Veelgestelde vragen over FileMaker-gebruikerslicenties

Als u een vraag hebt die niet in deze lijst voorkomt, neemt u contact op met de afdeling Verkoop.

Met FileMaker-gebruikerslicenties kunnen teams eenvoudig en voordelig een licentie verkrijgen voor het complete FileMaker Platform. FileMaker-gebruikerslicenties zijn gebaseerd op het aantal unieke gebruikers binnen een bedrijf of organisatie dat gebruik moet maken van de FileMaker-software.

Een gebruiker is een unieke persoon die een vorm van toegang nodig heeft tot het FileMaker Platform. Een gebruiker kan apps maken of gebruiken om gegevens te bekijken, in te voeren of te wijzigen met een iPad, iPhone, Windows, Mac of het web via het FileMaker Platform.

Licenties per gebruiker zijn eenvoudiger en flexibeler. Bij het aanschaffen van gebruikerslicenties hoeven klanten alleen het aantal unieke gebruikers te tellen dat toegang nodig heeft tot FileMaker-software. FileMaker-licentieovereenkomsten voor gebruikers geven toegang tot het complete FileMaker Platform waardoor klanten niet hoeven aan te geven welke FileMaker-producten zij willen gebruiken. Bij elke gebruikerslicentie is het gebruik van het complete FileMaker Platform inbegrepen, inclusief FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, FileMaker WebDirect en FileMaker Server.

FileMaker-gebruikerslicenties geven toegang tot het complete FileMaker Platform, zodat FileMaker-klanten kunnen profiteren van een maximale productiviteit door gebruik te maken van het volledige productaanbod. Gebruikerslicenties worden al verstrekt vanaf een laag minimum van 5 gebruikers. Vervolgens kunnen er naar wens een voor een nieuwe gebruikers worden toegevoegd. Bovendien worden licenties nu beheerd met behulp van slechts één licentiecode, die onveranderd blijft.

Alle contracten voor FileMaker-gebruikerslicenties geven toegang tot het complete FileMaker Platform, voor een specifiek aantal gebruikers. Dit omvat FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server, FileMaker Go en FileMaker WebDirect.

Gebruikerslicenties worden afgegeven voor het gebruik van een willekeurige FileMaker 18-client, inclusief FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go en FileMaker WebDirect. Elke FileMaker-licentieovereenkomst voor gebruikers omvat 3 licenties voor FileMaker Server. Organisaties kunnen bijvoorbeeld een productieserver, een back-upserver en een ontwikkelserver hebben. Als u meer dan drie FileMaker Servers nodig hebt, neem dan contact op met de klantenservice.

FileMaker Pro 18 Advanced is de nieuwe desktopsoftware voor Mac- en Windows-gebruikers. Vanaf versie 17 van het FileMaker Platform zijn FileMaker Pro en FileMaker Pro (voor gebruikersverbindingen) stopgezet. FileMaker Pro 18 Advanced werkt ongeacht of er een verbinding is met FileMaker Server; dus zowel online als offline. FileMaker Pro Advanced omvat alle functies die beschikbaar waren in FileMaker Pro, plus geavanceerde tools voor ontwikkelen en aanpassen: Script Debugger, Gegevensinzage, Database Encryptie inschakelen, eigen menu's, eigen functies, Database Design Report en Kiosk-modus.

Nee. Bestaande klanten kunnen via de FileMaker Licensing Store of via hun eigen reseller 1 of meer extra gebruikers toevoegen aan hun bestaande contract. Nieuwe klanten voor licenties beginnen met een minimale eerste hoeveelheid van 5 gebruikers. Vervolgens kunnen er een voor een individuele gebruikers worden toegevoegd. Houd er rekening mee dat er speciale prijzen worden gehanteerd voor 10 gebruikers, 25 gebruikers, 50 gebruikers en grotere aantallen, waardoor u mogelijk geld kunt besparen door meer gebruikers te kiezen.

