FileMaker EMEIA Winkel –Algemene Voorwaarden

1. Over deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij" en "ons" FileMaker International, en "u." betekent u als klant. In deze algemene voorwaarden zijn bepaalde woorden die beginnen met een hoofdletter gedefinieerde termen.

Voor uw gemak zijn deze gedefinieerde termen opgenomen in een lijst aan het eind van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw Orderbevestiging de Overeenkomst tot het leveren van Producten. Op deze Overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Van de Overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien wij hiermee schriftelijk of per email instemmen.

2. Het plaatsen van uw Bestelling

2.1 Om een bestelling te plaatsen, moet u 18 jaar of ouder zijn

2.2 U kunt een Bestelling plaatsen door het Bestelformulier op de Filemaker Store website in te vullen, nadat u uw bestelinformatie hebt ingevuld en op de juiste verzendknop heeft geklikt.

2.3 Wanneer u een Bestelling heeft geplaatst, geven wij u een Web Bestelnummer.
Wij doen dit via de Filemaker Store Web Site. Let erop dat een dergelijk Web Bestelnummer uitsluitend verstrekt wordt voor referentiedoeleinden en dat deze geen deel uitmaakt van onze acceptatie van uw Order

2.4 Door een Bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod de Producten die u heeft geselecteerd onder deze Voorwaarden te kopen. Wij behouden ons het recht voor dit aanbod niet te accepteren.

2.5 Indien wij uw Bestelling accepteren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een Orderbevestiging te sturen. Wij sturen u deze Orderbevestiging per email, indien u uw emailadres heeft aangegeven op uw Bestelformulier. De Orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw Bestelling niet kunnen accepteren, zullen wij trachten contact met u op te nemen per email, telefoon of post.

2.6 Hoewel wij ons tot het uiterste inspannen om u de Producten te leveren die op de Orderbevestiging vermeld staan, kan het voorkomen dat wij deze Producten niet kunnen leveren omdat (i) deze Producten bijvoorbeeld niet meer geproduceerd worden of beschikbaar zijn, of omdat (ii) er een foutieve prijs stond vermeld op de Filemaker Store Website. In dergelijke gevallen zullen wij contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen, en kunnen wij u alternatieve Producten voorstellen die u mogelijk wilt kopen. Indien u niet akkoord gaat met onze voorstellen, zullen wij uw bestelling voor de Producten die wij niet kunnen leveren annuleren, en u het geld terugbetalen dat u mogelijk aan ons betaald heeft met betrekking tot die Producten.
Mocht een typefout of een technische fout de oorzaak zijn van de vermelding van een foutieve prijs, houdt FileMaker zich het recht voor om de fout te corrigeren en u de juiste prijs in rekening te brengen. Voordat dit gebeurt, zal FileMaker u op de hoogte stellen van de fout en u de mogelijkheid bieden voor een volledige terugbetaling. Voorafgaand aan, of samen met uw bezorging ontvangt u hierover berichtgeving. Met inachtneming van onderstaand artikel 9.4, is de terugbetaling van een dergelijke betaling de omvang van onze aansprakelijkheid jegens u, indien wij niet in staat zijn om de door u bestelde producten te leveren.

2.7 De informatie in onze reclame, brochures, andere geschreven materialen, op onze websites of die u verstrekt wordt door onze agenten of medewerkers is aan te merken als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. In geen geval kan men deze informatie beschouwen als een aanbod van ons tot het leveren van Producten.

3. Levering van uw Producten

Met inachtneming van deze leveringsvoorwaarden, leveren wij u de Producten die zijn aangegeven op uw Orderbevestiging.

4. Prijzen

4.1 De prijs van de Producten is de prijs zoals aangegeven op uw Bestelformulier.

4.2 U dient de BTW te voldoen tegen het tarief zoals gespecificeerd op uw Factuur. Voor bestellingen die bezorgd worden in landen buiten de Europese Unie, is het totaalbedrag van de winkel exclusief de kosten die u mogelijk dient te betalen wanneer u in uw eigen land importeert. Deze kosten worden normaal gesproken voldaan aan het transportbedrijf op het moment van afleveren.

