Hughes Associates, Inc.

Inženýrská a konzultační firma Hughes Associates používá vlastní řešení ve FileMakeru pro iOS ke zlepšení bezpečnosti v továrnách

Automatizované řešení pro iPad urychluje vykazování požárních a bezpečnostních rizik až o 50 procent

Inženýrská a konzultační firma Hughes Associates, Inc. stála před úkolem vyhodnotit požární a stavební rizika v téměř 1100 továrnách v Bangladéši, proto potřebovala způsob, jak zjednodušit proces inspekcí a vykazování jejich výsledků jménem klienta. Řešení: vlastní řešení ve FileMakeru umožňující inspektorům v terénu shromažďovat informace pomocí iPadu a synchronizovat je do centrální databáze pro vykazování. Řešení ve FileMakeru – vytvořené za pouhé tři týdny – zkrátilo čas vykazování až o 50 procent. Ale nejdůležitější bylo, že umožnilo rychlou analýzu rizik na pracovištích a zlepšení bezpečnosti továren.


Přehled

  • Inženýrská a konzultační firma Hughes Associates provedla s použitím vlastního řešení ve FileMakeru pro iOS během šesti měsíců inspekce v 1100 oděvních továrnách v Bangladéši, aby zjistila požární a bezpečnostní rizika, ohrožující zaměstnance.

Obor

  • Inženýrství a konzultace

Řešení

  • Vlastní řešení ve FileMakeru pro iOS sbírá data stavební bezpečnosti a požární prevence, včetně fotografií, a automaticky se synchronizuje s centrální databází, aby se zjednodušilo vykazování a organizace vymáhání předpisů.

Výhody

  • Čas potřebný pro vykazování výsledků inspekcí se snížil o 30 % až 50 %, což rychle zvýšilo povědomí o stavební bezpečnosti a požárních rizicích, a umožnilo rychlou nápravu, aby se snížilo riziko a zlepšila bezpečnost továren.
Intro

Není čas na ručně psané poznámky

Stovky globálních oděvních firem se pro výrobu svých oděvů spoléhají na továrny v Bangladéši. Pro zlepšení bezpečnosti zaměstnanců vytvořilo více než 150 oděvních firem Dohodu o požární a stavební bezpečnosti v Bangladéši. Klíčovým požadavkem této Dohody bylo provedení nezávislých inspekcí bezpečnosti v až 1100 továrnách.

Společnost Hughes, jako leader v oboru protipožární ochrany a bezpečnosti práce, analýze rizik a hodnocení souladu s předpisy, získala kontrakt na provedení inspekcí továren. Cíl: identifikovat nejzávažnější bezpečnostní a požární rizika, aby mohla být rychle napravena. Háček byl v tom, že společnost Hughes musela tento projekt dokončit za pouhých šest měsíců.

Inspektoři společnosti Hughes tradičně na místě pořizovali ručně psané poznámky a fotografie a později je zadávali do elektronického dokumentu. Brian Rhodes, ředitel společnosti Hughes pro zákony a normy, říká: „Jednoduše jsme neměli čas podávat zprávy staromódním způsobem. Navíc by bylo z hlediska zajištění kvality příšerné vyhodnocovat tolik zpráv od 20 různých inspektorů. Pro zvládnutí tak velkého úkolu v určeném krátkém časovém rámci jsme potřebovali mnohem větší efektivitu a jednotnost.“

„Nevěřím, že byl jiný způsob, jak tento kritický projekt dokončit včas a s dodržením rozpočtu bez našeho řešení ve FileMakeru.“

— Rhodes, ředitel společnosti Hughes Associates, Inc. pro zákony a normy
HughesAssociates

Integrované řešení pro sběr dat a vykazování

Brian Rhodes prozkoumal množství kompletních aplikací, ale potřeboval více flexibility, než nabízely. Nakonec objevil FileMaker.

Společnost Hughes spolupracovala s vývojářskou firmou Anvil Dataworks na vývoji vlastního řešení s použitím programů FileMaker Pro 13, FileMaker Server 13 a FileMaker Go pro iPad. Výsledek umožňuje inspektorům společnosti Hughes sbírat data včetně fotografií, přenášet tato data do kanceláří po celém světě a generovat zprávy – a to vše z jednoho mobilního nástroje.

„Klíčový byl rychlý vývoj,“ poznamenal Brian Rhodes. „Počáteční softwarové řešení bylo hotové za tři týdny. Chyby byly řešeny pomocí průběžné konzultační podpory společnosti Anvil v celém průběhu projektu.“

Dnes si mohou inspektoři pomocí iPadu stáhnout šablony pro standardizované běžné problémy a pak přidat svá specifická doporučení spolu s fotografiemi pořízenými na místě. Po kontrole kvality zpátky v kanceláří, aby se potvrdilo, že jsou data přesná, je iPad synchronizován s centrálním serverem FileMakeru v Bangladéši, který vygeneruje zprávy pro klienta.

„Při generování zpráv jsme ušetřili 30 až 50 procent času ve srovnání s tím, kdybychom tyhle věci dělali ručně v dokumentu ve Wordu,“ shrnul to Brian Rhodes.

„Nevěřím, že byl jiný způsob, jak tento kritický projekt dokončit včas a s dodržením rozpočtu bez našeho řešení ve FileMakeru,“ potvrzuje Brian Rhodes. „Byla to velmi prospěšná zkušenost, protože naše práce pomůže ochránit lidi před nebezpečím. Je neobvyklé, aby nějaký inženýrský projekt měl takhle jasné poslání a výsledek.“

HughesAssociates

Úspora času znamená bezpečnější továrny

Úspora času byla podstatným faktorem, aby společnost Hughes mohla splnit přísné požadavky definované v Dohodě. Ale největším dopadem bylo, že si vlastníci továren ve zvýšené míře uvědomili nedostatky ve stavební bezpečnosti a požární ochraně. Životně důležitá práce společnosti Hughes umožňuje, aby se na základě Dohody využily detailní inspekční zprávy jako vodítko pro majitele továren s plány nápravných opatření pro lepší ochranu zaměstnanců.

Společnost FileMaker, Inc.

Kevin Mallon
Public Relations Manager
FileMaker Inc.
408-987-7227
kevin_mallon@filemaker.com
//www.filemaker.com

Klient:

Brian Rhodes
Director for Codes and Standards
Hughes Associates, Inc.
3610 Commerce Drive, Suite 817
Baltimore, MD 21227
410-737-8677
brhodes@haifire.com
www.haifire.com

Vývojář:

Karen Seiger
Strategic Marketing and Business Development
Colibri Solutions
873 Broadway, Suite 502A
New York, NY 10003
646-370-1005
Karen@colibrisolutions.com
www.colibrisolutions.com

Společnost WinSoft International:

Zornitza TCHECHMEDJIEVA
WinSoft International
contactpresse@winsoft-international.com
http://store.winsoft-international.com/