Functies van FileMaker Pro 18 Advanced Omschrijving
Nieuwe gebruikersinterface voor het importeren van gegevens Wijs geïmporteerde brongegevens eenvoudiger toe aan FileMaker-velden met behulp van het nieuwe dialoogvenster Velden bij importeren.
Specifieke app openen bij opstarten Zorg ervoor dat uw gebruikers uw app beter kunnen vinden. Open een specifieke app op maat wanneer FileMaker Pro Advanced wordt gestart.
Vergelijking van bestandsversies Gebruik een voorbeeldscriptstap voor publicatie om een kopie van een FileMaker-bestand in XML-indeling op te slaan. Gebruik het XML-bestand om gemakkelijker wijzigingen tussen bestandsversies te vergelijken.
Op bestanden gebaseerde scriptstappen Maak scripts die externe gegevensbestanden lezen, schrijven en beheren om logboekbestanden te schrijven of gegevens in een aangepaste indeling te exporteren.
Registratie scriptfouten Los eenvoudiger problemen op met de automatisering van uw workflow. Gebruik een voorbeeldscriptstap om informatie over scriptfouten naar een logboekbestand te schrijven.
De rekenfunctie While Hierbij wordt logica herhaald wanneer de voorwaarde True is en het resultaat geretourneerd, waardoor een aantal recursieve aangepaste functies niet meer nodig is.
De rekenfunctie SetRecursion Stelt het maximumaantal iteraties voor recursie en lussen binnen een expressie in. De standaardlimiet is 50.000 iteraties. Met deze functie kunt u die limiet verhogen of verlagen.
Nieuwe beheerde beveiligingstoegang Met dit nieuwe privilege kunnen ontwikkelaars accounttoegangsbeheer delegeren naar andere teamleden, zonder dat zij volledige toegang tot andere delen van het bestand hoeven te geven.
Het nieuwe dialoogvenster Beveiliging beheren Met behulp van het gestroomlijnde dialoogvenster Beveiliging beheren kunt u de toegang tot uw apps op maat efficiënter beheren.
Verbeteringen voor beveiliging van invoegtoepassingen Met behulp van de invoegtoepassings-SDK kunnen ontwikkelaars invoegtoepassingen digitaal ondertekenen. Gebruikers krijgen een waarschuwing voordat ze een niet-ondertekende invoegtoepassing laden.
Standaardbeveiliging bestandstoegang Voorkom dat andere FileMaker-bestanden toegang tot de gegevens en het schema in uw app op maat krijgen. De optie 'Volledige toegangsprivileges vereist om verwijzingen naar dit bestand te kunnen gebruiken' is nu standaard ingeschakeld in nieuwe gemaakte bestanden.
Functies van FileMaker Pro 17 Advanced Omschrijving
Master-detail-lay-outs Benut de nieuwe, verbeterde portal door algemene ontwerppatronen zoals master-detail-lay-outs te maken. Het is niet meer nodig om interne relaties en aanvullende scripts te maken.
Een object binnen een groep selecteren U kunt afzonderlijke objecten binnen een groep eenvoudig aanpassen, verplaatsen, vergroten of verkleinen, zonder dat u de groepering van alle objecten hoeft op te heffen.
De modus Opnieuw ontworpen lay-out Het Infovenster, het tabblad Velden en het tabblad Objecten zijn makkelijker te vinden dankzij handige deelvensters in het documentvenster. Deelvensters kunnen afzonderlijk worden verborgen of weergegeven.
Starter-apps U kunt sneller aan de slag als u een van de 6 nieuwe Starter-apps kiest. Voeg meer functies toe door de app te combineren met een invoegtabel.
Het venster Mijn apps Open uw apps op maat vanuit één handig venster. Ga eenvoudig naar het tabblad Maken om de nieuwe Starter-apps te vinden.
Standaardvelden Als u een nieuwe tabel maakt, worden er automatisch velden gemaakt die informatie weergeven over gemaakte records.
Ondersteuning voor het verzenden van meerdere bijlagen bij een e-mailbericht Voeg meerdere bestanden toe aan een e-mailbericht om flexibeler te kunnen communiceren.
