IT specialisté

Rychlé nasazení vlastních aplikací.

Kontrolní seznam funkcí platformy FileMaker

Jste jako IT specialista soustavně zasypáván požadavky na projekty vývoje aplikací, a přitom se pokoušíte udržet zabezpečení dat a zabránit nasazení nebezpečných aplikací ve vaší organizaci?

Pro rychlý vývoj a bezpečné nasazení vlastních aplikací se zvolte platformu FileMaker. Je navržena tak, aby byla mobilní, zabezpečená a škálovatelná, umožňující snadné připojení ke stávajícím a externím technologiím.

Podívejte se, jak následující kontrolní seznam funkcí souhlasí s požadavky vašeho oddělení IT.

Stáhnout verzi PDF (EN)

Mobilní

iOS

Rychlé vytváření a nasazování vlastních aplikací pro iPad a iPhone jen za několik hodin nebo dnů.

Nativní funkčnost iOS

Obsahuje vestavěnou podporu pro zařízení iBeacon, skenování čárových kódů, zachycení podpisu a další technologie.

SDK pro aplikace iOS

Spolu s Xcode umožňuje převést aplikace FileMakeru na nativní aplikace iOS.

FileMaker WebDirect

Nativní nasazení ve webových prohlížečích. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome a Safari.

Zabezpečení

Šifrování databáze

Využijte 256bitové šifrování AES pro uložená data všech typů, včetně videa, zvukových souborů, PDF a dalších.

Šifrování SSL

Zašifrujte data při přenosu mezi FileMaker Serverem a klienty FileMakeru.

Certifikáty SSL

Podporuje SAN (Subject Alternative Name) a hvězdičkové (wildcard) certifikáty.

Ověřování

Uživatelé se mohou ověřovat přes poskytovatele identity Active Directory, Open Directory* nebo OAuth 2.0.

*Služby Active Directory a Open Directory jsou podporované pouze na FileMaker Serveru.

Zprávy zabezpečení

Prohledáním souborů protokolů podle klíčových slov snadno a rychle najdete zprávy zabezpečení.

Administrátorská konzole

Monitorování přístupu k aplikacím a odpojování nečinných uživatelů.

Sady oprávnění

Nastavte oprávnění až na úroveň jednotlivých polí, která určí úrovně přístupu k vlastním aplikacím.

Integrace

REST API

Přes rozhraní FileMaker Data API se připojíte k jiným aplikacím a webovým službám. Dodává se s vestavěným konektorem pro Tableau Desktop. Můžete si také sestavit konektory pro standardní aplikace, jako jsou Salesforce, Oracle, SAP a další.

Funkce pro formát JSON

Použití vestavěných funkcí zjednoduší analýzu a generování dat ve formátu JSON, který vyžadují jiné datové zdroje.

Možnosti cURL

Vytvořte detailní síťová volání HTTP/HTTPS pro vyžádání dat JSON z jiných aplikací přes rozhraní REST API.

Podpora ODBC/JDBC

Software FileMaker můžete použít jako klientskou aplikaci ODBC a jako zdroj dat pro ODBC/JDBC.

Externí zdroje SQL

Získáte živá obousměrná připojení k databázím MySQL, Oracle a Microsoft SQL Server.

Integrace SQL

Pro tabulky nebo zdroje dat ODBC můžete používat okno Vytvoření dotazu SQL a příkaz Provést SQL.

Automatizace

Výkonný skriptovací modul

Používejte knihovnu vestavěných kroků skriptů pro vytváření vlastních skriptů.

Skriptování na straně serveru

Spouštění skriptů pro automatizaci systémových úloh.

Škálovatelnost

Počet klientů na FileMaker Serveru: 500

Testovaná podpora až 500 klientů FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go nebo FileMaker WebDirect současně (limity mohou být také ovlivněny hardwarem, operačním systémem a návrhem aplikace).

Údržba a správa

Intuitivní Administrátorská konzole umožňuje:

  • sledovat připojení a aktivity klientů,

  • vytvářet zálohy na vyžádání,

  • spravovat konfiguraci systému a provádět další úlohy.

REST API

Použití rozhraní FileMaker Admin API ve FileMaker Serveru vám pomůže spravovat a řídit vaše vlastní aplikace.

Obnovení při startu

Soubory FileMakeru je možné automaticky obnovit po hardwarové nebo softwarové havárii. Protokol obnovení obnoví soubory do jejich posledního konzistentního stavu.

Výkon

Monitorování

Zobrazte si dynamické statistiky výkonu pro klienty a server.

Oznámení

Posílání okamžitých upozornění vám pomůže váš systém vyladit.

Dokumentace

Stáhněte si příručky, které vám pomohou nakonfigurovat vaše aplikace na optimální výkon.

Certifikace

Certifikace pro FileMaker (EN)

Potvrďte své znalosti FileMakeru oficiálním ověřením.

Splnění zákonných požadavků

Protože vlastní aplikace vyžadují vývoj, je na každém jednotlivém vývojáři, aby zajistil splnění požadavků.

Platforma FileMaker obsahuje nástroje pro zabezpečení a zřizování služeb, které umožňují vytvářet a integrovat aplikace splňující různé zákonné požadavky, například HIPAA, PCI, GDPR a další.

Podpora a školení

Znalostní báze (EN)

Podívejte se do úložiště informací o funkcích produktů, aktualizacích zabezpečení, cenách a dalších technických informacích.

Nápověda v produktu pro FileMaker Pro Advanced (EN)

Nabízí detailní informace o vlastnostech a funkcích produktu.

Nápověda v produktu pro FileMaker Server (EN)

Najdete informace o hostiování a správě souborů, publikování na web a další.

Dokumentacja produktu (EN)

Stáhněte si podrobné příručky a osvědčené postupy pro vytváření, instalaci a nasazování vlastních aplikací.

Komunita FileMakeru (EN)

Pošlete své otázky a dostanete odpovědi od ostatních vývojářů FileMakeru.

Vývojářská konference FileMaker (EN)

Navštivte intenzivní výukovou konferenci o FileMakeru. Nabízí úrovně pro začátečníky, středně pokročilé a pokročilé.

Škola vlastních aplikací (EN)

Naučte se, jak vytvářet aplikace FileMakeru pomocí bezplatných video kurzů, které si můžete sami projít.

Partneři a školitelé (EN)

Z prověřených partnerů si vyberte, kdo vytvoří vaše vlastní aplikace nebo vám poskytne osobní školení.

Další kroky

Produkty FileMaker

Podívejte se, jak s platformou FileMaker vytvářet, sdílet, používat a integrovat vlastní aplikace.

Zobrazit produkty

Výhody platformy FileMaker

Podívejte se, proč si vývojáři vybírají platformu FileMaker jako své vývojové prostředí.

Zobrazit výhody