Funkce programu FileMaker Pro 18 Advanced Popis
Nové uživatelské rozhraní pro import dat Snadnější mapování importovaného zdroje dat do polí FileMakeru s použitím nového dialogového okna Mapování polí při importu.
Otevření specifické aplikace při spuštění Lepší vyhledání aplikace pro uživatele. Když se spustí FileMaker Pro Advanced, otevře se specifikovaná vlastní aplikace.
Porovnání verzí souboru Pomocí kroku skriptu vydání náhledu lze uložit kopii souboru FileMaker ve formátu XML. Soubor XML usnadní porovnání změn mezi verzemi souboru.
Kroky skriptu pracující se soubory Vytvořte si skripty, které čtou, zapisují a spravují externí datové soubory, zapisují soubory protokolu nebo exportují data ve vlastním formátu.
Protokolování chyb skriptů Snadnější ladění vaší automatizace pracovních postupů. Použijte krok skriptu náhledu k zápisu informací o chybách skriptu do souboru protokolu.
Výpočetní funkce while Opakuje logiku výpočtu, dokud je podmínka pravdivá, pak vrátí výsledek. Nahrazuje potřebu použití některých rekurzivních vlastních funkcí.
Výpočetní funkce SetRecursion Nastaví maximální počet iterací pro rekurzi a prochází smyčku uvnitř výrazu.Výchozí limit je 50 000 iterací, pomocí této funkce ho lze snížit nebo zvýšit.
Nová správa zabezpečení přístupu Nová sada práv umožňuje vývojářům převést správu přístupu k účtu na další členy týmu bez toho, že by jim museli poskytnout úplný přístup k jiným součástem souboru.
Nové dialogové okno Správa zabezpečení Zjednodušené dialogové okno Správa zabezpečení nabízí efektivnější správu přístupu k vašim vlastním aplikacím.
Vylepšené zabezpečení zásuvných modulů Pomocí SDK pro zásuvné moduly mohou vývojáři zásuvné moduly digitálně podepsat. Před načtením nepodepsaného zásuvného modulu se uživatelům zobrazí upozornění.
Výchozí ochrana přístupu k souboru Zabrání ostatním souborům FileMakeru v přístupu k datům a schématu ve vaší vlastní aplikaci. V nově vytvořených souborech je nyní ve výchozím nastavení zapnutá možnost „Vyžadovat k použití odkazů na tento soubor úplná přístupová oprávnění“.
Funkce programu FileMaker Pro 17 Advanced Popis
Rozvržení typu seznam a detail Využijte nová vylepšení portálů k vytváření běžných návrhových vzorů jako jsou rozvržení typu seznam a detail. Ta eliminují potřebu vytváření vztahů sama se sebou a dalších skriptů.
Výběr objektu ve skupině Jednotlivý objekt ve skupině můžete snadno změnit, přemístit nebo zmenšit či zvětšit bez toho, že byste museli před tím skupinu objektů rozdělit.
Přepracovaný režim Rozvržení Záložky Inspektor, Pole a Objekty jsou lépe přístupné přes praktické panely v okně dokumentu. Jednotlivé panely lze individuálně zobrazit nebo skrýt.
Základní aplikace Vyberte si jednu z 6 nových Základních aplikací a můžete rychleji začít. Přidejte další funkčnost pomocí připojení doplňku Tabulka do aplikace.
Okno Moje aplikace Všechny své vlastní aplikace můžete spouštět z jednoho praktického okna. Snadno přejdete do záložky Vytvořit, kde najdete nové Základní aplikace.
Výchozí pole Když vytváříte novou tabulku, automaticky se vytvoří pole, ve kterých se zobrazují informace o vytvoření záznamu.
Podpora více příloh v e-mailu K jedné e-mailové zprávě můžete přiložit více souborů, komunikace je pružnější.
Funkce programu FileMaker Pro 16 Popis
Okno Objekty rozvržení Zobrazení hierarchického seznamu všech objektů v rozvržení. Vybírání, skrytí nebo pojmenování objektů, a také změna jejich pořadí překrývání.
Karty Vytváření oken, která mají automaticky nastavenou vhodnou velikost a umístění na hlavní obrazovce. Otevírání dalších oken nebo souborů bez toho, že byste předtím museli zavřít kartu.
Nové rozhraní programu FileMaker Pro ve Windows Zcela nové uživatelské rozhraní programu FileMaker Pro je lépe přizpůsobené nativnímu stylu Windows.
Kopírování a vkládání seznamů hodnot Používání standardních klávesových zkratek pro kopírování a vkládání seznamů hodnot.
Proměnné v odkazech na zdroje dat FileMakeru Dynamické otevírání hostovaných souborů FileMakeru pomocí určení hodnoty proměnné při volbě cesty souboru.
