Technická specifikace

FileMaker Server 16

Co se dodává

FileMaker Server 16 je dostupný pouze jako elektronicky stahovaná verze. Obsahuje software produktu a odkaz na elektronický licenční certifikát, který obsahuje licenční klíč potřebný pro instalaci. Dokumentace produktu (EN) je dostupná online ve formátu PDF.

Podporované jazyky: arabština, hebrejština, hindština, čeština, polština, ruština, turečtina, řečtina, rumunština, maďarština, středoevropské a středovýchodní jazyky, mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština, japonština.

Kompatibilita

FileMaker Server 16 podporuje následující klienty:

  • FileMaker Pro 16, 15 a 14
  • FileMaker Pro 16, 15 a 14 Advanced
  • FileMaker Go 16, 15 a 14
  • Aplikace vytvořené pomocí SDK iOS App
  • FileMaker WebDirect

Před připojením k serveru FileMaker Server 16 je potřeba na uvedené klienty aplikovat nejnovější aktualizace zabezpečení. Některé funkce nemusí být plně zpětně kompatibilní. Další informace (EN)

Systémové požadavky

Poznámka: Systém OS X Yosemite 10.10 už není podporovaný. Před upgradem na FileMaker Server 16 si prosím aktualizujte svůj operační systém.

Operační systémy*
Windows Server 2016 Standard Edition (s Desktopovým prostředím)
Windows Server 2012 R2 Standard Edition s aktualizací (viz Microsoft KB 2919355)
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition a Enterprise Edition†
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12

*Uvedená verze je minimální požadovaná. Neuvedené operační systémy mohou také fungovat, ale nebyly testovány a nejsou podporované. Pro instalaci severu FileMaker Server ve Windows je vyžadováno připojení k internetu.

Požadavky na hardware

Pro FileMaker Server se doporučuje vyhrazený počítač.

Minimální požadavky Doporučené požadavky
Procesor: Dual Core
RAM: 8 GB
Pevný disk: 80 GB nebo více, v závislosti na velikosti souboru
Procesor: 4jádrový
RAM: 8 GB
Pevný disk: 80 GB nebo více, v závislosti na velikosti souboru
Požadavky na jednotku s operačním systémem

FileMaker Server využívá jednotku operačního systému jako dočasné úložiště pro postupné stahování, odesílání a stahování aplikací, souborů protokolů a úložiště mezipaměti, které používají takové komponenty jako je webový server.

Pro zachování optimálního provozního prostředí vyžaduje FileMaker Server 80 GB nebo více místa na jednotce s operačním systémem, a to i v případě, kdy jsou aplikace hostované a zálohované na jiném disku. Správce serveru musí monitorovat jednotku s operačním systémem, aby na něm bylo dost volného místa.

Pohotovostní server

Pro používání pohotovostního serveru jsou potřeba dva serverové počítače s identickou konfigurací. Oba počítače musí splňovat nebo překračovat doporučené hardwarové požadavky uvedené výše – ne minimální hardwarové požadavky. Pohotovostní server musí být nasazen ve stejné síti LAN jako primární server. Pohotovostní server je podporovaný pouze pro nasazení na jednom počítači a není podporovaný pro pracovní počítače pro FileMaker WebDirect.

FileMaker WebDirect
Podporované jazyky

arabština, hebrejština, hindština, čeština, polština, ruština, turečtina, řečtina, rumunština, maďarština, středoevropské a středovýchodní jazyky, mezinárodní angličtina, francouzština, italština, němčina, švédština, japonština, holandština, španělština, zjednodušená čínština, korejština a brazilská portugalština.

Podporované webové prohlížeče

FileMaker WebDirect je dostupný z webového prohlížeče. Podporované webové prohlížeče:

Prohlížeče pro počítače Mobilní prohlížeče
Safari 10.0.x Mobilní Safari 10.0.x na iOS 10.x
Chrome 55 a vyšší Chrome 55 a vyšší na systému Android 6.x
Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 38
Požadavky na mobilní hardware*
Platforma Podporovaná zařízení
iPad iPad Pro (12.9" a 9.7")
iPad Air 2
iPad mini 4
iPhone iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
Android Paměť: 2 GB RAM minimálně
CPU: 1,4GHz 4jádrový procesor minimálně
Velikost obrazovky: 5 palců minimálně

* FileMaker WebDirect může fungovat na dalších zařízeních, která nejsou v tabulce uvedena, ale tato zařízení nebyla testována a nejsou podporována.

FileMaker WebDirect – příslušenství pro mobilní hardware
  • Podpora klávesnice Smart Keyboard pro iPad Pro
  • Podpora pera Apple Pencil pro iPad Pro
Požadavky na mobilní síť

Je vyžadováno síťové připojení se stálou sílou signálu a konektivitou.

