FileMaker Server

Získáte spolehlivý a výkonný přístup ke svým datům

FileMaker Server je rychlý a spolehlivý serverový software používaný pro bezpečné sdílení dat se skupinami uživatelů programů FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go a FileMaker WebDirect. Získáte dostupnost 24/7 a vysokou spolehlivost, možnost snadné vzdálené správy aplikací a s automatizací administrativních úkolů ušetříte čas.

Každý klient se připojí k serveru FileMaker Server s uživatelskou licencí. Uživatele lze zakoupit z Administrátorské konzole FileMaker Serveru nebo ve webovém obchodě FileMaker Store.

Přehled produktu Zobrazit Co je nové
Rychlá instalace a správa Většina instalací softwaru FileMaker Server trvá méně než 20 minut, takže je snadné okamžitě začít spravovat vaše vlastní aplikace přes vzdálený přístup a automatizovat úkoly jejich správy.
Spolehlivost a dostupnost 24/7 Kdykoliv budete mít přístup ke svým datům s dostupností 24/7. Ochrana vašich dat s naplánovaným živým zálohováním, které může běžet i v případě, že se aplikace právě používají
Robustní škálovatelnost Správa skupin uživatelů FileMakeru se spolehlivým zabezpečením a síťovým výkonem. Pro FileMaker Server byla testována podpora 500 síťově připojených klientů, ale nemá omezení počtu klientských připojení. Limity vyplývají z použitého hardwaru, návrhu aplikace, operačního systému nebo licenčního programu.
Standardní zabezpečení Správa přístupu uživatelů pomocí externího ověřování přes poskytovatele identity Active Directory, Open Directory nebo OAuth 2.0. Použití šifrování SSL pro zabezpečený přenos dat. A zabezpečení vašich dat, když jsou hostovaná na serveru FileMaker Server pomocí výkonného 256bitového šifrování AES – pro zapnutí šifrování v každé aplikaci je potřeba program FileMaker Pro Advanced.
Webová technologie S použitím služby FileMaker WebDirect lze spouštět interaktivní řešení ve webových prohlížečích – bez znalostí webového programování. Nebo můžete použít funkci vlastního webového publikování (EN) k vytváření vlastních webů řízených daty s použitím PHP nebo XML.
Podpora ODBC/JDBC Podpora pro ODBC (EN) (Open Database Connectivity) a JDBC (Java Database Connectivity) umožňuje číst a zapisovat do aplikací FileMakeru hostovaných na serveru FileMaker Server ve spolupráci s externími programy a vývojářskými nástroji. Podporuje až 50 vzdálených připojení ODBC/JDBC současně.
Novinky ve verzi FileMaker Server 17 Zobrazit Přehled produktu
Rozhraní administrátorské konzole FileMaker Serveru Zcela nová Administrátorská konzole FileMaker serveru má nyní rychle reagující uživatelské rozhraní pro snadnější zobrazování na různě velkých obrazovkách a zařízeních.
Zkušební verze rozhraní FileMaker Admin API Rozhraní FileMaker Admin API se používá pro přístup přes REST API k funkcím pro správu a řízení FileMaker Serveru. Zkušební období pro FileMaker Admin API skončí 27. září 2019. Poté přestane fungovat. Další informace o zkušební verzi (EN)
FileMaker Data API Vylepšené rozhraní FileMaker Data API, které už není ve zkušební verzi, přidává podporu pro skripty FileMaker Serveru, schopnost uploadovat soubory do kontejnerových polí a obsahuje lépe standardizovaný formát API.

Platforma FileMaker