Proměnné v odkazech na zdroje dat FileMakeru Snadná výměna dat s dalšími webovými službami a aplikacemi.
Funkce pro formát JSON Použití předdefinovaných funkcí zjednoduší analýzu a generování dat ve formátu JSON požadovaných z jiných datových zdrojů.
Externí kroky skriptu Podpora externích kroků skriptu v SDK pro zásuvné moduly FileMakeru rozšíří možnosti zásuvných modulů třetích stran.
Ikony zámku zabezpečení s možností kliknutí Kliknutí na ikonu zámku zobrazí více detailů o zabezpečení síťového připojení.
Podpora OAuth 2.0 pro účty Využijte svoje stávající přihlašovací údaje pro účty Amazon, Google nebo Microsoft Azure k přihlášení do vašich vlastních aplikací založených na FileMakeru.
Šifrování textu na úrovni polí Schopnost zašifrovat text v poli.
Zobrazit všechny nové funkce ve verzi FileMaker Pro 16
Funkce programu FileMaker Pro 15 Popis
Aktualizace v produktu Okamžité stažení a instalace nejnovějších aktualizací pro FileMaker Pro přímo z prostředí produktu.
Krok zpět pro skriptování Obnovte svou práci při skriptování pomocí více kroků zpět. Kroky své práce můžete vzít zpět a znovu provést kolikrát potřebujete.
Zvýrazněné chyby skriptu Červeně zvýrazněný text vám pomůže snadno identifikovat oblasti problémů v pracovním prostoru skriptování.
Adaptér ESS Můžete se připojit k ještě více externím zdrojům dat SQL, včetně databází PostgreSQL a IBM DB2.
Nápověda na webu Když budete hledat informace o FileMakeru, s použitím nové webové nápovědy dostanete výsledky rychleji.
Skryté textové pole Důvěrné informace, jako jsou hesla nebo čísla platebních karet, můžete při zobrazení skrýt. Data budou maskovaná symbolem "•".
Indikátor průběhu v řádku v portálu V průběhu filtrování a řazení dat můžete pokračovat v používání aplikace. Dokončení procesu zobrazí indikátor průběhu.
Zobrazit všechny nové funkce ve verzi FileMaker Pro 15
Funkce programu FileMaker Pro 14 Popis
Pracovní prostor skriptování Vytváření, úpravy a zobrazení vašich skriptů v jednom efektivním pracovním prostoru.
Nové dialogové okno Určit výpočet Automatické doplňování a vyhledávání funkcí pro výpočty zvýší vaši produktivitu.
Ikony aplikací Vyberte si z 29 předdefinovaných ikon, které mohou představovat vaše aplikace, nebo použijte vlastní ikony.
Panel tlačítek Vytváření skupin tlačítek, které lze použít pro navigaci nebo jako vlastní panely nástrojů.
Ikony tlačítek 140 profesionálně navržených ikon, které pokrývají široký výběr úkolů, pro použití ve vašich tlačítkách. Nebo můžete použít vlastní ikony tlačítek.
Horní a dolní navigační části Tyto nové části rozvržení zůstávají ve vašem rozvržení statické, takže i při rolování bude navigace stále viditelná.
Popisky uvnitř polí Zjednodušení vašeho rozvržení pomocí přidání zástupného textu nebo pokynů dovnitř pole. Když začnete psát, tento text zmizí.
Výběr barev V paletě barev se zobrazí barvy, které ladí s vaším současným motivem, takže můžete snadno vytvářet atraktivní rozvržení.
Styly objektů komponent Výběr barev ikon a přepínacích tlačítek ve stylech ovládacích prvků, jako jsou rozbalovací nabídky, seznamy možností, řádky portálu a další.
Funkce programu FileMaker Pro 13 Popis
Vlastní motivy Stávající motivy rozvržení můžete pozměnit a uložit, aby přesně vyhovovaly vašim požadavkům. Motivy lze opakovaně používat v různých aplikacích a sdílet je s kolegy.
Styly Motivy nyní zahrnují také styly, což jsou sady takových atributů, jako jsou barvy, písma a velikost textu. Vytvořte si své vlastní styly nebo si přizpůsobte stávající styly.
Více atributů v Inspektoru Řízení dalších atributů návrhu, včetně vnitřních/vnějších stínů, odsazení, účaří textu a pozadí rozvržení.
Výběr pole Vytváření nových polí a přetažení více polí z režimu rozvržení přímo do formuláře.
Šifrování databáze Využijte výkonné 256bitové šifrování AES dostupné v programu FileMaker Pro Advanced k ochraně vašich dat, ať jsou kdekoliv – na klientu FileMakeru, nebo hostovaná na FileMaker Serveru.
Posuvný ovladač Použijte posuvné ovladače s více panely pro správu obrázků a dalších dat v samostatných posuvných panelech v jednom rozvržení.