Podporované mobilní sítě
Wi-Fi LTE 4G
Doporučené konfigurace hardwaru

Je vyžadováno síťové připojení se stálou sílou signálu a konektivitou.

*Počet připojení je omezen pouze hardwarem, návrhem aplikace, operačním systémem nebo licenční smlouvou.

Více informací

Další informace o funkci FileMaker WebDirect najdete v příručce FileMaker WebDirect Guide (EN).

Kapacity

Následující tabulka ukazuje testované a teoretické limity maximálního počtu současných připojení pro FileMaker Server 16. Testovaná maxima odpovídají testované konfiguraci a nepředstavují záruku výkonnosti.

Klient Testované Maximálně povolené
FileMaker Pro 500 Neomezený*
FileMaker Pro (pro uživatelská připojení) 500 500
FileMaker Go 500 500
FileMaker WebDirect 500 500
Vlastní publikování na web (CWP)** 500 2000
FileMaker Data API 500 1000
ODBC/JDBC 50 Neomezený*

*Počet připojení je omezen pouze hardwarem, návrhem aplikace, aktivní uživatelé, operačním systémem nebo licenční smlouvou.

**CWP je založeno spíše na počtu současných událostí požadavků, než na trvalých připojeních.

Uživatelská připojení

Uživatelská připojení dovolují klientům – včetně programů FileMaker Pro, FileMaker Go a FileMaker WebDirect – připojit se k serveru FileMaker Server. Každý uživatel se může připojit k serveru FileMaker Server pouze s jedním klientem najednou. Připojení lze zakoupit z administrátorské konzole programu FileMaker Server nebo v sekci FileMaker Licensing for Teams ve webovém obchodě FileMaker Store. Další informace o uživatelských připojeních (EN).

Síťové použití – požadavky na klienta
FileMaker Pro Každý klient s programem FileMaker Pro a FileMaker Pro Advanced vyžaduje licencovanou kopii softwaru.
ESS Viz seznam podporovaných ovladačů (EN).
Další požadavky
Technologie Požadavek
Java FileMaker Server 16 je v současnosti certifikovaný pro fungování s JRE 1.8.0_161. Minimální vyžadovaná verze jazyka Java je JRE 1.8.0_131. Další informace (EN).
PHP FileMaker Server 16 instaluje vše, co potřebujete pro používání vlastního webového publikování s PHP, včetně modulu PHP, rozhraní API programu FileMaker pro PHP a dokumentaci. Použijte nejnovější verzi PHP, kterou certifikovala společnost FileMaker, Inc.

Uživatelé Windows potřebují PHP 5.6.23
Uživatelé macOS Sierra 10.12 potřebují PHP 5.6.23
Uživatelé OS X El Capitan 10.11 potřebují PHP 5.5.31
Administrátorská konzole Pro přístup k administrátorské konzoli serveru FileMaker Server se používá webový prohlížeč z počítače, který má síťový přístup k serveru FileMaker Server 16. Podporované webové prohlížeče:
  • Safari 10.0.x
  • Internet Explorer 11.x
  • Chrome 55 a vyšší
Tyto verze jsou minimální vyžadované. Administrátorská konzole serveru FileMaker Server může fungovat také s novějšími prohlížeči certifikovanými společností FileMaker, Inc.
Podporované datové zdroje ESS MS SQL Server 2016
MS SQL Server 2014
MS SQL Server 2012 SP1
MySQL 5.7.14 Community Edition (zdarma)
Oracle 12c R1
Oracle 11g R2
IBM i 7.1 (AS/400) (přes adaptér Actual Technologies)
IBM DB2 10.5 (přes adaptér Actual Technologies)
PostgreSQL 9.4.4 (přes adaptér Actual Technologies)
Zabezpečení Podporuje šifrování AES-256 uložených dat, když jsou databázové soubory zašifrované pomocí šifrovací funkčnosti aplikace FileMaker.

Sdílení, čtení a zápis souborů se šifrováním AES-256 podporují všechny produkty z platformy FileMaker 16.

Podporuje prodejce certifikátů certifikačních autorit SSL třetích stran. Podívejte se na seznam podporovaných certifikátů SSL (EN).
†Zastaralé a odebrané technologie

Společnost FileMaker, Inc. neustále investuje do nejnovějších technologií, aby vylepšila platformu FileMaker. Proto mohou být v budoucích verzích softwaru FileMaker některé funkce a operační systémy zastaralé a budou odebrány. Prohlédněte si seznam zastaralých technologií (EN).