Pro Windows a Mac OS

FileMaker Pro Advanced

Vytvářejte inovativní vlastní aplikace pro své pracoviště.

FileMaker Pro Advanced je nástroj, který se používá k vytváření vlastních aplikací. FileMaker Pro Advanced se také používá pro přístup k vaší aplikaci na počítači s Windows nebo Mac OS. Začněte importem dat z tabulkového procesoru nebo použijte některou z dodávaných Základních aplikací pro správu kontaktů, zásob, schůzek a dalších informací. Nebo si dokonce můžete rychle vytvořit zcela novou aplikaci od začátku.

FileMaker Pro Advanced obsahuje sadu sofistikovaných nástrojů, které vám pomohou snadno a rychle navrhovat a vyvíjet vlastní aplikace. Navíc získáte robustní možnosti analýzy, výkonné diagnostické nástroje a mnoho dalšího.

Co je nové

Nové uživatelské rozhraní pro import dat Snadnější mapování importovaného zdroje dat do polí FileMakeru s použitím nového dialogového okna Mapování polí při importu.
Otevření specifické aplikace při spuštění Lepší vyhledání aplikace pro uživatele. Když se spustí FileMaker Pro Advanced, otevře se specifikovaná vlastní aplikace.
Porovnání verzí souboru Pomocí kroku skriptu vydání náhledu lze uložit kopii souboru FileMaker ve formátu XML. Soubor XML usnadní porovnání změn mezi verzemi souboru.
Kroky skriptu pracující se soubory Vytvořte si skripty, které čtou, zapisují a spravují externí datové soubory, zapisují soubory protokolu nebo exportují data ve vlastním formátu.
Protokolování chyb skriptů Snadnější ladění vaší automatizace pracovních postupů. Použijte krok skriptu náhledu k zápisu informací o chybách skriptu do souboru protokolu.
Výpočetní funkce while Opakuje logiku výpočtu, dokud je podmínka pravdivá, pak vrátí výsledek. Nahrazuje potřebu použití některých rekurzivních vlastních funkcí.
Výpočetní funkce SetRecursion Nastaví maximální počet iterací pro rekurzi a prochází smyčku uvnitř výrazu.Výchozí limit je 50 000 iterací, pomocí této funkce ho lze snížit nebo zvýšit.
Nová správa zabezpečení přístupu Nová sada práv umožňuje vývojářům převést správu přístupu k účtu na další členy týmu bez toho, že by jim museli poskytnout úplný přístup k jiným součástem souboru.
Nové dialogové okno Správa zabezpečení Zjednodušené dialogové okno Správa zabezpečení nabízí efektivnější správu přístupu k vašim vlastním aplikacím.
Vylepšené zabezpečení zásuvných modulů Pomocí SDK pro zásuvné moduly mohou vývojáři zásuvné moduly digitálně podepsat. Před načtením nepodepsaného zásuvného modulu se uživatelům zobrazí upozornění.
Výchozí ochrana přístupu k souboru Zabrání ostatním souborům FileMakeru v přístupu k datům a schématu ve vaší vlastní aplikaci. V nově vytvořených souborech je nyní ve výchozím nastavení zapnutá možnost „Vyžadovat k použití odkazů na tento soubor úplná přístupová oprávnění“.

Funkce

Rychlý start Vytvořte si přesně takovou aplikaci, jakou chcete používat, pomocí intuitivního grafického rozhraní, pružných nástrojů pro návrh, přibalených Základních aplikací a okamžitě použitelných motivů.
Import stávajících dat Načtěte stávající data do aplikace FileMakeru. Můžete importovat takové typy dat, jako jsou soubory .CSV, text s tabulátory, XML, ODBC a Microsoft Excel.
Vestavěné nástroje pro vytváření výkazů S vestavěnými nástroji pro generování výkazů a grafů snadno vytvoříte souhrnné výkazy, barevné grafy a řídící panely. Informace můžete uložit do populárních formátů Excel a PDF.
Vestavěné zabezpečení Centralizujte svoje informace a bezpečně přistupujte k datům s použitím osvědčených standardů šifrování. Nastavte práva skupin nebo jednotlivých uživatelů – až na úroveň jednotlivých polí.
Sdílení s týmem Můžete vytvářet vlastní aplikace, které bez problémů fungují na iPadu, iPhonu, ve Windows, na Macu a na webu. Svou aplikaci můžete zabezpečeně sdílet s ostatními pomocí softwaru FileMaker Cloud nebo FileMaker Server. Další informace
Integrace s ostatními programy Propojte se s dalšími oblíbenými aplikacemi a webovými službami přes výkonná rozhraní REST API. A vytvářejte živá obousměrná připojení se zdroji dat z programů Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL a IBM DB2.

Pokročilé funkce

Ladění skriptů V pracovním prostoru skriptování lze okamžitě přesně identifikovat problémové oblasti ve skriptech a při spouštění skriptů. Vypněte při ladění spouštěcí události skriptů, abyste mohli jemně doladit proces hledání chyb.
Prohlížeč dat Monitorování polí, proměnných a výpočtů při odstraňování problémů.
Zapnutí šifrování databáze Zapnutím 256bitového šifrování AES ochráníte data v klientu FileMakeru nebo na serveru FileMaker Server.
Vlastní nabídky Můžete vytvořit, změnit nebo odstranit určité položky nabídek nebo vytvářet celé sady nabídek.
Vlastní funkce Vytvořte si vlastní funkce, které můžete zkopírovat a vložit nebo importovat do libovolného souboru FileMakeru.
Zpráva o návrhu databáze Vytváření komplexních zpráv o všech prvcích ve schématu databáze.
Režim informačního stánku Vytváření aplikací, ve kterých jsou skryté všechny nabídky.

Platforma FileMaker