IT specialisté

Rychlé nasazení vlastních aplikací.

Zobrazit kontrolní seznam funkcí FileMakeru

Situace

Setkáváte se ve svém IT oddělení s některými z těchto situací?

Projekty přesahují kapacity

Všechna IT oddělení se neustále snaží zvládnout spousty projektů, které soupeří o jejich zdroje.

Zabezpečení je „Práce č. 1“

Zabezpečení dat a řízení rizik mají přednost před projekty vývoje obchodního softwaru.

Nebezpečné aplikace

Projekty vyvinuté mimo oddělení IT se musí zkontrolovat, aby tyto aplikace nepředstavovaly riziko pro společnost.

Následek

Uvedené situace vedou k tomu, že máte zásobu projektů vývoje aplikací, které je potřeba buď vytvořit nebo schválit.

To může způsobit frustraci vašich obchodních uživatelů a otevírá dveře k vývoji a používání nebezpečných aplikací.

Řešení

Co kdybyste měli k dispozici unifikovanou platformu, která by vám umožnila rychlý vývoj a zabezpečené nasazení vlastních aplikací v prostředí téměř bez programování (low-code)?

Platforma FileMaker je právě takový nástroj:

Vrstvy databáze, obchodní logiky a uživatelského rozhraní jsou navrženy pro vzájemnou spolupráci v jednom prostředí pro rychlý vývoj aplikací.

Vlastní aplikace vytvořené s platformou FileMaker fungují nativně na přístrojích iPad a iPhone, na počítačích s Windows a Mac OS i na webu.

Aplikace FileMakeru lze snadno integrovat se stávajícími obchodními systémy a pracovními postupy. A vestavěné schopnosti zabezpečení zajistí bezpečnost vašich dat.

Kontrolní seznam funkcí platformy FileMaker

Platforma FileMaker je navržena tak, aby byla mobilní, bezpečná, škálovatelná a aby dobře spolupracovala s ostatními technologiemi ve vašem prostředí. Podívejte se, jak následující kontrolní seznam funkcí souhlasí s požadavky vašeho oddělení IT.

Stáhnout verzi PDF (EN)

Mobilní zařízení

iOS

Rychlé vytváření a nasazování vlastních aplikací pro iPad a iPhone jen za několik hodin nebo dnů.

Nativní funkčnost iOS

Obsahuje vestavěnou podporu pro zařízení iBeacon, skenování čárových kódů, zachycení podpisu a další technologie.

SDK pro aplikace iOS

Spolu s Xcode umožňuje převést aplikace FileMakeru na nativní aplikace iOS.

FileMaker WebDirect

Nativní nasazení ve webových prohlížečích. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome a Safari.

Cloud

Infrastruktura jako služba (IaaS)

Běží v cloudu AWS (Amazon Web Services)

Používá operační systém CentOS Linux

Zabezpečení

Šifrování databáze

Využijte 256bitové šifrování AES pro uložená data všech typů, včetně videa, zvukových souborů, PDF a dalších.

Šifrování SSL

Zašifrujte data při přenosu mezi FileMaker Serverem nebo FileMaker Cloudem a klienty FileMakeru.

Certifikáty SSL

Podporuje SAN (Subject Alternative Name) a hvězdičkové (wildcard) certifikáty.

Ověřování

Uživatelé se mohou ověřovat přes poskytovatele identity Active Directory, Open Directory* nebo OAuth 2.0.

*Služby Active Directory a Open Directory jsou podporované pouze na FileMaker Serveru.

Protokoly zabezpečení

Rychlá a snadná identifikace problémů pomocí filtrování zpráv týkajících se zabezpečení nebo hledání podle klíčových slov.

Administrátorská konzole

Monitorování přístupu k aplikacím a odpojování nečinných uživatelů.

Sady oprávnění

Nastavte oprávnění až na úroveň jednotlivých polí, která určí úrovně přístupu k vlastním aplikacím.

Integrace

REST API

Přes rozhraní FileMaker Data API se připojíte k jiným aplikacím a webovým službám. Dodává se s vestavěným konektorem pro Tableau Desktop. Můžete si také sestavit konektory pro standardní aplikace, jako jsou Salesforce, Oracle, SAP a další.

Funkce pro formát JSON

Použití vestavěných funkcí zjednoduší analýzu a generování dat ve formátu JSON, který vyžadují jiné datové zdroje.

