Ninatrans

Ninatrans bouwt eigen Transport Management Systeem met FileMaker.

In de transportwereld zijn tijd en betrouwbare levering kritische succesfactoren. Vracht dient stipt op tijd geladen en geleverd en veilig van de ene naar de andere locatie getransporteerd te worden. Dit is de kerntaak het Belgische Ninatrans, een professionele vervoerder van tijdkritische transporten. In eigen beheer ontwikkelde Ninatrans een Transport Management Systeem op basis van FileMaker, dat een centrale rol speelt in het bedrijfsproces.

Overzicht

  • Transportbeheersysteem in FileMaker Pro

Branche

  • Automobiel- en transportindustrie

Oplossing

  • FileMaker Server, FileMaker Pro

Voordelen

  • Transport Management Systeem voor een efficiënte afhandeling van bedrijfskritische transporten
Ninatrans 1

Meer dan vijftig jaar geleden richtte Jules Smets het transportbedrijf Ninatrans op. Zoon Léon trad al gauw in zijn vaders voetsporen en bouwde het in België gevestigde bedrijf uit tot een internationale transporteur. Sinds 1992 zit de derde generatie aan het stuur van het familiebedrijf.

Met een team van honderd professionele medewerkers biedt Ninatrans op maat gemaakte transportoplossingen voor klanten in heel Europa. Dankzij vestigingen in de buurt van de grote internationale luchthavens in Amsterdam, Brussel, Parijs en Leipzig, kan Ninatrans voor klanten naar elke luchthaven in Europa transporten verzorgen.

We maken gretig gebruik van de mogelijkheden die FileMaker biedt om onze groeiplannen te ondersteunen.

— Benny Smets

Maatwerk

Logistiek is voor Ninatrans een serieuze zaak. Het bedrijf schenkt veel aandacht aan maatwerk: voor iedere klant worden afspraken over procedures gemaakt en vastgelegd in een service level agreement. Alle geleverde transportprestaties worden regelmatig tegen dit samenwerkingsakkoord gehouden, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Zo blijf je scherp, vindt de familie Smets.

De directie van de derde generatie bestaat uit Nina Smets (CFO), haar man Bruno Vannerum (COO) en haar broer Benny Smets (CEO), die zich, sinds hij deel uitmaakt van de directie, richt op het ondersteunen van de bedrijfsactiviteiten door middel van IT. Smets heeft als opleiding systeemanalyse gedaan. “We begonnen met een eenvoudig systeem waarmee we opdrachten van klanten konden bijhouden en factureren. Deze toepassing werd in FileMaker gemaakt door onze eigen IT-afdeling. In de loop van de jaren hebben we de toepassing uitgebouwd tot een bedrijfsbreed Transport Management Systeem (TMS) om gegevens op te slaan over onze medewerkers, de vloot, de klanten, het onderhoud, de orders, en de transporten. Deze voeren we uit met een vloot van 110 trekkers en 265 opleggers met transportrollers en 15 trucks.”

Hart van het bedrijf

Het Transport Management Systeem, gebaseerd op FileMaker Pro 13, is het hart van Ninatrans. Van het plannen van de orders en de route, tot de laad- en losgegevens, elk transport wordt van order tot aflevering in het Transport Management Systeem geregistreerd en gevolgd. Gekoppeld is tevens een onderhoudsprogramma voor de vloot waarin per vervoermiddel bijgehouden wordt welk onderhoud in de werkplaats is uitgevoerd.

Smets is lovend over de flexibiliteit van FileMaker, die het mogelijk maakt bijna elke gewenste functionaliteit te realiseren. Van deze kwaliteit van FileMaker werd dankbaar gebruik gemaakt toen de vloot van Ninatrans vooruitlopend op regelgeving uitgerust werd met boordcomputers. Voor Smets was dit een ´natuurlijk´ moment om in het kader van de eigen toekomstplannen FileMaker te vergelijken met concurrerende toepassingen. “We keken naar algemene veranderingen in de IT, en naar de route die FileMaker én andere oplossingen daarin volgen. Zo kunnen we een goede afweging maken welke functionaliteit we nodig hebben en die we optimaal kunnen benutten voor onze eigen bedrijfsvoering.”

In deze vergelijkingsronde stak FileMaker met kop en schouders boven de concurrentie uit. Dat is te danken aan het feit dat FileMaker geen kant-en-klaar-pakket is, maar een gereedschapskist waarmee een databasetoepassing geheel naar de hand van de bedrijfsprocessen kan worden gezet. Én dus ook naar de hand van de klant. Want voor Ninatrans is klantgerichtheid leidend.

Connectie met boordcomputers

De uitkomst leidde ertoe dat Ninatrans samen met de leverancier van de boordcomputers een connectie in FileMaker ontwikkelde waarmee gegevens uit de boordcomputers naar alle mogelijke databasesystemen van opdrachtgevers geëxporteerd kunnen worden. Daarmee kan de klant op elk moment achterhalen waar zijn vracht zich precies in de logistieke keten bevindt.

Smets: “Voor ons is het belangrijk dat wij klanten eersteklas service bieden. FileMaker helpt daarbij. Wij kunnen onze klant toegang bieden tot alle gegevens over de vracht en het transport. Uit FileMaker exporteren wij alle relevante gegevens naar klanten in een formaat naar keuze. Om onze positie vast te houden en om onze groei te ondersteunen maken wij gretig gebruik van de mogelijkheden die FileMaker biedt.”

Plooibaarheid als kracht

De buitengewone functionele plooibaarheid is de kracht van FileMaker. Dat komt Ninatrans goed te pas, is Smets´ mening. Ninatrans kan hierdoor maatwerk bieden en klantgericht te werk gaan. “Zo stelt de ene klant het op prijs de gegevens een maal per maand in een Excelbestand te ontvangen, een ander wil doorlopend toegang tot de informatie.

Een ander voorbeeld zijn de webportals die wij voor klanten inrichten. Daarmee krijgen klanten rechtstreeks toegang tot hun gegevens in de Ninatrans-database. Dankzij de webfunctionaliteit in FileMaker Pro 13, zijn transportgegevens bijvoorbeeld ook op de iPad in te zien. Daar maken onze planners intern gebruik van.”

De klantgerichte service van Ninatrans, in combinatie met hoge kwaliteitseisen en een goede IT-ondersteuning, werpen hun vruchten af. Zo werd Ninatrans in 2013 tot transporteur van het jaar verkozen. En reeds in 2008 ontving het bedrijf de Truck ICT Award. Smets: “Omdat het hele bedrijfsproces integraal gestuurd wordt met het Transport Management Systeem.” Dit houdt in dat alle stappen in de logistieke keten, van het aanlevermoment van een pakje bij de vervoerder tot de bezorging, in de werkstroom ondersteund worden. Smets: “Daarmee is het Transport Management Systeem geheel geïntegreerd met onze bedrijfsvoering. Vanuit de FileMaker-database vinden al onze activiteiten plaats en daarmee ondersteunt FileMaker ons in het realiseren van onze bedrijfsmissie.”

Contact lokaal FileMaker team:

Ive Defaix
nld_sales@filemaker.com
//www.filemaker.com/nl/

Marie Renou
FileMaker Southern Europe
marie_renou@filemaker.com
//www.filemaker.com/fr/

Close

Ninatrans