Functionaliteit van FileMaker Pro 16 Omschrijving
Het venster Lay-outobjecten Bekijk een hiërarchische lijst met alle objecten in een lay-out. Selecteer, verberg en benoem objecten en wijzig de stapelvolgorde.
Kaarten Maak vensters die automatisch in grootte worden aangepast en op de juiste plaats op het hoofdscherm verschijnen. Open andere vensters of bestanden zonder de kaart eerst hoeven te sluiten.
Nieuwe FileMaker Pro-interface in Windows Krijg een natuurlijkere Windows-ervaring met een gloednieuwe gebruikersinterface.
Kopieer en plak invoerlijsten Gebruik standaardsneltoetsen om invoerlijsten te kopiëren en te plakken.
Variabelen in verwijzingen naar FileMaker-gegevensbronnen Open gehoste FileMaker-bestanden op dynamische wijze door een variabele tijdens het kiezen van een bestandspad op te geven.
Verbeterde cURL-opties Wissel eenvoudig gegevens uit met andere webservices en apps.
JSON-functies Gebruik vooraf gedefinieerde functies om de parsing en het genereren van JSON-gegevens gevraagd door andere gegevensbronnen te vereenvoudigen.
Externe scriptstappen Breid de mogelijkheden van plug-ins van andere fabrikanten uit met ondersteuning voor externe scriptstappen in de FileMaker Plug-in SDK (EN).
Klikbare hangsloten Klik op het hangslot om meer informatie over de beveiliging van uw netwerkverbinding te krijgen.
OAuth 2.0-ondersteuning voor accounts Gebruik een Amazon-, Google- of Microsoft Azure-account om u aan te melden bij uw FileMaker-apps.
Tekstcodering in velden Mogelijkheid om tekst in een veld te coderen.
Functionaliteit van FileMaker Pro 15 Omschrijving
Updates vanuit product Download en installeer onmiddellijk de nieuwste updates voor FileMaker Pro rechtstreeks vanuit het product.
Maak scriptbewerkingen ongedaan Herstel meerdere scriptbewerkingen. Maak bewerkingen ongedaan en pas ze opnieuw toe zoveel keer als u zelf nodig acht.
Gemarkeerde fouten in scripts Rood gemarkeerde tekst helpt u eenvoudig problemen in de Scriptwerkruimte te identificeren.
ESS-adapter Maak verbinding met nog meer externe SQL-gegevensbronnen, inclusief PostgreSQL en IBM DB2.
Webgebaseerde Help Krijg met de nieuwe webgebaseerde Help sneller resultaten bij zoekopdrachten naar informatie over FileMaker.
Verborgen invoervak Verberg vertrouwelijke gegevens zoals wachtwoorden of nummers van creditcards. De gegevens worden gemaskeerd door het symbool ‘•’.
Voortgangsbalk in portaal Blijf uw app gebruiken terwijl u gegevens filtert of sorteert. De voortgangsbalk geeft aan wanneer het proces is voltooid.
Bekijk de nieuwe functionaliteit van FileMaker Pro 15
Functionaliteit van FileMaker Pro 14 Omschrijving
Scriptwerkruimte Maak, bewerk en bekijk uw scripts in één gestroomlijnde werkruimte.
Het nieuwe dialoogvenster Berekening opgeven Verhoog uw productiviteit met automatisch aanvullen en zoek functies voor berekeningen.
App-pictogrammen Kies uit 29 vooraf ontworpen pictogrammen om uw apps voor te stellen of gebruik eigen pictogrammen.
Knoppenbalk Maak groepen van knoppen die u kunt gebruiken voor navigatie of als eigen werkbalken.
Knoppictogrammen 140 professioneel ontworpen pictogrammen die u kunt gebruiken bij knoppen om diverse taken voor te stellen. Of gebruik eigen knoppictogrammen.
Bovenste en onderste navigatiegedeelten Deze nieuwe lay-outgedeelten blijven statisch in uw lay-out staan. Bij het schuiven is de navigatie dus altijd zichtbaar.
