QUALM

Installeren, onderhouden, repareren en vervangen – brandblusinstallaties schreeuwen om aandacht. Dat voorkomt brand, financiële schade en een boel juridische narigheid. QUALM neemt de zorg voor brandblusinstallaties volledig uit handen en helpt voorkomen dat een crisis een ramp wordt. Professionele automatisering van de processen in FileMaker, werkt efficiënter en zorgt dat de klant over betere rapportages beschikt en van beter bewijsmateriaal profiteert.

QUALM keurt brandblusinstallaties met FileMaker

Spannende filmscènes komen amper overeen met de werkelijkheid – daarom kijken we er zo graag naar. Een vechtpartij is met een flinke dreun meestal voorbij. En het beeldscherm van een hacker projecteert geen letters op zijn gezicht. Sprinklerinstallaties doen ook niet wat we denken: een brandende prullenbak, zet niet alle, maar alleen die ene sprinklerkop aan. c

Overzicht

  • QUALM is gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van bluswatersystemen en doet dit met behulp van FileMaker. De QUALM-toepassing in FileMaker bevat de klantgegevens, de brandblusinstallaties, hun toestand, startwerkinstructies en de projectvoortgang in procenten. QUALM draait zelfs keuringsrapporten uit FileMaker, die zij inclusief foto´s van de meterstanden en betreffende keuringsrapporten van de flowmeters dezelfde dag nog kunnen leveren aan de klant.

Branche

  • Overige Informatietechnologie Hightech

Oplossing

  • FileMaker Pro

Voordelen

  • Inzicht in alle facetten die bij het aanleggen en onderhouden van bluswatersystemen van belang zijn.
QUALM 1

Bij QUALM weten ze dat, want ze weten er alles van brandblusinstallaties. Voor hun 350 klanten, waaronder BP, Huntsman en Vopak, verzorgt het Nederlandse bedrijf uit Rozenburg 8200 appendages - een dikke 20 per klant.

QUALM doet de aanleg en het jaarlijkse onderhoud - tot aan de alarmklep die open slaat wanneer een sprinklerkop wordt geactiveerd. De temperatuurgevoelige sprinkler opent zich doordat de met gevoelige vloeistof gevulde glascapsule breekt, waardoor de leidingdruk plotsklaps daalt en de alarmklep openslaat, zodat de leiding van de sprinklerinstallatie wordt gevoed.

 

QUALM koos voor FileMaker en onze klanten zijn zeer tevreden

— Menno Mulders

Totaalpakket

En dan komt het erop aan, want een sprinkler wordt liefst nooit geactiveerd. Staat er water op de installatie, met voldoende druk en capaciteit?,

Technische man Menno Mulders zegt: ”Bij QUALM hebben we daarom zestig mensen in dienst, waarvan 10 mensen die met acht technische bussen en een tankautospuit (TAS) het onderhoud van brandblusinstallaties verzorgen. Zij stellen installaties danig op de proef.”

Behalve de voeding voor sprinklers, legt QUALM boven- en ondergrondse bluswaterleidingen met brandkranen aan en, geboorde-bluswaterputten, bluswatervijvers, brandslanghaspels en –kasten, brandslangen, nooddouches en terugstroombeveiligingen naar drinkwaterleidingen en onderhoudt die ook:
”QUALM loopt de installaties na: controleren op goed functioneren van hydranten, afsluiter, terugstroombeveiligingen naar het drinkwaternet en het controleren van de capaciteit van voedingsleidingen met behulp van debiet- of ´flow´-meters, enzovoorts.”

“QUALM is in 1932 opgericht door een gelijknamige timmerman-aannemer en later overgenomen door mijn grootvader”, zegt Mulders. “QUALM heeft zich door de tijd ontwikkeld tot wat we nu zijn: specialist in het aanleggen en onderhouden van bluswatersystemen. Ook zijn wij lid van NOVB (Nederlandse Organisatie Voor Brandveiligheid) in de sectie Fire Safety Suppliers”, vervolgt Mulders.

Processen en Planning

Voor Menno´s komst werden de keuringen in Excel geadministreerd. Monteurs kregen lijsten met controlepunten mee die ze afvinkten. Secretaressen voerden de bevindingen van de monteurs weer in Excel in.

”De processen bij QUALM waren goed ingericht”, zegt Mulders. ”Onze mensen gebruikten al iPad´s voor hun e-mail – dat werkt beter dan laptops - en om in het veld foto´s van installaties te maken. Maar het kon efficiënter. Daarnaast: Excel biedt geen inzichten in het lopende keuringswerk. En de planning was er lastig mee.”