Překryvná okna S překryvnými okny ve stylu iOS můžete seskupit pole, odkazy a další informace bez toho, že byste museli přecházet do samostatných rozvržení nebo oken.
Řízení viditelnosti objektu Objekt se může v rozvržení objevit nebo skrýt v závislosti na výsledku výpočtu.
Počítané nadpisy v ovladači se záložkami a popisy tlačítek dialogu Pro určení nadpisů záložek a popisů vlastních tlačítek v dialogu můžete využít výkon výpočetního modulu.
Funkce programu FileMaker Pro 12 Popis
Poutavé motivy rozvržení Použijte jeden z mnoha skvělých nových motivů, které okamžitě změní vzhled vaší vlastní aplikace.
Nové nástroje pro návrh rozvržení Nové přechody, rozřezání obrazů a zarovnávací vodítka vám poskytnou potřebnou přesnost návrhu.
Přepracované ukázkové aplikace Pro správu projektů, obsahu, zdrojů, kalkulací cen a mnoha dalšího použijte zcela nové, profesionálně navržené šablony.
Vylepšená kontejnerová pole Umožňují přetáhnout soubory do vaší aplikace, rychlejší vykreslování obrazů a bezpečné externí ukládání a správu dat.
Rychlé grafy Nové integrované okno s nastavením umožňuje pohodové a rychlé vytváření grafů.
Nástroje pro návrh a vývoj pro iOS Dostanete specifické nástroje pro návrh, motivy, skripty a funkce pro výpočty, které vám pomohou rychle vytvářet aplikace pro iPad a iPhone.
Styly oken Naformátujte okno jako modální dialog nebo plovoucí okno „typu palety“.
Vložení z adresy URL Stáhněte obsah z adresy URL pomocí skriptování.
Provádění výpočetních funkcí SQL Provádění dotazů SQL oproti vaší aplikace ve FileMakeru.
Přepojení ESS Změňte odkaz připojení ESS na jinou databázi SQL pro potřeby vývoje a testování.
Funkce programu FileMaker Pro 11 Popis
Grafy FileMakeru Vytváření poutavých sestav využívajících pruhové, čárové, plošné a kruhové grafy.
Rychlé sestavy Vytváření sestav ve formátu podobném tabulkovému procesoru. Automatické seskupení a sumarizace dat.
Opakovaný import Automatický import souborů z Microsoft® Excelu a textových souborů při každém otevření vaší vlastní aplikace.
Odkaz na snímek Uložení určité sady záznamů v daném okamžiku. Se zachováním stejného rozvržení, zobrazení a pořadí seřazení.
Rychlé hledání Vyhledávání informací stejně jako ve webovém prohlížeči.
Inspektor Správa všech nástrojů pro rozvržení na jednom místě.
Složky rozvržení Uspořádejte všechna svá rozvržení do složek – snadným přetažením.
Filtrování portálu Určení souvisejících záznamů na základě výpočtu.
Ochrana externích souborů Zabránění neautorizovaného přístupu k tabulkám, skriptům a seznamům hodnot.
Proměnné v požadavcích hledání a slučovacích polích Používání proměnných ve skriptovaných hledáních a slučovacích polích zjednoduší schéma vaší aplikace.
Funkce programu FileMaker Pro 10 Popis
Stavový panel Nově navržené uživatelské rozhraní, se kterým budete mít běžně používané funkce na dosah ruky.
Spouštění skriptů Vytváření a spouštění skriptů vyvolávaných akcemi uživatelů umožní zvýšit produktivitu.
Dynamické sestavy Automatické průběžné změny seskupených dat usnadní přizpůsobení.
Uložená hledání Uložení sady požadavků hledání a jejich provádění jedním kliknutím myši.
Posílání pošty přes SMTP Možnost přímo poslat e-mail přes SMTP zajistí rychlejší distribuci. Není potřeba žádný e-mailový klient.
Krok skriptu Nastavit pole podle názvu Cílové pole lze určit výpočtem podle názvu.
Pořadí vložené záložky Když vložíte novou záložku, ostatní záložky se automaticky přečíslují.
Podpora pro IPv6 Vyhovuje standardu Internet Protocol verze 6.
Tipy nástrojů K polím nebo jiným objektům lze přidat text nebo výpočet, který se zobrazí, když nad ně přesunete myš.
Funkce programu FileMaker Pro 9 Popis
Připojení k externím zdrojům dat SQL (EN) Vytváření živých obousměrných připojení k externím zdrojům dat SQL, včetně nejnovějších verzí databází Oracle, Microsoft SQL Server nebo MySQL.
Podmíněné formátování Vizuální formátování polí a objektů na základě podmínek, které určíte.
