Technická specifikace

FileMaker Server 15

Co se dodává

FileMaker Server 15 je dostupný pouze jako elektronicky stahovaná verze. Obsahuje software produktu a odkaz na elektronický licenční certifikát, který obsahuje licenční klíč potřebný pro instalaci. Dokumentace produktu (EN) je dostupná online ve formátu PDF.

Podporované jazyky: arabština, hebrejština, hindština, čeština, polština, ruština, turečtina, řečtina, rumunština, maďarština, středoevropské a středovýchodní jazyky, mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština, japonština.

Kompatibilita

FileMaker Server 15 podporuje následující klienty:

  • FileMaker Pro 15, 14 a 13.0.9
  • FileMaker Pro 15, 14 a 13.0.9 Advanced
  • FileMaker Go 15, 14 a 13.0.9
  • FileMaker WebDirect

Před připojením k serveru FileMaker Server 15 je potřeba na uvedené klienty aplikovat nejnovější bezpečnostní aktualizace. Některé funkce nemusí být plně zpětně kompatibilní. Další informace (EN)

Řešení z verze FileMaker Pro 11 a starších je nutné před hostováním na serveru FileMaker Server 15 převést do nejnovějšího formátu souborů. Další informace (EN) o převádění starších aplikací než z programů FileMaker Pro 12.

Systémové požadavky

Poznámka: Operační systémy OS X El Capitan 10.11, Windows Server 2012 Standard Edition a OS X 10.9 Mavericks už nejsou podporované. Před upgradem na FileMaker Server 15 si prosím aktualizujte svůj operační systém.

Operační systémy*
Windows Server 2012 R2 Standard Edition s aktualizací (viz Microsoft KB 2919355)
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition
Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprise Edition
macOS Sierra 10.12
OS X Yosemite 10.10

*Uvedená verze je minimální požadovaná. Neuvedené operační systémy mohou také fungovat, ale nebyly testovány a nejsou podporované. Pro instalaci severu FileMaker Server ve Windows je vyžadováno připojení k internetu.

Požadavky na hardware

Pro FileMaker Server se doporučuje vyhrazený počítač.

Minimum Doporučené
Procesor: Dual Core
RAM: 8 GB
Pevný disk: 80 GB nebo více, v závislosti na velikosti souboru
Procesor: 4jádrový
RAM: 8 GB
Pevný disk: 80 GB nebo více, v závislosti na velikosti souboru
Požadavky na jednotku s operačním systémem

FileMaker Server využívá jednotku operačního systému jako dočasné úložiště pro postupné stahování, odesílání a stahování aplikací, souborů protokolů a úložiště mezipaměti, které používají takové komponenty jako je webový server.

Pro zachování optimálního provozního prostředí vyžaduje FileMaker Server 80 GB nebo více místa na jednotce s operačním systémem, a to i v případě, kdy jsou aplikace hostované a zálohované na jiném disku. Správce serveru musí monitorovat jednotku s operačním systémem, aby na něm bylo dost volného místa.

Pohotovostní server

Pro používání pohotovostního serveru jsou potřeba dva serverové počítače s identickou konfigurací. Oba počítače musí splňovat nebo překračovat doporučené hardwarové požadavky uvedené výše – ne minimální hardwarové požadavky. Pohotovostní server musí být nasazen ve stejné síti LAN jako primární server.

FileMaker WebDirect
Podporované jazyky

arabština, hebrejština, hindština, čeština, polština, ruština, turečtina, řečtina, rumunština, maďarština, středoevropské a středovýchodní jazyky, mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština, japonština, holandština, španělština, zjednodušená čínština, korejština a brazilská portugalština.

Podporované webové prohlížeče

FileMaker WebDirect je dostupný z webového prohlížeče. Podporované webové prohlížeče:

Prohlížeče pro počítače Mobilní prohlížeče
Safari 9.x Mobile Safari 9.x na iOS 9.x
Chrome 48 a vyšší Chrome 48 a vyšší na systému Android 5.x a 6.x
Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge a vyšší
Požadavky na mobilní hardware*
Podporovaná zařízení
iOS Modely:
iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Pro
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus
Android Paměť: 2 GB RAM minimálně
CPU: 1.4GHz 4jádrový procesor minimum
Velikost obrazovky: 5 palců minimum

* FileMaker WebDirect může fungovat na dalších zařízeních, která nejsou v tabulce uvedena, ale tato zařízení nebyla testována a nejsou podporována.

Požadavky na mobilní síť

Je vyžadováno síťové připojení se stálou sílou signálu a konektivitou.