Als u een nieuwe klant bent of een bestaande klant zonder licentieovereenkomst, dan kunt u individuele licenties voor FileMaker Pro Advanced kopen in de FileMaker Store of via uw eigen reseller. Deze individuele softwarelicenties zijn niet gekoppeld aan een abonnement en omvatten geen onderhoud. Als u een bestaande klant met licenties bent, dan kunt u aanvullende gebruikers aan uw licentie toevoegen via de FileMaker Licensing Store of via uw eigen reseller.

Als u een nieuwe klant bent, neem dan contact op met de afdeling Verkoop of uw eigen reseller om een licentie aan te schaffen voor meer dan 99 gebruikers. Bestaande klanten kunnen ook meer dan 99 gebruikers toevoegen via de FileMaker Licensing Store of hun eigen reseller.

Gebruikerslicenties worden aangeschaft voor elke unieke gebruiker van het FileMaker Platform. Het bedrijf dat of de organisatie die eigenaar is van de softwarelicentie, kan een gebruikerslicentie die door de ene gebruiker niet meer wordt gebruikt, toewijzen aan een nieuwe gebruiker. Gebruikerslicenties kunnen niet door meerdere gebruikers worden gedeeld. Als een bepaalde gebruiker bijvoorbeeld uw organisatie verlaat, dan kan de gebruikerslicentie van deze gebruiker aan iemand anders worden toegewezen.

Ja. Als u anonieme of incidentele gebruikers hebt dan zijn FileMaker-licenties voor gelijktijdige verbindingen mogelijk de beste licentiemethode. Neem contact op met de afdeling Verkoop voor meer informatie.

Als uw gebruikers anoniem zijn (bijvoorbeeld gebruikers van een webbrowser) of indicentele gebruikers zijn, neemt u contact op met de afdeling Verkoop of uw eigen reseller. voor het aanschaffen van een FileMaker-licentie voor gelijktijdige verbindingen (dit is een andere licentie dan een FileMaker-gebruikerslicentie). Een FileMaker-licentie voor gelijktijdige verbindingen kan door meerdere personen worden gedeeld en omvat het gebruik van één exemplaar van FileMaker Server.

Om te bepalen hoeveel gelijktijdige verbindingen u nodig hebt, schat u het maximale aantal clients dat tegelijk toegang zal hebben tot FileMaker Server.

Ja, FileMaker Pro 18 Advanced kan verbinding maken met FileMaker Server 17 en FileMaker Server 16, mits het aantal gelicentieerde gebruikers of gelijktijdige verbindingen in overeenstemming is met de licentievoorwaarden.

Ja. FileMaker Pro 17/16-clients kunnen verbinding maken met FileMaker Server 18, maar elke FileMaker-gebruikerslicentie wordt geleverd met FileMaker Pro 18 Advanced. U kunt uw FileMaker Pro 16-licenties dus upgraden naar FileMaker Pro 18 Advanced-licenties, afhankelijk van het aantal gebruikers dat verbinding maakt. Met een FileMaker Pro 15-licentie kunt u geen verbinding maken met FileMaker Server 18, maar die komen tot 20 september 2019 wel in aanmerking voor een upgrade.

Houd uw licentiecode bij de hand. Als u uw contractnummer niet weet, neemt u contact op met de afdeling Verkoop of uw eigen reseller. Ga vervolgens naar Gebruikers toevoegen aan een FileMaker-licentieovereenkomst voor gebruikers. U kunt ook naar de FileMaker Store gaan via de Admin Console van FileMaker Server.

Indien u extra licenties wilt aanschaffen via het programma voor FileMaker-licenties voor gelijktijdige verbindingen, neemt u contact op met de afdeling Verkoop of uw eigen reseller, of ga naar de FileMaker Store via de Admin Console van FileMaker Server.

Ja. U kunt het aantal gebruikers wel pas verminderen wanneer u de licentie verlengt. Neem contact op met de afdeling Verkoop of uw eigen reseller om de wijziging door te voeren tijdens de verlenging.

