Heilig Hartziekenhuis Lier

"De app op maat van FileMaker helpt ons een groot deel van ons werk te automatiseren en eenvoudig gegevens van patiënten vast te leggen. We werken veel professioneler en dat waarderen onze patiënten. Inmiddels zijn ook twee andere afdelingen van ons ziekenhuis in de oplossing geïnteresseerd." – Dr. Johan Debeuf, anesthesist, Heilig Hartziekenhuis Lier

Pijncentrum Heilig Hartziekenhuis Lier verbetert zorg

Optimale planning en ondersteuning activiteiten met FileMaker app op maat voor de iPad

Overzicht

  • Het pijncentrum van het Heilig Hartziekenhuis Lier wilde een oplossing om de activiteiten te stroomlijnen en zo de patiënttevredenheid te verhogen en de administratieve last te verlagen.

Branche

  • Gezondheidszorg/medische services

Oplossing

  • Met FileMaker en iCal werd in twee maanden een oplossing gerealiseerd, waarmee artsen en paramedici alle patiëntinformatie binnen handbereik hebben en hun activiteiten eenvoudig plannen en afstemmen.

Voordelen

  • Behalve de patiënttevredenheid, verbeterden ook de medewerkertevredenheid en efficiëntie van het pijncentrum, terwijl de kosten omlaag gingen.
Het Heilig Hartziekenhuis Lier is een algemeen ziekenhuis met regionale uitstraling. Het biedt een brede waaier van gespecialiseerde medische, medisch-technische en poliklinische diensten. Er worden jaarlijks bijna 59.000 patiënten behandeld.

In het pijncentrum van de kliniek werken gespecialiseerde artsen en paramedici, zoals psychologen, ergotherapeuten en sociaal verpleegkundigen, nauw samen om de pijn van patiënten op diverse manieren te verlichten.

Met de app op maat van FileMaker gebeurt het werk in ons pijncentrum veel soepeler: we kunnen beter plannen en iedereen heeft altijd alle patiëntinformatie bij de hand. Het primaire doel van de inzet van FileMaker was de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Daarin zijn we zeker geslaagd: de tevredenheid van onze patiënten is hoger. Tegelijkertijd is de werksfeer verbeterd, doordat onze medewerkers hun werk gemakkelijker kunnen doen en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast zijn onze kosten en administratieve lasten lager en kunnen we meer patiënten behandelen.

— Dr. Johan Debeuf, anesthesist, Heilig Hartziekenhuis Lier
Heilig Hartziekenhuis Lier 1

De uitdaging

Tot voor kort werkte het pijncentrum van het Heilig Hartziekenhuis Lier met papieren patiëntendossiers. Het ziekenhuis zelf heeft wel digitale medische dossiers, maar daartoe hebben de paramedici in het pijncentrum geen toegang. De situatie maakte het niet eenvoudig om informatie over patiënten te delen en de verschillende activiteiten binnen de pijnbehandeling te plannen en te coördineren.

Het pijncentrum wilde de kwaliteit van de zorg aan patiënten verbeteren en de administratieve last voor de medewerkers verlagen. Daarom ging het op zoek naar een oplossing om alle gegevens over patiënten en hun behandeling te digitaliseren in eenvoudig toegankelijke dossiers. De dossiers moesten bovendien te koppelen zijn aan een elektronische agenda om de activiteiten goed op elkaar af te kunnen stemmen.

De oplossing van FileMaker

Patiënten van het pijncentrum worden bij binnenkomst direct in FileMaker geregistreerd aan de hand van hun Belgische Elektronische Identiteitskaart (E-ID). Vanaf dat moment staan ze in de agenda en worden hun gegevens centraal vastgelegd. De behandelactiviteiten worden zo beter opgevolgd, wat de kwaliteit van de zorg en de patiënttevredenheid verhoogt. Dit blijkt ook uit onderzoek: het percentage patiënten dat afhaakt tijdens een behandeltraject is laag.

Met de app op maat kunnen de medewerkers van het pijncentrum snel en gemakkelijk afspraken inplannen en hoeven niet langer met dikke stapels papier rond te lopen. Bij het bespreken van patiënten beschikken ze altijd over de juiste en volledige informatie. De FileMaker app genereert ook werklijsten en standaard voortgangsrapportages die helpen de besprekingen in goede banen te leiden. Dit alles leidt tot veel tijdwinst en dus kostenefficiëntie en helpt daarnaast een aangename werksfeer te creëren.

Contact opnemen met FileMaker

//www.filemaker.com/nl

Close

Heilig Hartziekenhuis Lier