Veldlabels Vereenvoudig uw lay-outs door een plaatsvervanger van tekst of instructies in een veld toe te voegen. Deze tekst verdwijnt wanneer u typt.
Kleurselectie Het kleurenpalet toont kleuren die bij uw huidige thema passen waardoor u eenvoudig aantrekkelijke lay-outs kunt maken.
Objectstijlen Selecteer de kleur van pictogrammen en keuzerondjes in stijlen voor besturingselementen zoals venstermenu's, keuzelijsten, portaalrijen en meer.
Functionaliteit van FileMaker Pro 13 Omschrijving
Eigen thema's Pas bestaande lay-outthema's exact aan uw zakelijke behoeften aan en sla de gewijzigde thema's op. Gebruik uw thema's in andere apps en deel ze met uw collega's.
Stijlen Thema's bevatten nu stijlen (verzamelingen van kenmerken zoals kleuren, lettertypen en tekstgrootten). Maak uw eigen stijlen of pas bestaande stijlen aan.
Infovenster met meer mogelijkheden Bepaal extra ontwerpkenmerken zoals binnen- en buitenschaduw, opvulling, tekstvoetlijn en lay-outachtergronden.
Veldkiezer Maak nieuwe velden en sleep meerdere velden direct naar het formulier in de modus Lay-out.
Databasecodering Gebruik FileMaker Pro Advanced om uw gegevens overal te beveiligen met de krachtige 256-bits AES-codering: op een FileMaker-client of gehost op FileMaker Server.
Schuifbesturingselementen Gebruik schuifbesturingselementen met meerdere tabbladen om afbeeldingen en andere gegevens te beheren in afzonderlijke schuifvensters binnen dezelfde lay-out.
Popover-vensters Groepeer velden, koppelingen en andere informatie zonder over te schakelen naar afzonderlijke lay-outs of vensters met popovers in iOS-stijl.
Controle over zichtbaarheid van objecten Bepaal de zichtbaarheid van objecten in uw lay-out op basis van de resultaten van een berekening.
Bereken de titels van tabbladbesturingselementen en knoppen in dialoogvensters Gebruik de krachtige berekeningsfunctionaliteit om de titel van uw tabbladen en uw eigen knopteksten in aangepaste dialoogvensters te bepalen.
Functionaliteit van FileMaker Pro 12 Omschrijving
Opvallende lay-outthema's Pas een van de vele prachtige nieuwe thema's toe om de look van uw app op maat onmiddellijk te wijzigen.
Meer ontwerpgereedschap voor lay-outs Gebruik nieuwe verlopen, afbeeldingssegmenten en uitlijningen om de gewenste precisie in uw ontwerp te verkrijgen.
Opnieuw ontworpen voorbeeld-apps Beheer projecten, inhoud, bronnen, offertes en nog veel meer met de gloednieuwe, professioneel ontworpen sjablonen.
Verbeterde containervelden Sleep bestanden naar uw app, geef afbeeldingen sneller weer en bewaar en beheer gegevens veilig op een externe locatie.
Snelgrafieken Maak en wijzig grafieken in een handomdraai met het nieuwe, geïntegreerde instellingenvenster.
Gereedschap voor iOS-ontwerp en -ontwikkeling Gebruik ontwerpgereedschap, thema's, scripts en berekeningsfuncties die specifiek zijn bedoeld om snel apps voor iPad en iPhone te bouwen.
Vensterstijlen Maak een venster op als een modaal dialoogvenster of als een zwevend venster zoals een palet.
Invoegen vanuit URL Download inhoud vanuit een URL via een script.
Berekeningsfunctie SQL uitvoeren Voer SQL-opvragen uit bij uw FileMaker-app.
Koppeling naar externe SQL-bron (ESS) wijzigen Laat uw ESS-verbinding naar een andere SQL-database verwijzen voor ontwikkelings- en testdoeleinden.
URL-protocol FileMaker Pro Open een gedeeld of lokaal bestand met behulp van een URL. En voer scripts uit en wissel gegevens uit met andere programma's door parameters aan een bestand door te geven met behulp van een URL.
