FileMaker Server

FileMaker Server

Få pålitlig och högpresterande åtkomst till dina viktigaste data

FileMaker Server är ett snabbt och pålitligt serverprogram som på ett säkert sätt kan dela information med FileMaker Pro- och FileMaker Go-användare och publicera lösningar på webben.

Anslut till data som FileMaker Server är värd för genom att använda en valfri kombination av FileMaker Pro-, FileMaker Go- eller FileMaker WebDirect-klienter.

Använd samtidiga anslutningar för att förse FileMaker WebDirect- och FileMaker Go-användare med centraliserad åtkomst. FileMaker Server inkluderar en samtidig anslutning. Du kan köpa till extra anslutningar.

Produktöversikt

Visa nyheter
Snabb installation och administration De flesta installationerna av FileMaker Server tar mindre än 20 minuter, så det är enkelt att komma igång med att fjärrhantera dina lösningar och automatisera administrativa uppgifter direkt.
Pålitlighet och tillgänglighet dygnet runt Se till att ha ständig tillgång till dina data med vår dygnet runt-tillgänglighet. Skydda dina data med schemalagda och aktiva säkerhetskopieringar som körs även om dina lösningar används.
Stabil skalbarhet Hantera grupper av FileMaker-användare med pålitlig säkerhets- och nätverksprestanda. FileMaker Server begränsar inte antalet nätverksanslutna FileMaker Pro- eller FileMaker Go-klienter. Tekniska begränsningar uppstår baserat på din maskinvara, lösningens utformning och ditt operativsystem.
Säkerhet enligt vedertagna branschstandarder Hantera användaråtkomst med extern autentisering via Active Directory/Open Directory. Använd SSL-kryptering för säker dataöverföring. Och skydda dina data som lagras på FileMaker Server med hjälp av kraftfull AES 265-bitarskryptering. FileMaker Pro 14 Advanced krävs för att aktivera kryptering på de enskilda lösningarna.
Webbteknik Använd FileMaker WebDirect för att köra interaktiva lösningar i webbläsare – utan några programmeringskunskaper. Eller så kan du använda anpassad webbpublicering för att skapa anpassade, databaserade webbplatser med PHP eller XML.
ODBC/JDBC-stöd Använd ODBC (Open Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity) för att läsa från och skriva till FileMaker-lösningar som FileMaker Server är värd för med externa \program och utvecklingsverktyg. Stöder upp till 50 fjärranslutningar via ODBC/JDBC.

Nytt i FileMaker Server 14

Visa produktöversikt
Återanslut till servern Om nätverksanslutningen bryts eller om servern slutar fungera kommer FileMaker Pro att återansluta automatiskt till FileMaker Server när den blir tillgänglig igen – precis som i FileMaker Go. Nu kopplar FileMaker Pro tillbaka dig där du var i lösningen innan du blev bortkopplad, så att du kan fortsätta där du slutade.
Säkerhetsförbättringar Öka säkerheten i FileMaker Server 14 med förbättrade lösenordskontroller. När du skapar lösenord visar Admin Console lösenordets styrka – antingen svag eller stark. Dessutom kan du skapa en ledtråd för att komma ihåg lösenordet eller återställa det genom att ange en fyrsiffrig PIN-kod som du ställer in när du installerar FileMaker Server.
Standbyserver För erfarna serveradministratörer finns ett nytt alternativ för standbyserver i FileMaker Server 14 som säkerställer en högre tillgänglighet till dina affärsdata. Om din primära server slutar fungera matar du in en rad kommandon via kommandoradsgränssnittet för att växla över till standbyservern. Data på standbyservern ingår också i planerade säkerhetskopieringar.

FileMaker Training Series: Grunderna

Ladda ned kostnadsfri e-bok

FileMaker Community

Gå med gratis