HVC

HVC neemt met FileMaker Go feilloos de meterstanden op.

Het duurzaam verwarmen van een pand of een huis is een doel van HVC, leverancier van stadsverwarming in onder meer Noord-Holland. Met ruim 6.000 aansluitingen houdt HVC zowel bedrijven als huishoudens op temperatuur. De meterstanden bij de huishoudens neemt HVC tegenwoordig op met een FileMaker-toepassing op een iPad. Het grote voordeel: minder fouten en sneller beter inzicht in het energieverbruik.

Overzicht

Branche

Oplossing

Voordelen

HVC 1

Stadsverwarming is een vorm van duurzame energie, vertelt Herman Schaeffer, technisch administratief medewerker bij nutsbedrijf HVC, in essentie een groen afvalenergiebedrijf. HVC is eigendom van 48 gemeenten en zes waterschappen en nummer drie in de duurzame energietop van Nederland. "We verbranden het afval dat we verzameld hebben en verwarmen daarmee water dat we via ondergrondse leidingen naar huishoudens brengen." Dat is in een paar woorden wat de warmtetak van HVC doet. Op deze manier verwarmt HVC huizen, bedrijven en ook het AZ-stadion in Alkmaar. Verder maken nog eens duizenden huishoudens op andere locaties in Noord-Hollandse gemeenten als Assendelft en Heerhugowaard gebruik van duurzaam opgewekte warmte.

De FileMaker-applicatie ontwikkelt door en kan aangepast worden zonder ingrijpende en kostbare consequenties

— Herman Schaeffer — Technisch administratief medewerker bij nutsbedrijf HVC

Efficiëntieslag

Om het verbruik per huishouden in rekening te kunnen brengen, neemt HVC eens per jaar meterstanden op. Dan gaan de meteropnemers van deur tot deur om de warmtemeters op te nemen. Tot voor kort noteerden zij de meterstanden met pen en papier op een lijst. Deze meterstanden werden dan weer handmatig in Excel ingevoerd. Met de opkomst van steeds slimmere meters en dito automatisering was deze manier van werken aan actualisering toe. Schaeffer: "Dit was een foutgevoelige en weinig efficiënte manier van werken."

Schaeffer vertelt dat zijn Informatisering-collega een Apple Store binnenstapte en daar toevalligerwijs een ontmoeting had met een solutions partner van FileMaker aan wie hij de vraag voorlegde om meteropnames te optimaliseren. Overigens brengt elke Apple Store die een vraag krijgt waarvoor FileMaker een oplossing kan bieden, de aanvrager in contact met een solutions partner. In dit geval betrof het SHpartners, met ontwikkelaar Bart van Baren: "HVC had het idee om energiemeters te laten opnemen met behulp van een iPad. Daar hadden ze wél een slimme softwareoplossing voor nodig."

Van papier naar iPad

Met Bart van Baren werden de wensen van HVC besproken voor de nieuwe manier om meters op te nemen met een iPad waarop een toepassing in FileMaker Go staat. Van Baren had de kern van de oplossing snel te pakken en kwam binnen enkele weken met een eerste versie van de toepassing. “HVC had een duidelijk beeld van wat meteropnemers als gebruikersinterface nodig hadden en werkte hiertoe gedetailleerde voorbeelden uit. Deze hebben we vertaald naar een FileMaker Go-toepassing die we binnen een paar weken konden bouwen. De eis van HVC was dat het een praktisch, makkelijk te bedienen meteropnametoepassing moest zijn. We hebben de toepassing in FileMaker Pro opgezet die via de FileMaker-interface naar een standalone toepassing in FileMaker Go op iPads wordt overgezet. Zo werken meteropnemers er het beste mee.”

Met de iPad op zak worden nu de meterstanden van 4.300 huishoudens opgenomen. Schaeffer: “Het werkt perfect en voor de meteropnemer zijn er grote voordelen. Die vindt alle adressen om langs te gaan keurig op de iPad, plus de velden voor het invullen van de meterstanden. Hij belt aan, stelt zich voor en neemt de meter op. De gegevens gaan naar de server, waar wij ze vervolgens inlezen. De accuratesse die we met deze werkwijze bereiken, komt de efficiëntie en klantgerichtheid ten goede. Dubbel bezoeken van huishoudens is nu uitgesloten en bovendien kunnen meteropnemers gegevens van de huishoudens die ze bezoeken op de iPad aanvullen. Zo houden we ons klantenbestand compleet en actueel.”

Schaeffer is in het bijzonder te spreken over de wendbaarheid van FileMaker. “De FileMaker-applicatie kunnen we makkelijk verder ontwikkelen en aanpassen zonder vergaande en kostbare consequenties. We zien steeds nieuwe mogelijkheden om de accuratesse en efficiëntie van onze meteropnemers te vergroten. In SHpartners vinden we de juiste partij die de langetermijndoelstellingen goed in de gaten houdt en altijd zijn uiterste beste doet om dingen voor elkaar te krijgen. Zo hebben we vorig jaar het contextgevoelige, virtuele alfanumerieke toetsenbord aangepast, zodat er alleen cijfers en komma´s ingetypt hoeven te worden. Ook geeft de applicatie met een kleurcode aan op welke adressen de batterijen van de energiemeters bij klanten omgewisseld moeten worden. Deze batterijen verwisselen we preventief om de tien jaar.”

Zicht op verbruik

“Dankzij het nieuwe systeem kunnen we meteen het verbruik met voorgaande jaren vergelijken. Voor controles is dat een goede zaak. Zo houden we beter zicht op het actuele energieverbruik”, zegt Schaeffer.

Dit jaar werken meteropnemers bovendien met codes waarmee ze kunnen aangeven of ze bijvoorbeeld voor een gesloten deur kwamen te staan of geweigerd zijn. Ook kan de opnemer lekkages en andere bevindingen melden.

Voor volgend jaar heeft Schaeffer alweer een nieuwe aanpassing in gedachten. Zo is er de wens om lekkages of beschadigingen op de foto te zetten met de iPad, waarbij de foto meteen gekoppeld wordt aan het adres. Daarnaast zouden alle iPads verfijnder gesynchroniseerd moeten worden. “Het voordeel is dat je dan alle actuele bestanden ingelezen hebt en geen overlap hebt. Dat voorkomt minder dubbel lopen van de meteropnemers en is klantvriendelijker”, zegt Schaeffer. “We zoeken bewust naar efficiëntie verhogende aanpassingen en FileMaker helpt daarbij.”

Contact lokaal FileMaker team:

Ive Defaix
nld_sales@filemaker.com
//www.filemaker.com/nl/

Marie Renou
FileMaker Southern Europe
marie_renou@filemaker.com
//www.filemaker.com/fr/

Close

HVC