Universiteit Gent

De Universiteit Gent (UGent) is een van de belangrijkste Europese universiteiten in het Vlaamse deel van België. UGent telt 32.000 studenten, 7100 personeelsleden en meer dan 130 vakgroepen, verdeeld over 11 faculteiten, in alle wetenschappelijke disciplines.

Universiteit Gent

Bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, gebruikt de Kliniek Kleine Huisdieren FileMaker. Dat bevalt zo goed, dat FileMaker nu wordt ingezet voor de belangrijkste toepassing van onze vakgroep.

Overzicht

  • Opslag en koppeling van diagnoses, behandelingen, geneesmiddelen en specialistische diervoeding.

Branche

  • Onderwijs

Oplossing

  • FileMaker Pro voor het bijhouden van gegevens van meer dan 15.000 patiënten.

Voordelen

  • Gebruikersvriendelijk en mogelijkheid alles aan alles te koppelen ook aan andere systemen.

Tot de faculteit Diergeneeskunde behoren de vakgroepen 'Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren' en 'Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren' die zich bezighouden met patiëntenzorg (Klinieken Kleine Huisdieren), onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Al jaren gebruiken de Klinieken Kleine Huisdieren FileMaker, sinds een van de dierenartsen FileMaker-software is gaan gebruiken voor de patiëntenadministratie. De Klinieken Kleine Huisdieren hebben de laatste jaren een grote groei doorgemaakt en de FileMaker-toepassing diende een professionaliseringsslag te ondergaan om de inmiddels ruim 80 medewerkers van de beide vakgroepen te ondersteunen. "Wij waren zo tevreden over FileMaker dat we al snel de keuze hadden gemaakt om deze databasesoftware wederom in te zetten voor de belangrijkste toepassing van onze vakgroep", zegt Prof. dr. Luc Van Ham, Vakgroepvoorzitter van de vakgroep 'Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren'.

Wij waren zo tevreden over FileMaker dat we al snel de keuze hadden gemaakt om deze databasesoftware wederom in te zetten voor de belangrijkste toepassing van onze vakgroep.

— Professor Van Ham
Universiteit Gent 1

Kliniekprogramma

Door FileMaker-ontwikkelaar Clickworks is in FileMaker 10 de Kliniekprogramma-toepassing ontwikkeld. In deze toepassing worden de gegevens van de meer dan 15.000 patiënten bijgehouden. De honden en katten die binnenkomen worden door het secretariaat ingeschreven en de gegevens zijn direct (realtime) zichtbaar bij de betreffende dierenarts van de vakgroep. Door een koppeling met de database van de vakgroep 'Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren' worden radiografieën, CT's, MRI's, en dergelijke aan de patiënten-gegevens gekoppeld. Ook de afspraken van de ruim 60 werkzame dierenartsen worden in het Kliniekprogramma vastgelegd. De dieren die in de Klinieken Kleine Huisdieren worden behandeld, zijn in de meerderheid van de gevallen doorverwezen door een eerste-lijnsdierenartspraktijk. Nadat de dieren bij de vakgroep zijn behandeld, vindt er een terugkoppeling naar de betreffende dierenarts plaats. Dit verslag wordt in de FileMaker-toepassing gemaakt, omgezet in PDF en gemaild (of afgedrukt en per post gestuurd). De facturatie vindt tevens middels FileMaker plaats.

Koppelingen

  • Gegevens van de leveranciers van geneesmiddelen worden middels XML geïmporteerd in de FileMaker-database.
  • De resultaten van het medisch laboratorium worden 2 keer per dag binnengehaald en in FileMaker geïmporteerd.
  • Middels een barcode-scanner wordt de beschikbare specialistische diervoeding ingelezen in de toepassing.

Gebruiksvriendelijk

Het vakgebied van de vakgroepen 'Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren' en 'Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren' is onderverdeeld in 13 disciplines, waaronder dermatologie, neurologie en cardiologie."FileMaker is zo gebruiksvriendelijk dat het voor de verschillende disciplines van het vakgebied eenvoudig is om voor hun discipline relevante velden toe te voegen. De onderhoudskosten van de toepassing zijn hierdoor erg laag", zegt Professor Van Ham. Op het wensenlijstje voor de toekomst staat onder andere een uitbreiding van de agendafunctie.

Contact lokaal FileMaker team:

Ive Defaix
nld_sales@filemaker.com
//www.filemaker.com/nl/

Marie Renou
FileMaker Southern Europe
marie_renou@filemaker.com
//www.filemaker.com/fr/

Close

Universiteit Gent