Klanten in het Verenigd Koninkrijk die ELECTRONIC SOFTWARE DOWNLOADS, LICENTIES of LIDMAATSCHAPPEN aanschaffen: Er wordt nog steeds B.T.W in rekening gebracht, zelfs indien u een B.T.W nummer heeft. De FileMaker International Store is in het Verenigd Koninkrijk gevestigd en daardoor vallen producten die geklasseerd zijn als diensten onder het Britse BTW tarief. Het verschuldigde B.T.W bedrag kan echter teruggevorderd worden van de Britse belastingdienst indien u B.T.W–plichtig bent.

Klanten in Ierland die FYSIEKE producten aanschaffen (VERPAKTE SOFTWARE PRODUCTEN, CD's of DVD's): Er wordt nog steeds B.T.W in rekening gebracht, zelfs indien u een B.T.W nummer heeft. FileMaker's fysieke producten worden vanuit Ierland verstuurd en daardoor vallen deze producten onder het Ierse B.T.W tarief. Het verschuldigde B.T.W bedrag kan echter teruggevorderd worden van de Ierse belastingdienst indien u B.T.W plichtig bent.

4.3 Indien van toepassing bent u leveringskosten, zoals aangegeven op de Factuur, verschuldigd.

5. Het Betalen van Uw Producten

5.1 U kunt voor uw Producten betalen door middel van de betaalopties zoals deze regelmatig vermeld kunnen staan in de betalingssectie van de FileMaker Store Website

5.2 U dient te betalen in de valuta die is aangegeven op het Bestelformulier.

5.3 Indien u met creditcard betaalt, dient u ons uw creditcardgegevens te geven op het moment dat u uw Bestelling plaatst. Het bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven op het moment dat wij u de Producten hebben geleverd of op het moment van verzending van uw Producten. Wij leveren geen Producten en verlenen geen Diensten aan u, voordat uw creditcardverstrekker het gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde Producten geautoriseerd heeft. We behouden ons het recht voor om de identiteit van de creditcardhouder te controleren door de benodigde documenten op te vragen.

5.4 Indien u per bankoverschrijving betaalt, sturen wij u een betalingsverzoek toe en zullen uw Producten en Diensten geleverd worden nadat uw betaling vrijgegeven is. Indien wij niet binnen 30 dagen na de datum van uw Bestelling de vrijgegeven betaling hebben ontvangen, wordt uw Bestelling geannuleerd.

5.5 Indien u per bestelbon betaalt, dient u FileMaker’s Electronic Purchase Order Agreement voorwaarden te accepteren en na te komen als onderdeel van de bestellingsprocedure van de webwinkel.

5.6 Wij zenden uw betalingsverzoek, uw Factuur en de Producten naar het adres dat is aangegeven op uw Orderbevestiging. Wij kunnen de documenten echter ook alleen per email zenden, indien u een emailadres heeft aangegeven op uw Bestelformulier.

5.7 Om er zeker van te zijn dat uw creditcard, debetcard of betaalkaart niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, zullen wij uw naam, adres en andere persoonlijke informatie die door u verstrekt wordt tijdens de bestelprocedure bevestigen met de toepasselijke databases van derden. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft u toestemming dat dergelijke controles worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van dergelijke controles, kan persoonlijk informatie die door u verstrekt is, doorgespeeld worden naar een geregistreerd Kredietreferentiebureau dat deze informatie mogelijk opslaat. U kunt er zeker van zijn dat dit alleen gebeurt om uw identiteit te bevestigen, dat er geen kredietcontrole plaatsvindt en dat uw kredietwaardering niet wordt beïnvloed. Alle informatie door u verstrekt, wordt veilig en strikt behandeld in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

6.Levering van Uw Producten

6.1 Orders zullen niet worden geaccepteerd en de Producten worden niet geleverd aan adressen buiten de volgende landen. Alleen ESD (electronic software download) bestellingen zijn beschikbaar in landen die met een asterisk (*) gemarkeerd zijn.

