Technische specificaties

FileMaker Go 18

Systeemvereisten

FileMaker Go 18 is een zelfstandige, universele app die ontworpen is voor zowel iPad als iPhone en verkrijgbaar is in de App Store.

FileMaker Go 18 is compatibel met iOS 13 en met iOS-apparaten waarop minimaal iOS 12.2 wordt uitgevoerd.

Ondersteunde talen

FileMaker Go 18 is beschikbaar in de volgende talen: internationaal Engels, Frans, Italiaans, Duits, Zweeds, Japans, Nederlands, Spaans, vereenvoudigd Chinees, Koreaans en Braziliaans Portugees.

FileMaker Go gebruiken

U hebt FileMaker Pro Advanced nodig om apps op maat te maken of te bewerken. Met FileMaker Go kunt u geen apps op maat maken of bewerken.

Compatibiliteit van bestanden

Apps op maat die zijn gemaakt met FileMaker Pro 12 en FileMaker Pro 12 Advanced of hoger kunnen met FileMaker Go 18 worden gebruikt.

Meer informatie over het converteren van uw FileMaker-apps die u in versie 12 of eerder hebt gemaakt.

Compatibiliteit van hosts en verbindingslimieten

De nieuwste updates moeten op de hieronder vermelde software worden toegepast voordat u FileMaker Go 18-apps host.

Host Verbindingslimieten
FileMaker Pro 18, 17 en 16 Advanced

of

FileMaker Pro 16
Staat maximaal 5 gelijktijdige clientverbindingen toe.

OPMERKING: deze functie wordt niet meer gebruikt in FileMaker Pro 18 Advanced. Peer-to-peer-deling dient alleen voor testdoeleinden gebruikt te worden.
Meer informatie
FileMaker Server 18, 17 en 16 Staat maximaal 500 clients toe
FileMaker Cloud 2.18 Maximale aantal clients*: 250 clients van FileMaker Pro Advanced. 100 clients van FileMaker Go, FileMaker WebDirect of FileMaker Data API.
FileMaker Cloud for AWS 1.18 en 1.17 Maximale aantal clients*: 250 clients van FileMaker Pro Advanced. 100 clients van FileMaker Go, FileMaker WebDirect of FileMaker Data API.

*U hebt een gebruikerslicentie nodig om in FileMaker Go apps op maat te openen die door FileMaker Cloud, FileMaker Cloud for AWS of FileMaker Server worden gehost. Het aantal FileMaker Go-verbindingen kan beperkt zijn, afhankelijk van de gebruikte hardware, het app-ontwerp, het besturingssysteem of de licentieovereenkomst.

Niet meer gebruikte en verwijderde technologieën

FileMaker, Inc. investeert continu in de nieuwste technologie om het FileMaker Platform te blijven verbeteren. Hierdoor worden sommige functies en besturingssystemen niet meer gebruikt en worden deze in nieuwe versies van FileMaker-software verwijderd. Bekijk een lijst met technologieën die niet meer worden gebruikt.