Pro Windows a Mac OS

Technická specifikace

FileMaker Server 17

Co se dodává

FileMaker Server 17 je dostupný pouze jako elektronicky stahovaná verze. Obsahuje software produktu a odkaz na elektronický licenční certifikát, který obsahuje licenční klíč potřebný pro instalaci. Dokumentace produktu je dostupná online ve formátu PDF.

Podporované jazyky: mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština a japonština.

Kompatibilita

FileMaker Server 17 podporuje následující klienty:

 • FileMaker Pro 16 a 15
 • FileMaker Pro 17, 16 a 15 Advanced
 • FileMaker Go 17, 16 a 15
 • Aplikace vytvořené pomocí kitu iOS App SDK 17, 16 a 15
 • FileMaker WebDirect

Před připojením k serveru FileMaker Server 17 je potřeba na uvedené klienty aplikovat nejnovější aktualizace zabezpečení. Některé funkce nemusí být plně zpětně kompatibilní. Další informace (EN)

Systémové požadavky

Poznámka: Verze Windows Server 2008 R2 SP1 Standard a Enterprise Edition už nejsou podporované. Před upgradem na FileMaker Server 17 si prosím aktualizujte svůj operační systém.

Certifikované operační systémy*
Windows Server 2016 Standard Edition (s Desktopovým prostředím)
Windows Server 2012 R2 Standard Edition s aktualizací (viz Microsoft KB 2919355)
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12

*Uvedená verze je minimální požadovaná. Software FileMaker Server může fungovat s novějšími operačními systémy certifikovanými společností FileMaker, Inc. Neuvedené operační systémy mohou také fungovat, ale nebyly testovány a nejsou podporované. Pro instalaci severu FileMaker Server ve Windows je vyžadováno připojení k internetu.

Požadavky na hardware

Pro FileMaker Server se doporučuje vyhrazený počítač.

Minimální požadavky Doporučené požadavky
Procesor: Dual Core
RAM: 8 GB
Pevný disk: 80 GB nebo více, v závislosti na velikosti souboru
Procesor: 4jádrový
RAM: 8 GB
Pevný disk: 80 GB nebo více, v závislosti na velikosti souboru
Požadavky na jednotku s operačním systémem

FileMaker Server využívá jednotku operačního systému jako dočasné úložiště pro postupné stahování, odesílání a stahování aplikací, souborů protokolů a úložiště mezipaměti, které používají takové komponenty jako je webový server.

Pro zachování optimálního provozního prostředí vyžaduje FileMaker Server 80 GB nebo více místa na jednotce s operačním systémem, a to i v případě, kdy jsou aplikace hostované a zálohované na jiném disku. Správce serveru musí monitorovat jednotku s operačním systémem, aby na ní bylo dost volného místa.

FileMaker WebDirect
Podporované jazyky

Mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština, japonština, holandština, španělština, zjednodušená čínština, korejština a brazilská portugalština

Podporované webové prohlížeče

FileMaker WebDirect je dostupný z webového prohlížeče. Podporované webové prohlížeče:

Prohlížeče pro počítače Mobilní prohlížeče
Safari 11.x a vyšší Mobile Safari na iOS 11.2 a vyšší
Chrome 65 a vyšší Chrome 65 a vyšší na systému Android 7.x
Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 41
Požadavky na mobilní hardware*
Platforma Podporovaná zařízení
iPad iPad Pro (12.9" a 10.5")
iPad 9.7"
iPad mini 4
iPhone iPhoniPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Pluse 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7s
iPhone
7s Plus
Android Paměť: 3 GB RAM minimálně
CPU: 2.1GHz 4jádrový procesor minimálně
Velikost obrazovky: 5 palců minimálně

* FileMaker WebDirect může fungovat na dalších zařízeních, které nejsou v tabulce uvedeny, ale tato zařízení nebyla testována a nejsou podporována.

FileMaker WebDirect – příslušenství pro mobilní hardware
 • Podpora klávesnice Smart Keyboard pro iPad Pro
 • Podpora pera Apple Pencil pro iPad Pro
Požadavky na mobilní síť

Je vyžadováno síťové připojení se stálou sílou signálu a konektivitou.

