Technische specificaties

FileMaker Go 17

Systeemvereisten

FileMaker Go 17 is een zelfstandige, universele app die ontworpen is voor zowel iPad als iPhone en verkrijgbaar is in de App Store.

FileMaker Go 17 is compatibel met iOS-apparaten met iOS 11.2 of hoger en vereist iTunes 12.x of hoger.

Ondersteunde talen

FileMaker Go 17 is beschikbaar in de volgende talen: internationaal Engels, Frans, Italiaans, Duits, Zweeds, Japans, Nederlands, Spaans, vereenvoudigd Chinees, Koreaans en Braziliaans Portugees.

FileMaker Go gebruiken

U hebt FileMaker Pro Advanced nodig om apps op maat te maken of te bewerken. Met FileMaker Go kunt u geen apps op maat maken of bewerken.

Compatibiliteit van bestanden

Apps op maat die zijn gemaakt met FileMaker Pro 12 en FileMaker Pro 12 Advanced of hoger kunnen met FileMaker Go 17 worden gebruikt.

Lees meer (in het Engels) over het converteren van apps die met lagere versies dan FileMaker 12 zijn gemaakt.

Compatibiliteit van hosts en verbindingslimieten

De nieuwste updates moeten op de hieronder vermelde software worden toegepast voordat u FileMaker Go 17-apps host.

Host Verbindingslimieten
FileMaker Pro 17, 16 en 15 Advanced

of

FileMaker Pro 16 en 15
Staat maximaal 5 gelijktijdige clientverbindingen toe.

OPMERKING: Deze functie wordt in de volgende versie van FileMaker Pro Advanced niet meer gebruikt. Peer-to-peer-deling dient alleen voor testdoeleinden gebruikt te worden.
Meer info (EN)
FileMaker Server 17 en 16 Staat maximaal 500 gebruikers toe*
FileMaker Server 15 Staat maximaal 100 gebruikers toe*
FileMaker Cloud 1.17 en 1.16 Staat maximaal 100 gebruikers toe*

*U hebt een gebruikerslicentie nodig om in FileMaker Go apps op maat te openen die door FileMaker Cloud of FileMaker Server worden gehost. Het aantal FileMaker Go-verbindingen kan beperkt zijn, afhankelijk van de gebruikte hardware, het app-ontwerp, het besturingssysteem of de licentieovereenkomst.

Niet meer gebruikte en verwijderde technologieën

FileMaker, Inc. investeert continu in de nieuwste technologie om het FileMaker Platform te blijven verbeteren. Hierdoor worden sommige functies en besturingssystemen niet meer gebruikt en worden deze in nieuwe versies van FileMaker-software verwijderd. Bekijk een lijst met niet meer gebruikte technologieën (EN).