FileMaker Server 18 Funkce Popis Funkce a popis
Obnovení při startu Soubory FileMakeru je nyní možné automaticky obnovit po hardwarové nebo softwarové havárii. Protokol obnovení na FileMaker Serveru ověřuje položky databáze, když se soubor poprvé otevře, před přístupem klienta a pokud soubor nebyl správně uzavřen.
Vylepšení administrátorské konzole FileMaker Serveru Administrátorské konzole FileMaker Serveru obsahuje nová vylepšení: změna výchozí doby zálohování pomocí rozhraní příkazového řádku; zobrazení úspěchu/chyb plánování skriptů; zobrazení jasnější indikace stavu databáze a zobrazení, kdy byla administrátorská konzole naposledy spuštěna.
Vylepšené monitorování serveru Monitorování zdrojů a metrik vašeho serveru usnadňuje použití softwaru Zabbix, open source monitorovacího nástroje. Lze dokonce monitorovat více serverů najednou.
Vylepšení rozhraní FileMaker Data API Vylepšené rozhraní FileMaker Data API podporuje XML metadata, včetně názvů skriptů, názvů rozvržení a schémat rozvržení.
Standardizace rozhraní FileMaker Admin API Rozhraní FileMaker Admin API ve FileMaker Serveru už není ve zkušební verzi a je nyní založeno na specifikaci OpenAPI.
Španělský FileMaker Server FileMaker Server nyní zahrnuje španělštinu jako podporovaný jazyk.
FileMaker Server 17 Funkce Popis Funkce a popis
Rozhraní administrátorské konzole FileMaker Serveru Nové rychle reagující uživatelské rozhraní Administrátorská konzole umožňuje snadnější zobrazování na různě velkých obrazovkách a zařízeních.
Zkušební verze rozhraní FileMaker Admin API Rozhraní FileMaker Admin API se používá pro přístup přes REST API k funkcím pro správu a řízení FileMaker Serveru.
FileMaker Data API Vylepšené rozhraní FileMaker Data API, které už není ve zkušební verzi, přidává podporu pro skripty FileMaker Serveru, schopnost uploadovat soubory do kontejnerových polí a obsahuje lépe standardizovaný formát API.
FileMaker Server 16 Funkce Popis Funkce & Popis
Zkušební verze rozhraní FileMaker Data API Ve zkušebním období využijte data z FileMakeru v dalších populárních aplikacích a službách s použitím REST rozhraní FileMaker Data API na serveru FileMaker Server.
Konektor Tableau Web Data pro FileMaker Integrace dat z FileMakeru s programem Tableau Desktop pomocí rozhraní FileMaker Data API.
Podpora PDF Tiskněte soubory PDF faktur, štítků, symbolů a další v softwaru FileMaker WebDirect. Ukládání informací do souborů PDF s použitím skriptů prováděných na serveru FileMaker Server.
Podpora OAuth 2.0 pro účty Zjednodušte správu pověření s OAuth 2.0 a použitím poskytovatelů ověření od třetích stran.
Více uživatelských připojení FileMaker WebDirect nyní podporuje až 500 uživatelů současně.
FileMaker Server 15 Funkce Popis Funkce & Popis
Podpora FileMaker WebDirect v mobilním telefonu Použijte svůj mobilní telefon pro přístup k vlastním aplikacím ve webovém prohlížeči.
Podpora více typů certifikátů SSL Nyní jsou podporované mezilehlé, SAN (Subject Alternative Name) a hvězdičkové (wildcard) certifikáty.
Formulář požadavku podepsání certifikátu SSL Nyní jsou podporované certifikáty SAN (Subject Alternative Name) a hvězdičkové (wildcard) certifikáty.
Protokolování statistik nejdelších volání V protokolu se zobrazí seznam 25 volání z připojených klientů, jejichž zpracování zabralo nejvíce času.