Alle binnenkomende gegevensverzoeken hebben een onbeperkte API-gegevensoverdracht. Een FileMaker-gebruikerslicentie is inclusief 2 GB aan uitgaande API-gegevensoverdracht per licentie per maand of een totaal van 24 GB per jaar, per licentie die door meerdere gebruikers kan worden gedeeld. Indien gewenst kan extra uitgaande gegevensoverdracht worden toegevoegd. Elke aanvullende aanschaf van API-gegevens biedt 2 GB uitgaande API-gegevensoverdracht per licentie per maand (24 GB per jaar). De toegewezen jaarlijkse API-gegevensoverdracht kan naar rato worden toegekend op basis van de einddatum van uw contract. De totale API-gegevensoverdracht wordt verdeeld over alle FileMaker Servers op een gebruikerslicentie (of sitelicentie, indien van toepassing).

Ja. U kunt aanvullende API-gegevensoverdrachtunits aanschaffen van 2 GB per gebruikerslicentie, per maand door contact op te nemen met de afdeling Verkoop of uw eigen reseller.

De binnenkomende FileMaker Data API-gegevensoverdracht is onbeperkt. Gegevens worden verbruikt wanneer uitgaande gegevens worden overgedragen van uw FileMaker-clients die worden gehost op FileMaker Server. Dit is inclusief eventuele uitgaande gegevens die met de Tableau Web Data Connector voor FileMaker zijn gebruikt.

Nee, containergegevens tellen niet mee.

Wanneer u de FileMaker Data API-limiet van uw licentie (bijna) hebt bereikt of overschrijdt, dan ontvangt u hierover berichten via de Admin Console van uw FileMaker Server.

U kunt voor maximaal een heel jaar aan API-gegevens verbruiken voordat uw verbruik opnieuw wordt ingesteld. De exacte datum waarop uw verbruik opnieuw wordt ingesteld, is afhankelijk van uw omstandigheden, maar vindt ieder jaar wel op dezelfde datum plaats.

Zo komt u erachter op welke datum uw verbruik van API-gegevens opnieuw wordt ingesteld:

Als u een nieuwe klant bent die een licentie aanschaft:

De datum waarop uw verbruik opnieuw wordt ingesteld, is de datum waarop de begindatum van uw contract precies een bepaald aantal jaren geleden is.

Voorbeeld:

Er wordt een nieuwe FileMaker-gebruikerslicentie aangeschaft, die ingaat op 2 juni 2019. Deze licentie is geldig tot en met 2 juni 2020. Uw verbruik van API-gegevens wordt ieder jaar op 2 juni opnieuw ingesteld.

Als u een bestaande klant met een licentie bent:

Als uw licentie na de lancering van het FileMaker 17 Platform op 15 mei 2018 zou worden verlengd en u die licentie voor die lancering al had laten verlengen, wordt uw verbruik van API-gegevens ieder jaar op 15 mei opnieuw ingesteld.

Voorbeeld:

Uw contract zou op 2 juni 2018 worden verlengd, maar u had het al verlengd voor de lancering van het FileMaker 17 Platform op 15 mei 2018. Dan wordt uw verbruik van API-gegevens ieder jaar op 15 mei opnieuw ingesteld.

Alle andere klanten met een licentie:

De datum waarop uw verbruik opnieuw wordt ingesteld, wordt gebaseerd op de datum die staat genoteerd achter 'Gaat in op:' op uw contract, dat op uw pagina voor elektronische softwaredownloads (ESD) voor de FileMaker Maintenance Release staat.

Voorbeeld:

Uw licentie is van 10 januari verlengd tot en met 15 juli. Uw API-gegevensoverdracht wordt elk jaar op 10 januari opnieuw ingesteld.

Opmerking: Neem contact op met de klantenservice via 1-800-325-2747 als u de datum waarop uw API-gegevensverbruik opnieuw wordt ingesteld, wilt bevestigen.

Nee, het tegoed voor API-gegevensoverdracht kan niet worden meegenomen naar het volgende jaar.

Voorbeeld:

U hebt een tegoed van 120 GB per jaar voor API-gegevensoverdracht en aan het eind van het jaar hebt u 100 GB gebruikt (100 GB/120 GB) Wanneer uw API-gegevensverbruik opnieuw wordt ingesteld, hebt u nog steeds een capaciteit van 120 GB aan gegevensoverdracht, maar zal uw verbruik worden ingesteld op 0 GB (0 GB/120 GB).