Možnosti cURL

Vytvořte detailní síťová volání HTTP/HTTPS pro vyžádání dat JSON z jiných aplikací přes rozhraní REST API.

Podpora ODBC/JDBC

Software FileMaker můžete použít jako klientskou aplikaci ODBC a jako zdroj dat pro ODBC/JDBC.

Externí zdroje SQL

Získáte živá obousměrná připojení k databázím MySQL, Oracle a Microsoft SQL Server.

Integrace SQL

Pro tabulky nebo zdroje dat ODBC můžete používat okno Vytvoření dotazu SQL a příkaz Provést SQL.

Automatizace

Výkonný skriptovací modul

Používejte knihovnu vestavěných kroků skriptů pro vytváření vlastních skriptů.

Skriptování na straně serveru

Spouštění skriptů pro automatizaci systémových úloh.

Stabilita

FileMaker Cloud

SLA (Service Level Agreement) pro službu AWS EC2 má měsíční dobu provozu 99,95 %.

Škálovatelnost

Počet klientů na FileMaker Serveru: 500

FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go a FileMaker WebDirect podporují 500 současných uživatelů (limity vyplývají z hardwaru, operačního systému a návrhu aplikace).

Počet klientů na FileMaker Cloudu: 100

FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go a FileMaker WebDirect podporují 100 současných uživatelů (připojení jsou omezena typem instance Amazon EC2 a návrhem aplikace).

Údržba a správa

Intuitivní Administrátorská konzole umožňuje:

  • Sledovat připojení a aktivitu klientů

  • Vytvářet zálohy na vyžádání

  • Spravovat konfiguraci systému a další úlohy

REST API

Použití zkušební verze rozhraní FileMaker Admin API ve FileMaker Cloudu a FileMaker Serveru vám pomůže spravovat a řídit vaše vlastní aplikace.

Výkon

Monitorování

Zobrazte si dynamické statistiky výkonu pro klienty a server.

Oznámení

Posílání okamžitých upozornění vám pomůže váš systém vyladit.

Dokumentace

Stáhněte si příručky, které vám pomohou nakonfigurovat vaše aplikace na optimální výkon.

Certifikace

Certifikace pro FileMaker (EN)

Potvrďte své znalosti FileMakeru oficiálním ověřením.

Splnění zákonných požadavků

Protože vlastní aplikace vyžadují vývoj, je na každém jednotlivém vývojáři, aby zajistil splnění požadavků.

Platforma FileMaker obsahuje nástroje pro zabezpečení a zřizování služeb, které umožňují vytvářet a integrovat aplikace splňující různé zákonné požadavky, například HIPAA, PCI, GDPR a další.

Podpora a školení

Znalostní báze (EN)

Podívejte se do úložiště informací o funkcích produktů, aktualizacích zabezpečení, cenách a dalších technických informacích.

Nápověda v produktu pro FileMaker Pro Advanced (EN)

Nabízí detailní informace o vlastnostech a funkcích produktu.

Nápověda v produktu pro FileMaker Server (EN)

Najdete informace o hostiování a správě souborů, publikování na web a další.

Dokumentace produktu

Stáhněte si podrobné příručky a osvědčené postupy pro vytváření, instalaci a nasazování vlastních aplikací.

Komunita FileMakeru (EN)

Pošlete své otázky a dostanete odpovědi od ostatních vývojářů FileMakeru.

Vývojářská konference FileMakeru (EN)

Navštivte intenzivní výukovou konferenci o FileMakeru. Nabízí úrovně pro začátečníky, středně pokročilé a pokročilé.

Škola vlastních aplikací (EN)

Naučte se, jak vytvářet aplikace FileMakeru pomocí bezplatných video kurzů, které si můžete sami projít.

Partneři a školitelé (EN)

Z prověřených partnerů si vyberte, kdo vytvoří vaše vlastní aplikace nebo vám poskytne osobní školení.

Další kroky

Produkty FileMaker

Podívejte se, jak s platformou FileMaker vytvářet, sdílet, používat a integrovat vlastní aplikace.

Zobrazit produkty

Výhody platformy FileMaker

Podívejte se, proč si vývojáři vybírají platformu FileMaker jako své vývojové prostředí téměř bez programování (low-code).

Zobrazit výhody