Vylepšení aktivního zabezpečení Administrátoři mohou zabránit tomu, aby FileMaker Server hostoval aplikace, které nejsou chráněny heslem.
Vylepšené protokolování zabezpečení V prohlížeči protokolů v administrátorské konzoli se zobrazuje více zpráv vztahujících se k zabezpečení, které lze filtrovat pro snadnou a rychlou identifikaci.
FileMaker Server 14 Funkce Popis Funkce & Popis
Podpora FileMaker WebDirect v mobilním prohlížeči Při použití mobilního tabletu získáte výkon aplikace ve FileMakeru pro stolní počítače přes webový prohlížeč.
Nově navržený panel nástrojů pro FileMaker WebDirect Funkce a nástroje, které nejčastěji používáte, budete mít okamžitě k dispozici. Panel nástrojů FileMaker WebDirect je přizpůsobený pro mobilní zařízení, ale bude užitečný na každém počítači.
Obnova připojení k serveru Pokud přestane fungovat síťové připojení nebo server, FileMaker Pro se automaticky znovu připojí k serveru FileMaker Server, až bude zase dostupný.
Vylepšení zabezpečení Z administrátorské konzole programu FileMaker Server nastavíte sílu hesla a nápovědu pro heslo.
FileMaker Server 13 Funkce Popis Funkce & Popis
FileMaker WebDirect Nasazení interaktivních vlastních aplikací ve webových prohlížečích – bez zkušeností s programováním webu.
Zcela nová administrátorská konzole Přepsána v HTML5, aby k ní byl okamžitý a zabezpečený přístup z libovolného webového prohlížeče. Nové uživatelské rozhraní výrazně zobrazuje důležitá varování a tím usnadňuje správu.
Šifrování databáze Pro zabezpečení aplikací hostovaných na serveru FileMaker Server 13 se používá výkonné 256bitové šifrování AES.
Indikátor stavu šifrování Při zabezpečeném připojení k serveru FileMaker Server 13 z programu FileMaker Pro 13 se objeví vizuální indikátor stavu šifrování.
Vylepšená správa certifikátů SSL Když používáte instalaci na jednom počítači, stačí pro podporu všech klientů jen jeden certifikát SSL.
Odesílání na server Na server FileMaker Server 13 lze odeslat soubory přímo z programu FileMaker Pro 13.
Vylepšení kontejnerových polí Zálohování databází odděleně od dat kontejnerových polí ještě více urychlí plánované zálohy.
Konsolidace portů TCP/IP Pro komunikaci mimo firewall stačí otevřít jen 4 porty.
Provádění skriptu na serveru Spuštění skriptu na serveru FileMaker Server 13 lze použít z libovolného klienta FileMaker.
FileMaker
Server 12
FileMaker
Server 12
Advanced
Funkce Popis Funkce & Popis
Rychlejší výkon v síti WAN Rychlejší vyhledávání dat – přes síť se posílá méně dat s méně přenosy tam a zpět.
64bitová aplikace Více paměti umožní rychlejší a efektivnější přístup k datům. Na disk se zapisují pouze změny dat.
Progresivní zálohování Data, která se v souboru změnila, se sdruží do balíku a aplikují na základní zálohu. Frekvenci zálohování je vhodné zvolit v rozmezí 1-99 minut.
Vylepšený modul pro publikování na webu Nově přepsaný modul pro publikování na webu je schopen zpracovat více požadavků na data současně a má efektivnější správu paměti.
Stabilnější architektura Skripty a zásuvné moduly běží společně jako samostatný proces. Progresivní zálohování běží také nezávisle.
Postupné stahování médií Postupné stahování videa a dalších médií do klienta FileMaker Pro. Listování záznamy bez čekání na kompletní stažení souborů.
  Více připojení webového publikování Získáte až 200 souběžných připojení pro vlastní publikování na web.