Poslat e-mail Přímo z programu FileMaker Pro lze e-mailem odeslat obsah prakticky libovolného pole, včetně obrazů, dokumentů, souborů Excelu a dalších.
Seskupení skriptů Související skripty lze seskupit pro rychlejší přístup. Skupiny lze sbalit a rozbalit, aby byl seznam přehlednější.
Poslat odkaz (na hostovanou databázi) Automatické vytvoření e-mailu s hypertextovým odkazem. Po kliknutí na odkaz se otevře soubor.
Automatické změny rozměrů Určují, jak se objekty zvětšují a posouvají, když se změní velikost okna.
Přidat do PDF Umožňuje zkombinovat více sestav do jednoho souboru PDF pro snadnější distribuci.
Funkce programu FileMaker Pro 8, 8.5 Popis
Webový prohlížeč FileMakeru Zobrazuje informace z živých webových stránek na základě dat ve vaší vlastní aplikaci.
Zdroje informací o FileMakeru (EN) Získání užitečných zdrojů, jako jsou videa, příručky a další výukové materiály, pomáhající optimálně využít FileMaker Pro.
PDF Maker Vytváření souborů Adobe® PDF přímo z aplikace FileMakeru pro snadné sdílení.
Excel Maker Vytváření tabulek Excelu z dat FileMakeru jedním kliknutím umožňuje snadnější vytváření zpráv.
Rychlé posílání Automatické otevření nebo odeslání nově vytvořených dokumentů Excel nebo PDF.
Rychlé hledání vyhledání odpovídajících záznamů kliknutím pravým tlačítkem myši bez přechodu do režimu hledání.
Import tabulek Automatické přidání nové tabulky do struktury vaší vlastní aplikace pomocí importu nových dat.
Ovladač se záložkami Vytvoření rozvržení s více záložkami v jednom kroku místo více rozvržení s vlastními záložkami.
Rozbalovací kalendář Přidání jednoduše ovladatelného kalendáře k libovolnému poli umožňuje rychlé a přesné zadávaní data.
Automatické dokončování Automatické vyplnění obsahu pole na základě předcházejících zadaných položek nebo seznamů hodnot.
Vizuální kontrola pravopisu Automaticky podtrhne chybně zapsaná slova a umožňuje je průběžně upravovat a opravovat.
Nástroje pro zarovnání rozvržení Vyberte objekty, které chcete zarovnat, a zarovnejte je doleva, doprava nebo na střed kliknutím v panelu nástrojů.
Funkce a skripty objektů Přiřazení názvů objektům, navigace na pojmenované objekty pomocí skriptů a získání informací o objektech přes funkce objektů.
Funkce programu FileMaker Pro 7 Popis
Ukládání/import/export libovolného souboru v kontejnerovém poli Správa hudby, obrazů, filmů a dokumentů v kontejnerových polích.
Graf vztahů Vytváření relací dat jeden k jedné nebo jeden k mnoha ve snadno použitelném vizuálním grafu.
Více oken Zobrazení více oken nebo rozvržení současně.
Zvýšená kapacita databáze (8 terabytů) Uložení až 8 terabytů dat (limit se může lišit v závislosti na hardwaru). Pole mohou obsahovat 2 GB dat.
Podpora více tabulek Uložení více tabulek ve stejném souboru.
Zabezpečení založené na účtech Přiřazení přístupových oprávnění každému uživateli až na úroveň polí.
Uložení nebo vrácení změn rozvržení/záznamu Uložení nebo zrušení změn rozvržení.
Funkce programu FileMaker Pro 6 a před verzí 6 Popis
Import XML Sdílení dat mezi aplikacemi pomocí podpory XML (Extensible Markup Language).
Import složky souborů Import více souborů najednou pomocí importu složky souborů.
Omezení nebo rozšíření sady nalezených Zúžení nebo rozšíření sady nalezených záznamů na základě určitých kritérií.
Seznamy hodnot Definování často používaných textů, čísel nebo dat pro rychlejší a přesnější zadávání dat.
Kompletní podpora obou platforem Používání programu FileMaker Pro na Windows i v Mac OS.
Skriptování Vytváření skriptů pro automatizaci úkolů nebo operací v programu FileMaker Pro.
Formátování polí Výběr písma, velikosti, řezu a barvy písma pro pole.
Průvodce pro rozvržení/sestavu Nápověda krok za krokem pro rychlý návrh vlastních rozvržení, štítků nebo sestav.
Zobrazení tabulky Zobrazení více záznamů v tabulkovém formát podobně jako v tabulkovém procesoru.
Přímý import souborů Excel Přetažení souborů Excelu přímo do programu FileMaker Pro.
Podpora ODBC FileMaker Pro používá ovladače ODBC ke sdílení dat a k interakcím s daty z ostatních aplikací.
Podpora relací Vytváření relací dat jeden k jedné nebo jeden k mnoha.