Functionaliteit van FileMaker Pro 11 Omschrijving
FileMaker-grafieken Maak opvallende rapporten met staaf-, lijn-, vlak- en cirkeldiagrammen.
Snelle rapporten Maak rapporten in een spreadsheetachtige opmaak. Groepeer en resumeer uw gegevens in één moeite door.
Terugkerende import Importeer automatisch Microsoft® Excel- en tekstbestanden wanneer u uw app op maat opent.
Link naar snapshot Sla een specifieke reeks records op een bepaald moment op. Bewaar dezelfde lay-out, weergave en sorteervolgorde.
Snel zoeken Zoek informatie zoals u dat in een webbrowser zou doen.
Infovenster Beheer uw lay-outgereedschap allemaal op één handige plek.
Lay-outmappen Orden al uw lay-outs in mappen: gewoon met slepen-en-neerzetten.
Portaalfiltering Geef gerelateerde records weer op basis van berekeningen.
Beveiliging van externe bestanden Voorkom toegang door onbevoegden tot tabellen, scripts en invoerlijsten.
Variabelen in zoekopdrachten en samenvoegvelden Gebruik variabelen met scripts in gedefinieerde zoekopdrachten en samenvoegvelden om het schema van uw app te vereenvoudigen.
Functionaliteit van FileMaker Pro 10 Omschrijving
Statusbalk Plaats veelgebruikte functies binnen handbereik met de opnieuw ontworpen interface.
Scriptactiveringen Maak scripts en voer ze uit door acties van de gebruikers om de productiviteit te verhogen.
Dynamische rapporten Maak tijdens uw werk wijzigingen aan gegroepeerde gegevens voor een eenvoudigere aanpassing.
Opgeslagen zoekopdrachten Sla een reeks zoekopdrachten op en voer ze met één muisklik uit om sneller te zoeken.
E-mail verzenden via SMTP-server Verzend e-mail direct via een SMTP-server voor een snellere directe distributie. Geen e-mailprogramma vereist.
Scriptstap Veld op naam instellen Geef het doelveld met de naam op met behulp van een berekening.
Tabvolgorde invoegen Als u een nieuw tabblad invoegt, wordt de nummering van de andere tabbladen automatisch aangepast.
IPv6-ondersteuning Voldoet aan de Internet Protocol Version 6-standaarden.
Knopinfo Voeg tekst of berekeningen toe aan velden of andere objecten die worden weergegeven wanneer u er met de muis over beweegt.
Functionaliteit van FileMaker Pro 9 Omschrijving
Verbinden met externe SQL-gegevensbronnen Maak live bidirectionele verbindingen met externe SQL-gegevensbronnen, waaronder de nieuwste versies van Oracle, Microsoft SQL Server en MySQL.
Voorwaardelijke opmaak Wijzig het uiterlijk van velden en objecten op basis van door u ingestelde voorwaarden.
Mail verzenden Verzend de inhoud van vrijwel elk veld, zoals afbeeldingen, documenten, Excel-bestanden en meer, per e-mail vanuit FileMaker Pro.
Groepering van scripts Groepeer scripts die bij elkaar horen zodat u sneller toegang hebt tot het juiste script. Vouw groepen samen en uit om uw lijsten makkelijker te beheren.
Koppeling (van gehoste database) verzenden Maak automatisch een e-mail met een hyperlink. Wanneer op de hyperlink wordt geklikt, wordt uw bestand geopend.
Formaat automatisch wijzigen Bepaal hoe objecten dynamisch van grootte veranderen en worden verplaatst wanneer de venstergrootte verandert.
Toevoegen aan PDF Combineer meerdere rapporten in één PDF-bestand zodat u die makkelijker kunt verdelen.
Functionaliteit van FileMaker Pro 8, 8.5 Omschrijving
FileMaker Web Viewer Geef informatie uit live websites op basis van gegevens in uw app op maat weer.
FileMaker-bronnen Profiteer van handige bronnen, zoals video's, gidsen en ander cursusmateriaal, waarmee u optimaal FileMaker Pro kunt leren gebruiken.
PDF Maker Maak rechtstreeks vanuit uw FileMaker-app Adobe® PDF-bestanden die eenvoudig kunnen worden gedeeld.
