Technická specifikace

FileMaker Go 16

Systémové požadavky

FileMaker Go 16 je jedna univerzální aplikace navržená pro iPad i iPhone a je dostupná na App Store.

FileMaker Go 16 je kompatibilní se zařízeními s iOS, na kterých běží minimálně iOS 10.2 a vyžaduje iTunes 12.x.

Podpora jazyků

FileMaker Go 16 je dostupný v následujících jazycích: mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština, japonština, holandština, španělština, zjednodušená čínština, korejština a brazilská portugalština.

Používání aplikace FileMaker Go

Pro vytváření a úpravy vlastních aplikací je potřebný program FileMaker Pro. S aplikací FileMaker Go nelze vlastní aplikace vytvářet ani modifikovat.

Kompatibilita souborů

Ve FileMakeru Go 16 lze otevřít a používat vlastní aplikace vytvořené s použitím verze FileMaker Pro 12 a novějších.

Další informace (EN) o převádění starších aplikací než z programů FileMaker 12.

Kompatibilita s hostitelem a limity připojení

Před hostováním aplikací pro FileMaker Go 16 je potřeba na níže uvedený software aplikovat nejnovější aktualizace.

Hostitel Limity připojení
FileMaker Pro 16, 15 a 14

nebo

FileMaker Pro 16, 15 a 14 Advanced
Dovoluje až 5 současně připojených klientů.
FileMaker Server 16 Dovoluje až 500 uživatelských připojení*
FileMaker Server 15 a 14 Dovoluje až 100 uživatelských připojení*
FileMaker Cloud minimálně 1.15.1 Dovoluje až 100 uživatelských připojení*

*Uživatelská připojení jsou potřebná pro přístup k vlastním aplikacím hostovaným ve FileMaker Cloudu nebo na serveru FileMaker Server z aplikace FileMaker Go. Počet připojení je omezen pouze hardwarem, návrhem aplikace, operačním systémem nebo licenční smlouvou. FileMaker Server se dodává s jedním uživatelským připojením pro testovací účely.

Zastaralé a odebrané technologie

Společnost FileMaker, Inc. neustále investuje do nejnovějších technologií a vylepšuje platformu FileMaker. Proto mohou být v budoucích verzích softwaru FileMaker některé funkce a operační systémy zastaralé a budou odebrány. Prohlédněte si seznam zastaralých technologií (EN).