Nieuw in deze release

Geweldige nieuwe functies voor ontwikkelaars in het FileMaker 18 Platform.

FileMaker Pro Advanced

Nieuwe gebruikersinterface voor het importeren van gegevens

Wijs geïmporteerde brongegevens eenvoudiger toe aan FileMaker-velden met behulp van het nieuwe dialoogvenster Velden bij importeren. Gebruik vooruittypen of slepen en neerzetten om efficiënter te werken. En specificeer aangepaste scheidingstekens bij het importeren van bepaalde bestandstypen.

Bekijk de video (EN)

Specifieke app openen bij opstarten

Zorg ervoor dat uw gebruikers uw app beter kunnen vinden. Open een specifieke app op maat wanneer FileMaker Pro Advanced wordt gestart.

Vergelijking van bestandsversies

Gebruik een voorbeeldscriptstap voor publicatie om een kopie van een FileMaker-bestand als XML op te slaan. Gebruik het XML-bestand om eenvoudiger wijzigingen en updates van uw app op maat te vergelijken.

Op bestanden gebaseerde scriptstappen

Maak scripts die externe gegevensbestanden lezen, schrijven en beheren om logboekbestanden te schrijven of gegevens in een aangepaste indeling te exporteren. Hierdoor hebt u geen op bestanden gebaseerde invoegtoepassingen meer nodig.

Bekijk de video (EN)

Registratie van scriptfouten

U kunt nu eenvoudiger fouten oplossen in de automatisering van uw workflow. Gebruik een voorbeeldscriptstap om informatie over scriptfouten naar een logboekbestand te schrijven.

Bekijk de video (EN)

De rekenfunctie While

In deze rekenfunctie wordt logica herhaald wanneer de voorwaarde True is en het resultaat geretourneerd, waardoor een aantal recursieve aangepaste functies niet meer nodig is.

Bekijk de video (EN)

De rekenfunctie SetRecursion

Stel het maximumaantal iteraties voor recursie en lussen binnen een expressie in. De standaardlimiet is 50.000 iteraties om het oneindig uitvoeren van een recursie of lus eenvoudiger te kunnen stoppen. Met deze functie kunt u de limiet verhogen of verlagen.

Bekijk de video (EN)

Nieuwe beheerde beveiligingstoegang

Met dit nieuwe privilege kunnen ontwikkelaars accounttoegangsbeheer delegeren naar andere teamleden, zonder dat zij volledige toegang tot andere delen van het bestand hoeven te geven.

Het dialoogvenster Beveiliging beheren

Met het gestroomlijnde dialoogvenster Beveiliging beheren kunt u toegang tot uw apps op maat efficiënter beheren.

Bekijk de video (EN)

Verbeteringen voor beveiliging van invoegtoepassingen

Zorg ervoor dat u zeker weet dat uw invoegtoepassingen afkomstig zijn van een betrouwbare bron voordat ze automatisch door uw FileMaker-app worden geladen. In de invoegtoepassings-SDK kunnen ontwikkelaars invoegtoepassingen digitaal ondertekenen. Gebruikers krijgen een waarschuwing voordat ze een niet-ondertekende invoegtoepassing laden.

Standaardbeveiliging bestandstoegang

Voorkom dat andere FileMaker-bestanden toegang tot de gegevens en het schema in uw app op maat krijgen. De optie 'Volledige toegangsprivileges vereist om verwijzingen naar dit bestand te kunnen gebruiken' is nu standaard ingeschakeld in nieuwe gemaakte bestanden.

FileMaker Server

Opstartherstel

FileMaker-bestanden kunnen nu automatisch worden hersteld nadat de hardware of software is vastgelopen. Het herstellogboek in FileMaker Server valideert databasevermeldingen zodra een bestand voor de eerste keer wordt geopend, voorafgaand aan clienttoegang en als het bestand niet goed is afgesloten.

