Technická specifikace

FileMaker Go 18

Systémové požadavky

FileMaker Go 18 je jedna univerzální aplikace navržená pro iPad i iPhone a je dostupná na App Store.

FileMaker Go 18 je kompatibilní se zařízeními s iOS, na kterých běží minimálně iOS 12.1.

Podpora jazyků

FileMaker Go 18 je dostupný v následujících jazycích: mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština, japonština, holandština, španělština, zjednodušená čínština, korejština a brazilská portugalština.

Používání aplikace FileMaker Go

Pro vytváření a úpravy vlastních aplikací je potřebný program FileMaker Pro Advanced. S aplikací FileMaker Go nelze vlastní aplikace vytvářet ani modifikovat.

Kompatibilita souborů

Ve FileMakeru Go 18 lze používat vlastní aplikace vytvořené s použitím verze FileMaker Pro 12 nebo FileMaker Pro 12 Advanced a novějších.

Další informace (EN) o převádění starších aplikací než z verze FileMaker 12.

Kompatibilita s hostitelem a limity připojení

Před hostováním aplikací pro FileMaker Go 18 je potřeba na níže uvedený software aplikovat nejnovější aktualizace.

Hostitel Limity připojení
FFileMaker Pro 18, 17, a 16 Advanced

nebo

FileMaker Pro 16
Dovoluje až 5 současně připojených klientů.

POZNÁMKA: Tato funkce je ve verzi FileMaker Pro 18 Advanced zastaralá. Sdílení peer-to-peer se doporučuje používat pouze pro účely testování.
Další informace (EN)
FileMaker Server 18, 17, and 16 Dovoluje až 500 uživatelů*

* Pro přístup k vlastním aplikacím hostovaným na FileMaker Serveru z aplikace FileMaker Go je potřebná uživatelská licence. Počet připojení z aplikace FileMaker Go může být omezen hardwarem, návrhem aplikace, operačním systémem nebo licenční smlouvou.

Zastaralé a odebrané technologie

Společnost FileMaker, Inc. neustále investuje do nejnovějších technologií a vylepšuje platformu FileMaker. Proto mohou být v budoucích verzích softwaru FileMaker některé funkce a operační systémy zastaralé a budou odebrány. Prohlédněte si seznam zastaralých technologií (EN).