Co je nové

Skvělé nové funkce pro vývojáře v platformě FileMaker 18.

FileMaker Pro Advanced

Nové uživatelské rozhraní pro import dat

Snadnější mapování importovaného zdroje dat do polí FileMakeru s použitím nového dialogového okna Mapování polí při importu. Místo přetažení je efektivnější použití automatického dokončování. A při importu určitých typů lze zadet vlastní oddělovače.

Spustit video (EN)

Otevření specifické aplikace při spuštění

Lepší vyhledání aplikace pro uživatele. Když se spustí FileMaker Pro Advanced, otevře se specifikovaná vlastní aplikace.

Porovnání verzí souboru

Pomocí kroku skriptu vydání náhledu lze uložit kopii souboru FileMaker jako XML. Soubor XML usnadní porovnání změn a aktualizací vaší vlastní aplikace.

Kroky skriptu pracující se soubory

Vytvořte si skripty, které čtou, zapisují a spravují externí datové soubory, zapisují soubory protokolu nebo exportují data ve vlastním formátu. Nahradí to mnoho zásuvných modulů pracujících se soubory.

Spustit video (EN)

Protokolování chyb skriptů

Nyní lze snadněji ladit vaše automatizace pracovních postupů. Použijte krok skriptu náhledu k zápisu informací o chybách skriptu do souboru protokolu.

Spustit video (EN)

Výpočetní funkce while

Tato výpočetní funkce opakuje logiku výpočtu, dokud je podmínka pravdivá, pak vrátí výsledek. Nahrazuje potřebu použití některých rekurzivních vlastních funkcí.

Spustit video (EN)

Výpočetní funkce SetRecursion

Nastaví maximální počet iterací pro rekurzi a prochází smyčku uvnitř výrazu. Výchozí limit je 50 000 iterací, aby se snadno zastavila rekurze nebo smyčka opakovaná bez omezení. Tento limit lze pomocí této funkce snížit nebo zvýšit.

Spustit video (EN)

Nová správa zabezpečení přístupu

Tato nová sada práv umožňuje vývojářům převést správu přístupu k účtu na další členy týmu bez toho, že by jim museli poskytnout úplný přístup k jiným součástem souboru.

Dialogové okno Správa zabezpečení

Zjednodušené dialogové okno Správa zabezpečení umožňuje efektivnější správu přístupu k vašim vlastním aplikacím.

Spustit video (EN)

Vylepšené zabezpečení zásuvných modulů

Zkontrolujte, že vaše zásuvné moduly pocházejí z důvěryhodných zdrojů před tím, než jsou automaticky načtené vaší aplikací FileMaker. V SDK pro zásuvné moduly mohou vývojáři zásuvné moduly digitálně podepsat. Před načtením nepodepsaného zásuvného modulu se uživatelům zobrazí upozornění.

Výchozí ochrana přístupu k souboru

Zabrání ostatním souborům FileMakeru v přístupu k datům a schématu ve vaší vlastní aplikaci. V nově vytvořených souborech je nyní ve výchozím nastavení zapnutá možnost „Vyžadovat k použití odkazů na tento soubor úplná přístupová oprávnění“.

FileMaker Server

Obnovení při startu

Soubory FileMakeru je nyní možné automaticky obnovit po hardwarové nebo softwarové havárii. Protokol obnovení na FileMaker Serveru ověřuje položky databáze, když se soubor poprvé otevře, před přístupem klienta a pokud soubor nebyl správně uzavřen.

Stáhnout technický popis (EN)

Vylepšení rozhraní FileMaker Data API

Dynamické zjištění struktury souboru FileMaker. Vylepšené rozhraní FileMaker Data API podporuje XML metadata, včetně názvů skriptů, názvů rozvržení a schémat rozvržení.

Standardizace rozhraní FileMaker Admin API

Nově přepsané rozhraní FileMaker Admin API ve FileMaker Serveru je nyní založeno na specifikaci OpenAPI. Navíc je nyní rozhraní FileMaker Admin API standardní funkce a už není ve zkušební verzi ve FileMaker Serveru ani v softwaru FileMaker Cloud pro AWS.

Poznámka: Zkušební období pro FileMaker Admin API ve FileMaker Serveru 17 (předcházející verze) skončí 27. září 2019.

Další informace (EN)

Vylepšení administrátorské konzole FileMaker Serveru

Administrátorské konzole FileMaker Serveru obsahuje nová vylepšení: změna výchozí doby zálohování pomocí rozhraní příkazového řádku; zobrazení úspěchu/chyb plánování skriptů; zobrazení jasnější indikace stavu databáze a zobrazení, kdy byla administrátorská konzole naposledy spuštěna.

Zabbix je registrovaná ochranná známka společnosti Zabbix LLC.

Vylepšené monitorování serveru

Monitorování zdrojů a metrik vašeho serveru usnadňuje použití softwaru Zabbix, open source monitorovacího nástroje. Lze dokonce monitorovat více serverů najednou.

Stáhnout technický popis (EN)

Španělský FileMaker Server

FileMaker Server nyní zahrnuje španělštinu jako podporovaný jazyk.

FileMaker Go

Otevření specifické aplikace při spuštění

Lepší vyhledání aplikace pro uživatele. Když se spustí FileMaker Go, otevře se specifikovaná vlastní aplikace. Pro nastavení je potřeba Správa mobilních zařízení (MDM).

Přidat do stávajícího PDF

FileMaker Go může k určenému souboru PDF připojit další data pomocí kroku skriptu.

Podpora ověřopvání OAuth 2.0 pro účty v iOS App SDK

Zjednodušte správu pověření s OAuth 2.0 a použitím poskytovatelů ověření od třetích stran. Využijte svoje stávající přihlašovací údaje pro účty Amazon, Google nebo Microsoft Azure k přihlášení do vašich aplikací vytvořených pomocí iOS App SDK.

Lepší podpora čárových kódů

FileMaker Go podporuje 4 další typy čárových kódů: PDF417, ITF-14, Aztec a Data Matrix.

Další kroky

Časté otázky o licencování FileMakeru

Před zakoupením si pročtěte informace o možnostech licencování.

Přečíst si Časté otázky

Komunita FileMakeru

Zapojte se do konverzací o funcích FileMakeru 18 na online fóru.

Další informace (EN)

Škola vlastních aplikací

Získejte bezplatné online video školení pro platformu FileMaker.

Spustit video (EN)

Import Field Mapping dialog box
File-based script steps and Script Error Logging
Manage Security dialog box and new managed security access
While and SetRecursion calculation functions