 • Oostenrijk
 • België
 • Tsjechië *
 • Denemarken
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • IJsland
 • India *
 • Ierland
 • Israël *
 • Italië
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Polen *
 • Rusland *
 • Zuid-Afrika *
 • Spanje
 • Zweden
 • Zwitzerland
 • Turkije *
 • Groot-Brittannië

6.2 Behoudens clausule 6.1, zullen wij uw Producten leveren aan het afleveradres zoals vermeld op uw Order Bevestiging.

6.3 Wij zullen ons in alle redelijkheid inspannen om uw Producten spoedig na de datum van uitgifte van de Orderbevestiging te leveren. Levertijden voor verpakte producten zijn afhankelijk van de leveringsoptie die geselecteerd is door de klant (FedEx International Economy biedt bijvoorbeeld bezorging binnen 3–5 dagen en FedEx International Priority biedt bezorging binnen één werkdag). Geschatte productietijden van Producten die op het moment van plaatsing van een Bestelling worden gegeven, zijn slechts schattingen en hoeven niet gelijk te zijn aan de daadwerkelijke leveringstijden.

6.4 Het eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw Producten gaan op u over, op het moment dat de Producten worden geleverd op het afleveradres zoals vermeld in uw Orderbevestiging.

6.5 Op het moment van levering van de Producten aan onze expediteur sturen wij u per email een bevestiging van verzending, op voorwaarde dat u een emailadres hebt aangegeven op het Bestelformulier.

6.6 Bepaalde items kunnen per post verstuurd worden en kunnen niet getraceerd worden nadat deze in het postsysteem zijn opgenomen. Alle overige verzendingen worden via een expediteur bezorgd voor maximale beveiliging en traceerbaarheid.

7. Uw rechten om het Contract te herroepen en het retourneren van Defecte Producten, of Producten die niet in Overeenstemming zijn.

7.1 Rechten om het contract te herroepen. Indien u niet tevreden bent met een product of de voorwaarden van een recht op Diensten die u van ons hebt gekocht, kunt u het product retourneren of het recht op Diensten annuleren en restitutie ontvangen voor de prijs van het geretourneerde Product of het recht op Diensten, indien u binnen 14 dagen na bezorging van het Product of de aanvang van het Dienstencontract, contact met ons opneemt.

7.2 Uitzonderingen om het contract te herroepen. (1) U krijgt geen restitutie voor een Service, indien u reeds met het gebruik van de service bent begonnen. (2) U kunt geen Software Volumelicentie of Onderhoudsorder retourneren. Indien u de voorwaarden voor Volumelicentie niet accepteert, behoort u de software niet te installeren, kopiëren, downloaden, toegankelijk te maken, of te gebruiken en dient u de software binnen 14 dagen na aflevering te retourneren.

7.3Voorwaarden om herroeping van het contract uit te voeren. U kunt uw recht om de producten te retourneren of uw rechten op Service te annuleren, uitoefenen op voorwaarde dat:

(i) U ons binnen 14 dagen na na bezorging van het Product of de aanvang van het Dienstencontract informeert over uw beslissing om het contract te annuleren; en (ii) de Producten in hun originele staat met de ongeschonden beveiligingszegels retourneert; en (iii) de Producten worden retour gestuurd in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in onderstaande paragraaf 7.4. Houd er rekening mee dat, terwijl u de Producten in uw bezit heeft, u verplicht bent om ervoor te zorgen dat de Producten veilig bewaard worden.

7.4 Indien u een teruggave of restitutie wenst, bel naar Klantenservice ma-vrij 9:00-17:00 (gesloten tijdens vakanties en feestdagen) om een afspraak te maken voor de teruggave.

7.5 Defecte Producten, of Producten die niet in Overeenstemming zijn. Indien een product foutief is geleverd, onvolledig of ondeugdelijk is en u bent van mening dat u recht heeft op vervanging, neem dan contact op met de Klantenservice ma-vrij, 9:00-17:00 (gesloten tijdens vakanties en feestdagen).

7.6 Producten die verkregen zijn via een wederverkoper of overige derden, dienen direct retour gezonden te worden naar de wederverkoper waar deze zijn verkregen en vallen onder de inruilvoorwaarden van deze wederverkoper.

8. Software

8.1 Alle Software wordt in licentie gegeven onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de toepasselijke licentieovereenkomsten. Deze licentieovereenkomsten worden verzonden samen met de Software of worden ter beschikking gesteld bij het downloaden van de Software in overeenstemming met artikel 8.3.

8.2 U draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle Software of gebundelde Producten die u besteld heeft geschikt zijn voor uw behoeften, en compatibel zijn met uw bestaande systemen en praktijk. Het spijt ons om mee te delen dat wij onder geen voorwaarde restitutie kunnen verlenen tenzij het Product gebreken vertoont.

