FileMaker 14 Server

Technická specifikace

FileMaker Server 14

Co se dodává

FileMaker Server 14 je dostupný pouze jako elektronicky stahovaná verze. Obsahuje software produktu a odkaz na elektronický licenční certifikát, který obsahuje licenční klíč potřebný pro instalaci. Dokumentace produktu je dostupná online ve formátu PDF (EN).

Podporované jazyky: mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština a japonština. Verze programu FileMaker Server upravená společností WinSoft International je vytvořena tak, aby plně podporovala východoevropské, středovýchodní, severoafrické a indické jazyky.

Kompatibilita

FileMaker Server 14 podporuje následující klienty: FileMaker Pro 14, FileMaker Pro 14 Advanced, FileMaker Pro 13, FileMaker Pro 13 Advanced, FileMaker Pro 12, FileMaker Pro 12 Advanced, FileMaker Go 14, FileMaker Go 13 a FileMaker WebDirect.

Před připojením k serveru FileMaker Server 14 je potřeba na FileMaker Pro 13, FileMaker Pro 12 a FileMaker Go 13 aplikovat nejnovější bezpečnostní aktualizace. Další informace (EN)

Řešení z verze FileMaker Pro 11 a starších je nutné před hostováním na serveru FileMaker Server 14 převést do nejnovějšího formátu souborů. Další informace o převádění starších řešení než z programů FileMaker 12 (EN).

Systémové požadavky

Poznámka: OS X Yosemite 10.10, Windows 7, OS X Mountain Lion a OS X Mountain Lion Server už nejsou podporované. Před upgradem na FileMaker Server 14 si prosím aktualizujte svůj operační systém.

Operační systémy*

Windows Server 2012 R2 Standard Edition s aktualizací (viz Microsoft KB 2919355)

Windows Server 2012 Standard Edition (Viz zastaralé technologie†)

Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition, Enterprise Edition

OS X Mavericks 10.9

*Uvedená verze je minimální požadovaná. Software FileMaker Server může fungovat s novějšími operačními systémy certifikovanými společností FileMaker, Inc. Neuvedené operační systémy mohou také fungovat, ale nebyly testovány a nejsou podporované.

Požadavky na hardware

Pro FileMaker Server se doporučuje vyhrazený počítač.

Databázový server
Minimum Doporučené
Procesor: Dual Core
RAM: 4 GB
Pevný disk: 80 GB nebo více, v závislosti na velikosti souboru, vyžaduje minimálně 10 GB volného místa
Procesor: 4jádrový
RAM: 8 GB
Pevný disk: 80 GB nebo více, v závislosti na velikosti souboru, vyžaduje minimálně 10 GB volného místa
Pohotovostní server

Pro provozování pohotovostního serveru jsou potřeba dva serverové počítače s identickou konfigurací. Oba počítače musí splňovat nebo překračovat doporučené hardwarové požadavky uvedené výše – ne minimální hardwarové požadavky.

FileMaker WebDirect

Podporované webové prohlížeče:

FileMaker WebDirect je dostupný z webového prohlížeče. Podporované webové prohlížeče:

Prohlížeče pro počítače Mobilní prohlížeče
Safari 8.x Mobilní Safari 8.x na iOS 8.1
Chrome 38 nebo novější Chrome 38 nebo novější pro Android 4.4.x
Internet Explorer 11.x
Internet Explorer 10.x (viz zastaralé technologie†)

Omezení v mobilních prohlížečích
Při používání služby FileMaker WebDirect platí následující omezení:

  • – Kontejnerová pole podporují pouze zobrazování obsahu.  Vkládání, export a úpravy dat kontejnerových polí nejsou podporované.
  • – Některé dialogy nejsou optimalizované pro dotykové ovládání.

Požadavky na mobilní hardware*

Minimum Doporučené
iOS iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad s displejem Retina (4. generace) iPad Air 2
iPad mini 3
Android Paměť: 2 GB nebo více RAM
CPU: 1,4 GHz 4jádrový procesor nebo vyšší
Velikost obrazovky: 10,1 palce
Paměť: 3GB nebo více
CPU: 2,3 GHz 4jádrový procesor nebo vyšší
Velikost obrazovky: 10,1 palce nebo větší

* FileMaker WebDirect může fungovat na dalších zařízeních, které nejsou v tabulce uvedeny, ale tato zařízení nebyla testována a nejsou podporována.

Požadavky na mobilní síť

Je vyžadováno síťové připojení se stálou sílou signálu a konektivitou.