Podporované mobilní sítě
Wi-Fi LTE 4G
Doporučené konfigurace hardwaru

Doporučené konfigurace serveru pro webové publikování

Více informací

Další informace o funkci FileMaker WebDirect najdete v příručce FileMaker WebDirect Guide (EN).

Kapacity

Následující tabulka ukazuje testované a teoretické limity maximálního počtu současných připojení pro FileMaker Server 15. Testovaná maxima odpovídají testované konfiguraci a nepředstavují záruku výkonnosti.

FileMaker Server 15
Klient Testované Povolené maximum
FileMaker Pro(individuální licence a starší licence) 250 Bez omezení*
Vlastní publikování na web (CWP)** 200 2000
ODBC/JDBC 50 Bez omezení*
Uživatelská připojení pro FileMaker Pro 100 100
Uživatelská připojení pro FileMaker Go 100 100
Uživatelská připojení pro FileMaker WebDirect 100 100

*Počet připojení je omezen pouze hardwarem, návrhem aplikace a operačním systémem.

**Jedno připojení CWP může sdílet více uživatelů. Počet připojení CWP je založen spíše na počtu současných událostí požadavků, než na trvalých připojeních.

Uživatelská připojení

Uživatelská připojení dovolují klientům – včetně programů FileMaker Pro, FileMaker Go a FileMaker WebDirect – připojit se k serveru FileMaker Server. Každý klient se může připojit k serveru FileMaker Server pouze s jedním klientem najednou. Připojení lze zakoupit z administrátorské konzole programu FileMaker Server nebo v sekci FileMaker Licensing for Teams ve webovém obchodě FileMaker Store. Další informace o uživatelských připojeních (EN).

Síťové použití – požadavky na klienta
FileMaker Pro Každý klient s programem FileMaker Pro a FileMaker Pro Advanced vyžaduje licencovanou kopii softwaru.
ESS Viz seznam podporovaných ovladačů (EN).
Další požadavky
Technologie Požadavky
Java FileMaker Server 15 je v současnosti certifikovaný pro fungování s JRE 1.8.0_73. Minimální vyžadovaná verze jazyka Java je JRE 1.8.0_73. Další informace (EN).
PHP FileMaker Server 15 instaluje vše, co potřebujete pro používání vlastního webového publikování s PHP, včetně modulu PHP, rozhraní API programu FileMaker pro PHP a dokumentaci. Použijte nejnovější verzi PHP, kterou certifikovala společnost FileMaker, Inc.

Uživatelé Windows potřebují PHP 5.5.31
Uživatelé OS X 10.11 potřebují PHP 5.5.31
Uživatelé OS X 10.10 potřebují PHP 5.5.14
Administrátorská konzole Pro přístup k administrátorské konzoli serveru FileMaker Server se používá webový prohlížeč z počítače, který má síťový přístup k serveru FileMaker Server 15. Podporované webové prohlížeče:
  • Safari 9.x
  • Internet Explorer 11.x
  • Microsoft Edge 25 a vyšší
  • Chrome 48 a vyšší
Tyto verze jsou minimální vyžadované. Administrátorská konzole serveru FileMaker Server může fungovat také s novějšími prohlížeči certifikovanými společností FileMaker, Inc.
Podporované datové zdroje ESS MS SQL Server 2008 R2
MS SQL Server 2012
MS SQL Server 2012 SP1
MySQL 5.6 Community Edition (zdarma)
Oracle 12c R1
Oracle 11g R2
IBM i 7.1 (AS/400) (přes adaptér Actual Technologies)
IBM DB2 10.5 (přes adaptér Actual Technologies)
PostgreSQL 9.4.4 (přes adaptér Actual Technologies)
Zabezpečení Podporuje šifrování AES-256 uložených dat, když jsou soubory zašifrované pomocí programu FileMaker Pro 15 nebo 14 Advanced. Sdílení, čtení a zápis souborů se šifrováním AES-256 podporují všechny produkty z platformy FileMaker 15.

Podporuje SSL s šifrováním AES-256 pro přenášená data, když jsou soubory hostované na serveru FileMaker Server 15. Podporuje prodejce certifikátů certifikačních autorit SSL třetích stran.

Podívejte se na seznam podporovaných certifikátů SSL (EN).
Zastaralé a odebrané technologie

Společnost FileMaker, Inc. neustále investuje do nejnovějších technologií, aby vylepšila platformu FileMaker. Proto mohou být v budoucích verzích softwaru FileMaker některé funkce a operační systémy zastaralé a budou odebrány.

Prohlédněte si seznam (EN) zastaralých technologií.