8.3 U kunt ook downloadbare Software kopen zoals afgebeeld op de FileMaker Store Website. U kunt deze Software alleen per creditcard, bankoverschrijving of bestelbon betalen. Bestelbonnen kunnen alleen voor de Licentiewinkels met een totale waarde , exclusief B.T.W niet hoger dan FileMaker’s vereisten(US$10,000, �6,250, € 7,250, CHF 10,000, DKK 57,500, NOK 60,000, SEK 67,500). Zodra wij autorisatie voor betaling van uw creditcard-verstrekker hebben verkregen, ontvangt u instructies om uw Software te downloaden. In geval de doorgifte gedurende het downloaden op enige wijze wordt onderbroken, dient u het downloadproces opnieuw te beginnen. Mocht u niet in staat zijn het downloaden te voltooien, dan kunt u binnen 14 kalenderdagen nadat u de instructies voor het downloaden ontvangen hebt schriftelijk om terugbetaling verzoeken. Verzoeken om terugbetaling dienen per post aan ons gestuurd te worden naar het adres in de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 10. Een teruggave van de aankoopprijs is de maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u voor het niet gelukte downloaden van Software.

9. Onze Aansprakelijkheid

9.1 Deze algemene voorwaarden zetten de volle omvang uit van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten (en uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservice) en de uitvoering van de Diensten.

9.2 Behoudens onderstaand artikel 9.3, zijn wij niet gebonden aan garanties en voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst.

9.3 Indien u geen consument bent: Enige garantie, of andere voorwaarden, die voortkomen uit, of in verband staan met de levering van Producten en/of het verlenen van diensten die anderszins zouden worden geïmpliceerd of opgenomen in het Contract door de wet, het algemeen recht, de wetten die van toepassing zijn in het land waar u de producten of diensten of anderszins heeft aangeschaft (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap), wordt hierbij uitdrukkelijk maximaal uitgesloten zoals is toegestaan door de wet.
In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk om te garanderen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.
Indien u consument bent: Afhankelijk van het land waarin u verblijft, zijn er bepaalde geïmpliceerde garanties en voorwaarden, welke allereerst betrekking hebben op de kwaliteit van het product, die door FileMaker afgegeven dienen te worden en FileMaker geeft deze geïmpliceerde garanties en voorwaarden af in de mate waarin FileMaker is verplicht dit te doen. U kunt contact opnemen met uw plaatselijke rechtshulp voor meer informatie over deze vereisten. Indien FileMaker niet vereist is om de impliciete garanties en voorwaarden af te geven, zal FileMaker dit niet doen. FileMaker is in het bijzonder niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor uw doeleinden, tenzij u uw doeleinden aan FileMaker kenbaar heeft gemaakt.

9.4 In de gevallen waarin een consument financiële compensatie krachtens de wet vereist, zal FileMaker proberen deze vergoeding te beperken tot directe schade. Als u als consument geen wettelijk recht heeft op financiële compensatie, zijn de bepalingen onder artikelen 9.5 en 9.6 van toepassing. De Overeenkomst zal in geen geval onze aansprakelijkheid uitsluiten (i) voor schade wegens dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of (ii) voor fraude, of (iii) elke schending van de verplichtingen zoals geïmpliceerd door de respectievelijke nationale wetten, of (iv) elke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door de wet.

9.5 Met inachtneming van artikel 9.4 zijn wij niet aansprakelijk op grond van deze Overeenkomst voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid) wanprestatie of anderszins.

9.6 Met inachtneming van artikel 9.4 is in alle gevallen onze totale aansprakelijkheid op grond van deze Overeenkomst – ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins - beperkt tot het bedrag dat u voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.

9.7 Indien u consument bent, heeft u wettelijke rechten die mogelijk een aanvulling vormen op de rechten die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet en informatie over deze wettelijke rechten kunnen worden verkregen via rechtshulp. Geen van de bepalingen in artikel 9 zijn van invloed op uw wettelijke rechten als consument. Daarnaast heeft deze clausule geen invloed op uw recht om de Producten te retourneren, zoals beschreven in clausule 7.