Podporované mobilní sítě
Wi-Fi LTE 4G
Doporučené konfigurace hardwaru

Je vyžadováno síťové připojení se stálou sílou signálu a konektivitou.

*Počet připojení může být omezen hardwarem, návrhem aplikace, operačním systémem nebo licenční smlouvou.

Více informací

Další informace o funkci FileMaker WebDirect najdete v příručce FileMaker WebDirect Guide (EN).

Kapacity

Následující tabulka ukazuje testované a teoretické limity maximálního počtu současných připojení pro FileMaker Server 17. Testovaná maxima odpovídají testované konfiguraci a nepředstavují záruku výkonnosti.

Klient Testované Povolené maximum
FileMaker Pro Advanced 500 2000*
FileMaker Go 500 500
FileMaker WebDirect 500 500
Vlastní publikování na web (CWP)** 500 2000
FileMaker Data API 500 1000
ODBC/JDBC 50 Bez omezení*

*Počet připojení může být omezen hardwarem, návrhem aplikace, operačním systémem nebo licenční smlouvou.

**CWP je založeno spíše na počtu současných událostí požadavků, než na trvalých připojeních.

Uživatelská licence

Uživatelská licence dovoluje klientům – včetně programů FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go a FileMaker WebDirect – připojit se k serveru FileMaker Server. Uživatele lze zakoupit z Administrátorské konzole FileMaker Serveru nebo ve webovém obchodě FileMaker Store. Další informace o licencování uživatelů FileMakeru (EN).

Síťové použití – požadavky na klienta
FileMaker Pro Advanced Klient FileMaker Pro Advanced vyžaduje licenci na software.
ESS Viz seznam podporovaných ovladačů. (EN)
Další požadavky
Technologie Požadavek
Java FileMaker Server 17 je v současnosti certifikovaný pro fungování s JRE 1.8.0_171. Podívejte se na historii verzí pro jazyk Java a FileMaker Server (EN).
PHP FileMaker Server 17 instaluje vše, co potřebujete pro používání vlastního webového publikování s PHP, včetně modulu PHP, rozhraní API programu FileMaker pro PHP a dokumentaci. Použijte nejnovější verzi PHP, kterou certifikovala společnost FileMaker, Inc.

Uživatelé Windows potřebují PHP 5.6.24
Uživatelé macOS High Sierra 10.13 potřebují PHP 5.6.24
Uživatelé macOS Sierra 10.12 potřebují PHP 5.6.24
Administrátorská konzole Pro přístup k administrátorské konzoli serveru FileMaker Server se používá webový prohlížeč z počítače, který má síťový přístup k serveru FileMaker Server 17. Podporované webové prohlížeče:
 • Safari 11.x
 • Internet Explorer 11.x
 • Chrome 65 a vyšší
 • Microsoft Edge 41
Tyto verze jsou minimální vyžadované. Administrátorská konzole serveru FileMaker Server může fungovat také s novějšími prohlížeči certifikovanými společností FileMaker, Inc.
Podporované datové zdroje ESS MS SQL Server 2016
MS SQL Server 2014
MS SQL Server 2012 SP2
MySQL 5.7.14 Community Edition (zdarma)
Oracle 12c R1
Oracle 12g R2
IBM i 7.1 (AS/400) (přes adaptér Actual Technologies)
IBM DB2 11.1 (přes adaptér Actual Technologies)
PostgreSQL
9.6.1 (přes adaptér Actual Technologies)
Zabezpečení Podporuje šifrování AES-256 uložených dat, když jsou databázové soubory zašifrované pomocí šifrovací funkčnosti FileMakeru.

Sdílení, čtení a zápis souborů se šifrováním AES-256 podporují všechny produkty z platformy FileMaker 17.

Podporuje prodejce certifikátů certifikačních autorit SSL třetích stran. Podívejte se na seznam podporovaných certifikátů SSL (EN).
Zastaralé a odebrané technologie

Společnost FileMaker, Inc. neustále investuje do nejnovějších technologií, aby vylepšila platformu FileMaker. Proto mohou být v budoucích verzích softwaru FileMaker některé funkce a operační systémy zastaralé a budou odebrány. Prohlédněte si seznam zastaralých technologií (EN).