QUALM 3

Training Series

Alles riep om een database-toepassing. De bedrijfsleider was ervaren met Microsoft Access. Zelf had Mulders FileMaker Bento binnengehaald uit de App Store â€‘ maar dat pakket was te beperkt. Toch voelde FileMaker Bento goed en daarom begon hij met de ontwikkeling van een toepassing in een zelfstandig werkende FileMaker 11-softwareclient. Eén toepassing per klant, die hij vervolgens kopieerde voor meer klanten – om vervolgens toch weer voor één algemene toepassing voor alle klanten te kiezen, zodat alle functionaliteit voor iedere klant toepasbaar is. ´Programmeren zonder programmeren´, maar Menno had wel baat bij de voordelige, online beschikbare cursussen uit de FileMaker Training Series die hij volgde:
”We zijn steeds verder uitgebreid, met FileMaker Server, met connecties naar tien iPads, en met drie clientsoftware installaties op kantoor. We houden alle updates bij.”

De toepassing bevat de klantgegevens, de brandblusinstallaties, hun toestand (´goedgekeurd´, ´bruikbaar, maar behoeft onderhoud´, ´afgekeurd´), startwerkinstructies (met aanvullende veiligheidsmaatregelen zoals bouwhelm, overall, schoenen, calamiteitencontact), en de projectvoortgang in procenten:
”Klein onderhoud zoals het vervangen van rubbers en het schilderen van een hydrant, doen we in één gang. Voor groot onderhoud maken we een afzonderlijke afspraak. Inspectie is ook de debietmeting van een brandkraan, op bijvoorbeeld twee maal 90 kuub per uur, en dat met de juiste flowmeter en het bijbehorende juiste kalibratierapport. Alles staat op FileMaker Server. Het keuringsrapport leveren we desgewenst dezelfde dag, inclusief foto´s van de meterstanden en de betreffende keuringsrapporten van de flowmeters.”

QUALM 4

Evolueren

Menno Mulders is vrijwel gelijk met FileMaker aan de slag gegaan, en ging recht op zijn doel af: het opwaarderen en automatiseren van de bedrijfsprocessen. Hij heeft eigenlijk maar een keer of twee echt pas op de plaats hoeven maken. De eerste keer was de keuze voor ´één systeem voor alle klanten´, in plaats van unieke bestanden voor elke klant. De tweede keer moest hij zelfs even terugkeren op zijn schreden. Dat was toen hij een component tóch integraal wilde opnemen en breed beschikbaar wilde maken, zodat die vanzelf op de iPad´s en in de rapportages mee zou lopen.

Excel wordt vanaf medio 2012 alleen nog gebruikt als rekenblad – niet meer als ongeschikte database. Sinds 2013 is de QUALM-toepassing in FileMaker volledig functioneel, al gaat graduele uitbouw en verandering voortdurend voort – als een steen in de vijver. Momenteel bouwt hij een nieuwe functie voor het invullen van relevante veiligheidsformulieren.

Wet- en regelgeving

“Eerdere incidenten hebben er toe geleid dat regelgeving nu streng wordt nageleefd”, zegt Mulders. “Dit gebeurt aan de hand van de methode volgens de Amerikaanse National Fire Protection Association NFPA, volgens de NEN-EN12485 en NEN1075 voor sprinkler installaties, Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS en volgens de FM Global, een verzekeringsrichtlijn. Onze rapportages stellen we op en beheren we vanuit het oogpunt van de juridische waarde die ze hebben. Klanten kunnen ons met een gerust hart bellen om een keuringsrapport van vijf jaar geleden. Dankzij onze ISO 9001-certificering, kunnen we ook juridische vragen bevredigend beantwoorden.”

Klanttevredenheid

Richtlijnconforme inspectie, onderhoud en vervanging van brandblusinstallaties is een gewichtige zaak geworden en QUALM zorgt dat klanten aan de eisen voldoen, vaak in nauwe samenspraak met de installateurs van (sprinkler-) installaties, zoals Aqua+, Chubb en Cegelec. In de rapportages, zit de bewijslast al ingebouwd. En het werkt: ”Een klant voor wie we de debietmetingen doen, raakte in conflict met zijn drinkwaterbedrijf. We konden de keuringsrapportages van de afgelopen vier jaar nog eens keurig bij hen aanleveren en het conflict was ten einde.”

QUALM koos voor FileMaker. ”En onze klanten zijn zeer tevreden”, weet Menno Mulders.

Aan te vragen toestemming QUALM

Naam contactpersoon: Menno Mulders

E-mail contactpersoon: menno@qualm.org

Telefoonnummer contactpersoon: +31 (181) 212 822

Marie Renou
FileMaker Southern Europe
marie_renou@filemaker.com
//www.filemaker.com/fr/

Close

QUALM