Podporované mobilní sítě
WiFi LTE 4G
Doporučené konfigurace hardwaru:
Doporučené konfigurace serveru pro webové publikování
Počet souběžných uživatelů programu FileMaker WebDirect RAM Procesor
1-6 Druhý počítač není vyžadovaný, nainstalujte na databázový server
7-16 8 GB. 4jádrový
16-26 12 GB. 8jádrový
27-50 16 GB. 12jádrový
Souběžná připojení

FileMaker WebDirect využívá pro přístup souběžná připojení ze softwaru FileMaker Server 14. Každé okno nebo záložka webového prohlížeče se počítá jako jedno připojení. Jedno souběžné připojení se dodává se serverem FileMaker Server 14. Další připojení lze zakoupit z administrátorské konzole programu FileMaker Server nebo ve webovém obchodě FileMaker Store. Další informace o souběžných připojeních (EN).

Podporované jazyky

Mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština, japonština, holandština, španělština, zjednodušená čínština, korejština a brazilská portugalština

Více informací

Další informace o funkci FileMaker WebDirect najdete v příručce FileMaker WebDirect Guide (EN).

Kapacity

Následující tabulka ukazuje testované a teoretické limity maximálního počtu současných připojení pro FileMaker Server 14. Testovaná maxima odpovídají testované konfiguraci a nepředstavují záruku výkonnosti.

FileMaker Server 14
Typ klientů Testované Povolené maximum
FileMaker Pro 250 Bez omezení*
Vlastní publikování na web (CWP)** 200 2000
Souběžná připojení pro FileMaker Go a FileMaker WebDirect 100 100
ODBC/JDBC 50 Bez omezení*

*Počet připojení je omezen pouze hardwarem, návrhem databáze a operačním systémem.

**Jedno připojení CWP může sdílet více uživatelů. Počet připojení CWP je založen spíše na počtu současných událostí požadavků, než na trvalých připojeních.

Síťové použití – požadavky na klienta

FileMaker Pro Každý klient s programem FileMaker Pro a FileMaker Pro Advanced vyžaduje licencovanou kopii softwaru.
ESS Viz seznam podporovaných ovladačů (EN).

Další požadavky a informace

Technologie Požadavky
Java

FileMaker Server 14 je v současnosti certifikovaný pro fungování s JRE 1.8.0_31. Minimální vyžadovaná verze jazyka Java je JRE 1.8.0_31. Další informace (EN)

PHP

FileMaker Server 14 instaluje vše, co potřebujete pro používání PHP, včetně modulu PHP, rozhraní API programu FileMaker pro PHP a dokumentaci. Použijte nejnovější verzi PHP, kterou certifikovala společnost FileMaker, Inc.

Uživatelé Windows potřebují PHP 5.5.16
Uživatelé OS X 10.10 potřebují PHP 5.5.14
Uživatelé OS X 10.9 potřebují PHP 5.4.24

Administrátorská konzole

Pro přístup k administrátorské konzoli serveru FileMaker Server se používá webový prohlížeč z počítače, který má síťový přístup k serveru FileMaker Server 14. Podporované webové prohlížeče:

Safari 7.x a Safari 8.x
Internet Explorer 10.x a 11.x
Chrome 38 nebo novější

Tyto verze jsou minimální vyžadované. Administrátorská konzole serveru FileMaker Server může fungovat také s novějšími prohlížeči certifikovanými společností FileMaker, Inc.

Podporované datové zdroje ESS

MS SQL Server 2008 R2
MS SQL Server 2012 SP1
MySQL 5.6 Community Edition (bezplatná)
Oracle 12c

Zabezpečení

Podporuje šifrování AES-256 uložených dat, když jsou soubory řešení zašifrované pomocí aplikace FileMaker Pro 14 Advanced. Sdílení, čtení a zápis souborů se šifrováním AES-256 podporují všechny produkty z platformy FileMaker 14.

Podporuje SSL s šifrováním AES-256 pro přenášená data, když jsou soubory řešení hostované na serveru FileMaker Server 14.

Podporuje certifikáty SSL certifikační autority (CA) třetích stran bránící útokům typu Man in the Middle (MitM), když jsou soubory řešení hostované na serveru FileMaker Server 14.

Zastaralé a odebrané technologie

Společnost FileMaker, Inc. neustále investuje do nejnovějších technologií a vylepšuje platformu FileMaker. Proto mohou být v budoucích verzích softwaru FileMaker některé funkce a operační systémy označeny jako zastaralé a budou odebrány.

Prohlédněte si seznam zastaralých technologií (EN).Řada školení FileMaker: Základy

Stáhnout zdarma e-knihuKomunita FileMakeru

Zapojte se zdarma (EN)


Příběhy zákazníků společnosti FileMaker

Příklady skutečných použití


FileMaker DevCon 2015

Zaregistrujte se nyní (EN) Vývojářská konference FileMaker 2015