Met de lancering van het FileMaker 17 Platform omvatten alle contracten voor FileMaker-gebruikerslicenties of FileMaker-licenties voor gelijktijdige verbindingen nu één licentiecode om de installatie van alle producten te beheren. Er zijn niet langer meerdere licentiecodes nodig voor elk product. Wanneer klanten meerdere contracten hebben of verschillende soorten licenties, dan ontvangen zij ook meerdere licentiecodes. De licentiecode maakt, naast andere licentiegegevens, ook deel uit van het licentiecertificaat. Klanten die momenteel een onderhouds- of jaarabonnement hebben, ontvangen geen nieuwe codes voor het FileMaker 18 Platform. Hun bestaande codes zijn nog steeds geldig.

Met de lancering van het FileMaker 17 Platform kunt u het volgende met de twee nieuwe licentieprogramma's:

  • 1. Met de FileMaker-licentie voor gelijktijdige verbindingen die u hebt ontvangen, kunt u een bepaald aantal gelijktijdige verbindingen met één FileMaker Server maken. Iedere installatie van FileMaker Pro Advanced die gebruikmaakt van uw FileMaker-licentie voor gelijktijdige verbindingen telt voor de limiet op het aantal gelijktijdige licenties voor de server die is gekoppeld aan de FileMaker-licentie voor gelijktijdige verbindingen.
  • 2. Met de FileMaker-gebruikerslicentie krijgen uw gebruikers toegang tot het volledige FileMaker Platform, inclusief FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, FileMaker WebDirect en drie exemplaren van FileMaker Server. Gebruikers die aan uw FileMaker-gebruikerslicentie zijn toegevoegd, kunnen verbinding maken met elke FileMaker Server en gebruiken daarvoor geen gelijktijdige verbinding.

Personen die aan uw FileMaker-licentie voor gelijktijdige verbindingen zijn toegevoegd, hebben alleen toegang tot de FileMaker Server dat bij uw FileMaker-licentie voor gelijktijdige verbindingen hoort.

Gebruikers die aan uw FileMaker-gebruikerslicentie zijn toegevoegd, kunnen verbinding maken met elke FileMaker Server en tellen niet mee voor FileMaker-licenties voor gelijktijdige verbindingen.

U moet voor elke code afzonderlijk gebruikers toevoegen en contracten verlengen, afhankelijk van of u meer gebruikers van FileMaker of meer gelijktijdige verbindingen voor FileMaker wilt toevoegen.

Elk type licentie wordt geleverd met een afzonderlijke code. U kunt alleen één code gebruiken als u alleen gebruikerslicenties of alleen gelijktijdige verbindingen hebt. Anders hebt u meerdere codes nodig.

FileMaker Pro Advanced en FileMaker Server moeten nu worden geïnstalleerd met een FileMaker-licentiecertificaat. Dit is een gecodeerde versie van de gegevens van uw FileMaker-licentie.

Het FileMaker-licentiecertificaat zorgt ervoor dat uw FileMaker Pro 18 Advanced- en FileMaker Server 18-installatie exact is geconfigureerd conform uw FileMaker-licentie.

Na de aanschaf ontvangt u een koppeling naar de pagina voor elektronische softwaredownloads. Hier kunt u uw software downloaden en afzonderlijk ook het licentiecertificaat downloaden. Voor FileMaker Pro Advanced vindt u het licentiecertificaat naast het installatieprogramma. Het wordt automatisch opgehaald. Voor FileMaker Server vindt u het licentiecertificaat ofwel in de map Downloads, dezelfde map als het installatieprogramma, het pad dat in het bestand Assisted Install.txt is vermeld, of de vaste locatie voor licentiecertificaten voor automatisch ophalen. De bestandsnaam moet de extensie '.fmcert' behouden. FileMaker Pro Advanced en FileMaker Server gebruiken het licentiecertificaat om tijdens de installatie de gegevens van de licentiecode in te stellen.

De prijzen voor nieuwe licenties zijn op 15 mei 2018 gewijzigd. Vanaf 15 mei 2019 zijn ook de prijzen voor verlengingen gewijzigd. Als u vragen hebt over prijswijzigingen, neemt u contact op met de verkoopafdeling van FileMaker of uw eigen reseller.