FileMaker, Inc. zapewnia wydajne oprogramowanie do łatwego tworzenia aplikacji własnych, które działają równie dobrze na iPadzie, iPhonie, komputerze Windows, Mac i w przeglądarce.

FileMaker, Inc. jest podmiotem zależnym od Apple Inc.

Pomagamy ci tworzyć
lepsze sposoby  pracy

Każdy może stworzyć własną aplikację na platformie FileMaker. Można to zrobić nawet bez dużego doświadczenia w tworzeniu oprogramowania lub umiejętności programistycznych.

Więcej informacji

Sprawiamy, że technologia jest dostępna dla wszystkich

Wprowadzamy innowacje, aby zespoły, duże i małe, mogły zmienić sposób, w jaki pracują. Nasi projektanci uzyskali wiele patentów dotyczących rozwiązań pomagających tworzyć własne aplikacje.

Więcej informacji

FileMaker to firma globalna

Platforma FileMaker jest dostępna w 15 językach i ma ponad milion użytkowników z aktywną subskrypcją.

Ponad milion

Ponad milion

Ponad milion

Nasz Zespół Kierujący

Dominique Goupil

Prezes

Dominique Goupil jest prezesem FileMaker, Inc., od 1998 r. Dołączył do firmy (zwanej dawniej Claris) w 1994 r. i pracował jako prezes, wice-prezes ds. sprzedaży globalnej oraz wice-prezes regionu Azji i Pacyfiku.

Goupil ma tytuł Master of Business Administration z Uniwersytetu Kalifornii w Berkeley oraz tytuł Bachelor of Business z Ecole Supérieure de Commerce de Rouen we Francji.

Lucy Chen

Wice-prezes, Projektowanie Światowych Edycji Produktu

Lucy Chen zarządza zespołami zapewnienia jakości, rozwoju informacji, lokalizacji i projektowania w Chinach. Dołączyła do firmy (zwanej dawniej Claris) w 1995 r.

Chen ma tytuł Master of Science w dziedzinie zarządzania systemami informatycznymi oraz Master of Education z Uniwersytetu Seattle Pacific.

Bill Epling

Główny dyrektor administracyjny i prezes FileMaker Japan

Bill Epling nadzoruje finanse firmy, systemy informatyczne i grupy infrastrukturalne. Epling jest również odpowiedzialny za działalność FileMaker w Japonii. Epling dołączył do firmy (zwanej dawniej Claris) w 1996 r.

Epling ma tytuł Bachelor of Science w dziedzinie projektowania przemysłowego oraz tytuł Master of Business Administration w dziedzinie finansów i księgowości z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Brad Freitag

Wice-prezes, Sprzedaż Globalna

Brad Freitag kieruje zespołami sprzedaży firmy FileMaker i jest również odpowiedzialny za stosunki biznesowe FileMaker z partnerami i resellerami.

Przed zatrudnieniem w FileMaker w 2013 r. Freitag kierował sprzedażą w takich firmach jak Roambi, Host Analytics, Inc., Hyperion Solutions (teraz część Oracle) oraz IBM. Freitag ma tytuł Bachelor of Arts z Uniwersytetu Colorado w Boulder.

Frank Lu

Wice-prezes, Projektowanie

Frank Lu kieruje zespołami projektowymi i wyznacza kierunki rozwiązań oprogramowania baz danych w FileMaker. Oferuje na tym stanowisku zarówno wewnętrzną wiedzę na temat platformy FileMaker jak również doświadczenie dotyczące stabilności, wydajności i niezawodności oprogramowania. Lu dołączył do firmy (zwanej dawniej Claris) w 1988 r.

Lu ma tytuł Master of Science w dziedzinie informatyki z Instytutu Techniki im. Stevensa w New Jersey.

Ann Monroe

Wice-prezes, Marketing Globalny

Ann Monroe kieruje marketingiem globalnym firmy FileMaker. Monroe nadzoruje pracami utalentowanego i kreatywnego zespołu koncentrującymi się na obecności FileMaker w sieci, pobudzaniu popytu i wrażeniach klientów. Monroe ma ponad 10 lat doświadczenia na różnych stanowiskach związanych z marketingiem.

Przed zatrudnieniem w FileMaker w 2002 r. Monroe była głównym projektantem w Mattel. Ma tytuł Master of Business Administration z Stanford University Graduate School of Business oraz tytuł Bachelor of Science z dziedziny inżynierii mechanicznej z Loyola Marymount University.

Dave Williams

Wice-prezes, dyrektor finansowy

David Williams nadzoruje grupy finansowe, informatyczne, prawne, operacyjne i infrastrukturalne.

Przed zatrudnieniem w FileMaker (i uprzednio Claris) w 1995 r. Williams pracował w Apple w dziale AppleSoft. Przed zatrudnieniem w Apple pracował na różnych stanowiskach w firmach finansowych i technologicznych. Williams ma tytuł Bachelor of Science w dziedzinie administracji biznesowej z San Jose State University.

Sophia Yungen

Doradca i sekretarz korporacyjny

Sophia Yungen nadzoruje kwestie prawne związane z firmą FileMaker i jej podmiotami zależnymi, między innymi umowy licencyjne i dystrybucyjne, postępowania prawne oraz kwestie własności intelektualnej. Jest członkiem kadry kierowniczej i doradza zarządowi we wszystkich kwestiach prawnych.

Yungen ma tytuł Juris Doctor z Santa Clara University School of Law oraz tytuł Bachelor of Arts w dziedzinie socjologii z Universytetu Kalifornii w Berkeley.

Chcesz pomóc światu w zmianie sposobu, w jaki pracujemy?

Dowiedz się, jak można dołączyć do zespołu FileMaker. Przeszukaj  oferty pracy (EN)

FileMaker, Inc. to firma zapewniająca równe szanse zatrudnienia, która jest zaangażowana w tworzenie zróżnicowanej kadry. Zapewniamy też szczególne możliwości zatrudnienia i rozwoju wszystkim kandydatom, również członkom mniejszości, kobietom, weteranom i osobom z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat twoich praw jako kandydat do pracy, kliknij tutaj (EN). FileMaker dopuszcza do zatrudnienia wszystkich kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami niezależnie od ich karalności, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Firma FileMaker, Inc. bierze udział w programie E-Verify w określonych lokalizacjach, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. Więcej informacji do pobrania: English (EN)   Español (EN) 
FileMaker, Inc. angażuje się w zatrudnianie i zapewniane odpowiednich rozwiązań dla kandydatów z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową. Więcej informacji (EN) FileMaker, Inc
. to miejsce pracy wolne od substancji uzależniających. Więcej informacji (EN)