FileMaker Server

Získáte spolehlivý a výkonný přístup ke svým datům.

FileMaker Server je rychlý a spolehlivý serverový software používaný pro bezpečné sdílení dat se skupinami uživatelů programů FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go a FileMaker WebDirect. Získáte dostupnost 24/7 a vysokou spolehlivost, možnost snadné vzdálené správy aplikací a s automatizací administrativních úkolů ušetříte čas.

Každý klient se připojí k serveru FileMaker Server s uživatelskou licencí. Uživatele lze zakoupit z Administrátorské konzole FileMaker Serveru nebo ve webovém obchodě FileMaker Store.

Přehled produktu Zobrazit Co je nové
Rychlá instalace a správa Většina instalací softwaru FileMaker Server trvá méně než 20 minut, takže je snadné okamžitě začít spravovat vaše vlastní aplikace přes vzdálený přístup a automatizovat úkoly jejich správy.
Spolehlivost a dostupnost 24/7 Kdykoliv budete mít přístup ke svým datům s dostupností 24/7. Ochrana vašich dat s naplánovaným živým zálohováním, které může běžet i v případě, že se aplikace právě používají
Robustní škálovatelnost Správa skupin uživatelů FileMakeru se spolehlivým zabezpečením a síťovým výkonem. Pro FileMaker Server byla testována podpora 500 síťově připojených klientů, ale nemá omezení počtu klientských připojení. Limity vyplývají z použitého hardwaru, návrhu aplikace, operačního systému nebo licenčního programu.
Standardní zabezpečení Správa přístupu uživatelů pomocí externího ověřování přes poskytovatele identity Active Directory, Open Directory nebo OAuth 2.0. Použití šifrování SSL pro zabezpečený přenos dat. A zabezpečení vašich dat, když jsou hostovaná na serveru FileMaker Server pomocí výkonného 256bitového šifrování AES – pro zapnutí šifrování v každé aplikaci je potřeba program FileMaker Pro Advanced.
Webová technologie S použitím služby FileMaker WebDirect lze spouštět interaktivní řešení ve webových prohlížečích – bez znalostí webového programování. Nebo můžete použít funkci vlastního webového publikování (EN) k vytváření vlastních webů řízených daty s použitím PHP nebo XML.
Podpora ODBC/JDBC Podpora pro ODBC (EN) (Open Database Connectivity) a JDBC (Java Database Connectivity) umožňuje číst a zapisovat do aplikací FileMakeru hostovaných na serveru FileMaker Server ve spolupráci s externími programy a vývojářskými nástroji. Podporuje až 50 vzdálených připojení ODBC/JDBC současně.
Novinky ve verzi FileMaker Server 18 Zobrazit Přehled produktu
Obnovení při startu Soubory FileMakeru je nyní možné automaticky obnovit po hardwarové nebo softwarové havárii. Protokol obnovení na FileMaker Serveru ověřuje položky databáze, když se soubor poprvé otevře, před přístupem klienta a pokud soubor nebyl správně uzavřen.
Vylepšení administrátorské konzole FileMaker Serveru Administrátorské konzole FileMaker Serveru obsahuje nová vylepšení: změna výchozí doby zálohování pomocí rozhraní příkazového řádku; zobrazení úspěchu/chyb plánování skriptů; zobrazení jasnější indikace stavu databáze a zobrazení, kdy byla administrátorská konzole naposledy spuštěna.
Vylepšené monitorování serveru Monitorování zdrojů a metrik vašeho serveru usnadňuje použití softwaru Zabbix, open source monitorovacího nástroje. Lze dokonce monitorovat více serverů najednou.
Vylepšení rozhraní FileMaker Data API Vylepšené rozhraní FileMaker Data API podporuje XML metadata, včetně názvů skriptů, názvů rozvržení a schémat rozvržení.
Standardizace rozhraní FileMaker Admin API Rozhraní FileMaker Admin API ve FileMaker Serveru už není ve zkušební verzi a je nyní založeno na specifikaci OpenAPI.
Španělský FileMaker Server FileMaker Server nyní zahrnuje španělštinu jako podporovaný jazyk.

Platforma FileMaker