Excel Maker Maak met één muisklik Excel-spreadsheets van uw FileMaker-gegevens zodat u eenvoudiger rapporten kunt maken.
Snelle verzending Open of e-mail automatisch uw nieuwe Excel- of PDF-documenten.
Snelle match Vind overeenkomende records door eenmaal met de rechtermuisknop te klikken of door met de rechtermuisknop te klikken terwijl u Ctrl ingedrukt houdt zonder naar de modus Zoeken over te schakelen.
Tabel importeren Voeg automatisch een nieuwe tabel aan de structuur van uw app op maat toe door eenvoudig nieuwe gegevens te importeren.
Tabbladbesturingselement Maak in één stap een lay-out met meerdere tabbladen, in plaats van meerdere lay-outs met elk hun eigen tabbladen.
Kalender met keuzelijst Voer datums snel en correct in door een gewoon punt toe te voegen en op de kalender bij elk veld te klikken.
Automatisch aanvullen Vul veldinhoud automatisch in op basis van eerder ingevoerde waarden of invoerlijsten.
Visuele spellingcontrole Onderstreept automatisch verkeerd gespelde woorden en stelt u in staat tekst te bewerken en te corrigeren terwijl u werkt.
Gereedschap voor het uitlijnen van lay-outs Selecteer de objecten die u wilt uitlijnen en klik op de werkbalk om objecten links of rechts uit te lijnen of te centreren.
Objectfuncties en scripts Wijs namen toe aan objecten, navigeer naar benoemde objecten met scripts en krijg informatie over objecten via objectfuncties.
Functionaliteit van FileMaker Pro 7 Omschrijving
Bestanden in een containerveld opslaan/importeren/exporteren Beheer al uw muziek, afbeeldingen, video's en documenten in containervelden.
Relatiegrafiek Maak één-op-één- of één-op-veelrelaties met uw gegevens in een gebruiksvriendelijke visuele grafiek.
Meerdere vensters Geef meerdere vensters of lay-outs tegelijk weer.
Grotere databasecapaciteit (8 TB) Sla tot 8 TB gegevens op (de limiet is mede afhankelijk van de hardware). Per veld kunt u 2 GB gegevens opslaan.
Ondersteuning voor meerdere tabellen Sla meerdere tabellen op in hetzelfde bestand.
Accountgebaseerde beveiliging Wijs voor elke gebruiker toegangsprivileges toe voor beveiliging tot op veldniveau.
Wijzigingen in lay-outs/records opslaan en ongedaan maken Sla wijzigingen in uw lay-outs op of maak ze weer ongedaan.
Functionaliteit van FileMaker Pro 6 en lager Omschrijving
XML-import Gebruik gegevens in verschillende toepassingen met ondersteuning voor XML (Extensible Markup Language).
Map met bestanden importeren Importeer meerdere bestanden tegelijk door een map met bestanden te importeren.
Gevonden reeks uitbreiden en beperken Vergroot of verklein uw reeks gevonden records op basis van specifieke criteria.
Invoerlijsten Definieer tekst, getallen of datums die u regelmatig gebruikt om sneller en nauwkeuriger gegevens in te voeren.
Complete ondersteuning voor verschillende platforms Gebruik FileMaker Pro op zowel Windows- als Mac OS-computers.
Scripts maken Maak scripts om taken of bewerkingen in FileMaker Pro te automatiseren.
Veldopmaak Selecteer lettertype, grootte, stijl en kleur van uw velden.
Wizard Lay-out/rapport maken Krijg stapsgewijze hulp om snel aangepaste lay-outs, etiketten en rapporten te maken.
Tabelweergave Geef meerdere records in een tabelvorm weer, zoals in een spreadsheet.
Direct Excel-bestanden importeren Sleep Excel-bestanden direct naar FileMaker Pro.
ODBC-ondersteuning FileMaker Pro maakt gebruik van ODBC-stuurprogramma's om gegevens te delen en om met gegevens uit andere programma's te werken.
Relationele ondersteuning Maak één-op-één- of één-op-veelrelaties met uw gegevens.