ha ständig tillgång till dina data med tillgänglighet dygnet runt. Skydda dina data med schemalagda säkerhetskopieringar i realtid som körs även om dina appar används.
Stabil skalbarhet Hantera grupper av FileMaker-användare med pålitliga säkerhets- och nätverksprestanda. FileMaker Server begränsar inte antalet nätverksanslutna FileMaker Pro-klienter. Det enda som begränsar dig är maskinvaran, appdesignen, operativsystemet eller licensprogrammet.
Säkerhet enligt vedertagna branschstandarder Hantera användaråtkomst med extern autentisering via Active Directory/Open Directory. Använd SSL-kryptering för säker dataöverföring. Och skydda dina data som lagras på FileMaker Server med hjälp av kraftfull AES 256-bitarskryptering. FileMaker Pro Advanced krävs för att aktivera kryptering på de enskilda apparna.
Webbteknik Använd FileMaker WebDirect för att köra interaktiva lösningar i en webbläsare – utan några programmeringskunskaper. Eller så kan du använda anpassad webbpublicering för att skapa anpassade, databaserade webbplatser med PHP eller XML.
ODBC/JDBC-stöd Använd ODBC (Open Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity) för att läsa från och skriva till FileMaker-appar som FileMaker Server är värd för med externa program och utvecklingsverktyg. Stöder upp till 50 fjärranslutningar via ODBC/JDBC.
Nyheter i FileMaker Server 15 Visa produktöversikt
Proaktiva säkerhetsvarningar Administratörer kan hindra FileMaker Server från att vara värd för appar som inte är lösenordsskyddade. Det görs med en enkel kryssruta som är aktiverad som standard. Loggvisaren i Admin Console innehåller också fler säkerhetsrelaterade meddelanden som kan filtreras för snabb och enkel identifiering.
Fler typer av SSL-certifikat stöds FileMaker Server stöder nu mellanliggande certifikat, SAN-certifikat (Subject Alternative Name) och certifikat med jokertecken. Certifikat med jokertecken gör att administratörer kan säkra en webbadress och flera underdomäner med ett SSL-certifikat.
Förbättringar för SSL-certifikat Det är ännu enklare att skydda dina FileMaker-data. FileMaker Server stöder nu SSL-certifikat från nio populära leverantörer. Det är enkelt att begära och installera certifikat från en tredje part med det nya inbyggda formuläret för att begära certifikatsignering i Admin Console.
Loggar statistik för längsta anrop Du kan snabbt diagnostisera fördröjningar inom FileMaker-plattformen. FileMaker Server visar de 25 anrop från anslutna klienter som tar längst tid att behandla.

FileMaker-plattformen