Download de whitepaper (EN)

Verbeteringen voor de FileMaker Data API

Ontdek dynamisch hoe uw FileMaker-bestand is gestructureerd. De verbeterde FileMaker Data API biedt nu ondersteuning voor XML-metagegevens, zoals scriptnamen, lay-outnamen en lay-outschema's.

Standaardisatie van de FileMaker Admin API

De onlangs herschreven FileMaker Admin API in FileMaker Server is nu gebaseerd op de OpenAPI-specificatie. Bovendien is de FileMaker Admin API in zowel FileMaker Server als FileMaker Cloud for AWS nu een standaardfunctie en geen functie meer van de proefversie.

Opmerking: de proefperiode voor de FileMaker Admin API in FileMaker Server 17 (de vorige versie) vervalt op 27 september 2019.

Meer informatie (EN)

Verbeteringen in de Admin Console van FileMaker Server

De Admin Console van FileMaker Server bevat nieuwe verbeteringen zoals: de standaardback-uptijd wijzigen met behulp van de CLI; geslaagde/mislukte scriptplanningen weergeven; duidelijkere indicatie van de databasestatus weergeven; en weergeven wanneer de Admin Console voor het laatst is gestart.

Zabbix is een geregistreerd handelsmerk van Zabbix LLC.

Verbeteringen voor het bewaken van de server

Houd uw serverbronnen en meetwaarden gemakkelijker bij met behulp van Zabbix, een open source-softwarebewakingsprogramma. U kunt zelfs meerdere servers tegelijk bewaken.

Download de whitepaper (EN)

Spaanse FileMaker Server

In FileMaker Server wordt nu ook Spaans ondersteund.

FileMaker Go

Toevoegen aan bestaande PDF

Met FileMaker Go kunnen aanvullende gegevens aan een opgegeven PDF-bestand woden toegevoegd, met behulp van een scriptstap.

OAuth 2.0-ondersteuning voor accounts in de iOS App SDK

Vereenvoudig het beheer van gebruikersgegevens met OAuth 2.0 door externe verificatieproviders te gebruiken. Gebruik de aanmeldgegevens van uw bestaande Amazon-, Google- of Microsoft Azure-account om u aan te melden bij uw apps die met de iOS App SDK zijn gemaakt.

Verbeterde ondersteuning voor streepjescode

FileMaker Go biedt ondersteuning voor vier extra streepjescodetypen: PDF417, ITF-14, Aztec en Data Matrix.

FileMaker Cloud for AWS

Uploaden naar host

Het menu-item onder het menu Bestand > Delen heet nu 'Uploaden naar host' zodat gebruikers zowel naar FileMaker Cloud for AWS als naar FileMaker Server kunnen uploaden. Upload meerdere bestanden tegelijk. Bovendien biedt het opnieuw ontworpen dialoogvenster nu ook een gestroomlijndere gebruikerservaring.

Platformpariteit

De code base van FileMaker Cloud for AWS 1.18 biedt ondersteuning voor alle nieuwe functies in het FileMaker 18 Platform.

Opmerking over de uitfasering van producten

De FileMaker Cloud for AWS 1.x-serie is uitgefaseerd. FileMaker Cloud for AWS 1.19 is de laatste versie van deze serie. Uitfasering betekent niet dat een functie, technologie of product onmiddellijk wordt verwijderd.

Meer informatie

Volgende stappen

Veelgestelde vragen over FileMaker-licenties

Lees meer over uw licentieopties voordat u een licentie aanschaft.

Veelgestelde vragen lezen

FileMaker Community

Praat mee over de functies van FileMaker 18 in een online forum.

Meer informatie (EN)

Custom App Academy

Krijg gratis, online videotraining op het FileMaker Platform.

Video's bekijken (EN)

Import Field Mapping dialog box
File-based script steps and Script Error Logging
Manage Security dialog box and new managed security access
While and SetRecursion calculation functions