FileMaker
Server 11
FileMaker
Server 11
Advanced
Funkce Popis Funkce & Popis
Klonování souboru zálohy Uložení prázdné verze vaší aplikace při zálohování vám pomůže uchovat schéma a architekturu vašeho souboru pro odstraňování problémů.
Uložení nebo načtení rozvrhu Automatické uložení nebo načtení naplánovaných úkolů serveru při přechodu na nový hardware. Není třeba znovu vytvářet ručně.
Definování účtů uživatelů Nastavení požadovaných přístupových oprávnění pomocí výběru specifického uživatelského účtu pro spouštění skriptů na úrovni systému.
Časové limity skriptu Nastavení volitelných časových limitů pro naplánované skripty umožní zachovat efektivní provoz vašich vlastních aplikací.
  Sdílení bez limitů Neexistují žádná omezení počtu klientů s aplikacemi FileMaker Pro nebo FileMaker Pro Advanced v síti.
FileMaker
Server 10
FileMaker
Server 10
Advanced
Funkce Popis Funkce & Popis
Naplánované skripty OS Naplánování skriptů pro import, export a e-mail umožňuje automatické vykazování.
Posílání pošty přes SMTP Posílání pošty přes SMTP umožňuje rychlejší distribuci.
Naplánovaná ověření Naplánování automatických testů pro ověření aplikace, které zkontrolují její integritu a chyby.
Rychlejší hledání Požadavky hledání se provádějí rychleji a umožní vyšší produktivitu celé vaší skupiny.
FileMaker
Server 9
FileMaker
Server 9
Advanced
Funkce Popis Funkce & Popis
Administrátorská konzole Server můžete spravovat a konfigurovat ze sjednocené víceplatformové Administrátorské konzole, ke které máte přístup z libovolného počítače v síti.
Podpora externích
zdrojů dat SQL
Vytváření zabezpečených živých připojení ke zdrojům Microsoft SQL Server, Oracle a MySQL.
E-mailová upozornění Po dokončení naplánovaných aktivit nebo v případě chyby se může odeslat e-mail.
Průvodce Upload Database Assistant Odesílání vašich aplikací na server.
Průvodce Backup Schedule Assist Automatické vytváření záloh vašich aplikací podle rozvrhu, který zvolíte.
Skriptování na straně serveru Naplánování, aby se na serveru spustily vybrané skripty.
Velmi rychlá instalace Instalace a konfigurace softwaru za 20 nebo méně minut.
Podpora pro IPv6 Podporuje adresy IPv6 (Internet Protocol Version 6).
Konfigurace na více počítačů Podporuje konfiguraci na více počítačích pro maximum možností nasazení.
FileMaker
Server 8
FileMaker
Server 8
Advanced
Funkce Popis Funkce & Popis
Kontrola integrity při otevření Provedení automatické kontroly integrity všech hostovaných souborů zvýší spolehlivost.
FileMaker
Server 7
FileMaker
Server 7
Advanced
Funkce Popis Funkce & Popis
Hledání a výpočty na straně serveru Hledání a výpočty se provádějí na serveru místo na klientu.
Vylepšení podpory hardwaru Využití výkonných systémů ukládání s pevnými disky a serverů s více procesory. A využití velké paměti RAM pomocí sofistikovaného ukládání do mezipaměti.
Automatizovaná údržba Provádění údržby na živých aplikacích, včetně živého zálohování, zatímco je soubor používán.
Automatizované zálohy Naplánované zálohy.
Nástroje pro správu Auditování vzdálené správy, změny nastavení serveru a konfigurování a údržba za provozu.
Active Directory/ Open Directory Používání externího ověřování přes Active Directory nebo Open Directory.
Vylepšení XML Použití XML ke generování výsledků v mnoha různých formátech, včetně CHTML, XHTML, RTF a XML.
Tabulky bez omezení Žádný limit počtu tabulek. Technické limity jsou ovlivněny pouze použitým hardwarem, návrhem databáze a operačním systémem.