10. Contact opnemen met FileMaker

U kunt contact met ons opnemen:

 • per telefoon, bel Klantenservice Maandag – Vrijdag, 9:00 – 17:00 (gesloten tijdens vakanties en feestdagen);
 • per post: FileMaker Store, FileMaker International, 2 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BB
Indien u contact met ons opneemt, dient u uw Web Bestelnummer door te geven.

11. Exportcontrole

Bij het aangaan van een contract, stemt u ermee in om aan alle Exportwetten te voldoen. U stemt ermee in om (i) geen Producten te exporteren naar enig land in strijd met enige Exportwet, en (ii) geen Producten te exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat u eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. U garandeert dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of ingezetene bent van enig land waarnaar export van Producten verboden is door een Exportwet.

12. Gegevensbescherming

Wanneer u uw Bestelling plaatst, zullen wij de gegevens vermeld op uw Bestelformulier opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde uw Bestelling te verwerken. Wij maken u erop attent dat FileMaker binnen haar wereldwijde groep van bedrijven uw gegevens kan delen. Alle bedrijven die behoren tot FileMaker zullen uw gegevens beschermen in overeenstemming met de FileMaker Customer Privacy Policy (US). Wij werken samen met andere bedrijven die ons helpen bij de verzending van Producten aan u. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gegevens aan deze bedrijven gegeven voor de verzending aan u of om er zeker van te zijn dat u geniet van speciale kortingen of voorwaarden. Bovendien zal, indien u om financiering hebt verzocht om de bestelde Producten mee te betalen, een deel van de informatie die u ons verstrekt worden doorgegeven aan de bedrijven die financiering voor uw aankoop bieden. Meer informatie kunt u nalezen op onze Customer Privacy Policy (US). Indien u toegang wenst tot de gegevens die over u bij ons beschikbaar zijn of indien u hierin wijzigingen wenst aan te brengen of indien u geen informatie van ons of van de bedrijven met wie wij samenwerken, wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met de Europese afdeling van FileMaker verantwoordelijk voor uw gegevens via FileMaker International, 2 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1 BB.

13. Overmacht

Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of verzuim indien zulke vertraging of verzuim het gevolg is van omstandigheden die ons redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijk mogelijk is nakomen.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen

Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met een geschil omgaan en een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dient u dit in Engeland te doen en Engels recht is hierbij van toepassing.

15. Algemeen

15.1 Indien door u of ons wordt nagelaten enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen.

15.2 Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de Overeenkomst eveneens ongeldig dan wel niet–afdwingbaar zijn.

16. Gedefinieerde termen

16.1 In deze algemene voorwaarden betekent:


"FileMaker Authorised Service Provider" een dienstverlener die door ons is geautoriseerd om garantieservice te verlenen;
"FileMaker Store Web Site" onze website voor bestellingen waarop klanten in Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, India, Ierland, Israël, Italië, Nederland,Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk;

"Overeenkomst" deze algemene voorwaarden samen met uw Orderbevestiging;
"Consument" de koper van Producten die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf;

"Exportwetten" alle regelgeving van de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, toepasselijk op de export, her-export, overdracht en wederverkoop van Producten;
"Factuur" de factuur die wij u hebben doen toekomen en waarop de prijs van de Producten vermeld staat;
"Bestelling" de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
"Orderbevestiging" de door ons gestuurde orderbevestiging die acceptatie van uw Bestelling aangeeft;
"Bestelformulier" het elektronische bestelformulier op de FileMaker Store Website;
"Product" elk product dat is opgenomen in de FileMaker Store Website en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij dit aan u zullen leveren onder deze voorwaarden, waaronder ook Diensten begrepen kunnen zijn;
"Diensten" alle betaalde of andere diensten (behalve garantie en de telefonische ondersteuning) zoals genoemd op de FileMaker Store Website die wij u verlenen onder deze algemene voorwaarden;
"Software" elk Product dat software is, inclusief maar niet beperkt tot operating systemen, gebundelde software en stand-alone software en downloadbare software;
"Gebied" de landen Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, India, Ierland, Israël, Italië, Nederland,Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Rusland, Zuid–Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk;
"Web Bestelnummer" het bestelnummer dat wij aan u verstrekken; "Werkdag" alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in het Verenigd Koninkrijk.

16.2 FileMaker International is een onderneming gevestigd in het Verenigd Koninkrijk met maatschappelijke zetel in 2 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1BB en met registratienummer 3555357

Terug naar boven