Zawodowi informatycy

Szybko wdrażaj aplikacje własne.

Sprawdź listę funkcji FileMaker

Sytuacja

Czy w Twoim dziale informatycznym spotykasz się z jakąś z tych sytuacji?

Projekty przekraczają pojemność

Działy informatyczne wszędzie zajmują się żonglowaniem projektów, które konkurują o zasoby.

Bezpieczeństwo to „zadanie nr 1”

Bezpieczeństwo danych i zarządzanie ryzykiem mają pierwszeństwo przed projektami rozwoju oprogramowania biznesowego.

Nieautoryzowane aplikacje

Projekty opracowywane poza działem informatycznym muszą być weryfikowane, aby dana aplikacja nie stanowiła zagrożenia dla firmy.

Konsekwencje

Powyższe sytuacje prowadzą do zaległości w projektach rozwojowych, które trzeba wykonać lub zweryfikować.

Może to spowodować frustrację u użytkowników biznesowych i otwiera drogę do tworzenia oraz użytkowania nieautoryzowanych aplikacji.

Rozwiązanie

A gdyby była dostępna zunifikowana platforma, która pozwalałaby szybko tworzyć i bezpiecznie wdrażać własne aplikacje w środowisku wymagającym niewiele kodowania?

Platforma FileMaker to właśnie takie narzędzie:

warstwy baz danych, logiki biznesowej i interfejsu użytkownika zaprojektowano tak, by współdziałały w jednym środowisku szybkiego rozwoju aplikacji.

Aplikacje własne utworzone przy pomocy platformy FileMaker działają natywnie na urządzeniach iPad oraz iPhone, komputerach Windows i Mac oraz w przeglądarkach.

Aplikacje FileMaker łatwo integrować z istniejącymi systemami biznesowymi. Wbudowane zabezpieczenia zapewniają bezpieczeństwo danych.

Lista funkcji platformy FileMaker

Platformę FileMaker zaprojektowano, by była mobilna, bezpieczna, skalowalna i dobrze współpracowała z innymi rozwiązaniami w twojej branży. Sprawdź, jak poniższa lista funkcji pasuje do wymagań twojego działu informatycznego.

Pobierz wersję PDF (EN)

Mobile

iOS

Szybkie tworzenie i wdrażanie własnych aplikacji na urządzenia iPad oraz iPhone w ciągu kilku godzin lub dni.

Natywna obsługa iOS

Zawiera obsługę m.in. urządzeń iBeacon, skanowania kodów kreskowych, rejestracji podpisów.

SDK aplikacji iOS

Można go użyć z Xcode, aby skonwertować aplikacje FileMaker na natywne aplikacje iOS.

FileMaker WebDirect

Wdrażanie bezpośrednio w przeglądarkach. Obsługiwane przeglądarki to m.in. Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome oraz Safari.

Chmura

Oferta infrastruktury jako usługi (IAAS)

Działa w chmurze Amazon Web Services (AWS)

Obsługuje system operacyjny CentOS Linux

Zabezpieczenia

Szyfrowanie baz danych

Wykorzystuje szyfrowanie 256-bitowe AES do przechowywania danych wszystkich rodzajów, m.in. filmów, plików dźwiękowych, dokumentów PDF i innych.

Szyfrowanie SSL

Szyfrowanie danych podczas przesyłu pomiędzy FileMaker Server lub FileMaker Cloud a klientami FileMaker.

Certyfikaty SSL

Obsługiwane są certyfikaty SAN oraz wildcard.

Uwierzytelnianie

Użytkownicy mogą przeprowadzać uwierzytelnianie poprzez Active Directory, Open Directory* lub OAuth 2.0.

*Active Directory oraz Open Directory obsługuje tylko FileMaker Server.

Rejestry bezpieczeństwa

Filtrowanie komunikatów związanych z bezpieczeństwem lub wyszukiwanie według słów kluczowych, aby szybko i łatwo je identyfikować.

Konsola administratora

Monitorowanie dostępu do aplikacji i odłączanie nieaktywnych użytkowników.

Zestawy uprawnień

Definiowanie uprawnień, aż do poziomu pola, które określają zakres dostępu do aplikacji własnych.

Integracja

API REST

API danych FileMaker służy do łączenia się z innymi aplikacjami i usługami internetowymi. Ma wbudowany łącznik do Tableau Desktop. Można też utworzyć łączniki do aplikacji korporacyjnych, m.in. takich jak Salesforce, Oracle, SAP.

Funkcje JSON

Wbudowane funkcje pozwalają uprościć przetwarzanie i tworzenie danych JSON żądanych z innych źródeł danych.

Opcje cURL

Można tworzyć złożone wywołania sieciowe HTTP/HTTPS, aby żądać danych JSON z innych aplikacji poprzez REST API.

Obsługa interfejsów ODBC/JDBC

Oprogramowanie FileMaker można wykorzystywać jako aplikację kliencką ODBC oraz jako źródło danych ODBC/JDBC.

Zewnętrzne źródła SQL

Aktywne, dwukierunkowe połączenia z MySQL, Oracle oraz Microsoft SQL Server.

Integracja SQL

Korzystaj z konstruktora kwerend SQL i wykonuj instrukcje SQL na tabelach lub źródłach danych ODBC.

Automatyzacja

Wydajny system skryptów

Korzystaj z biblioteki gotowych kroków skryptu, aby tworzyć własne skrypty.

Skrypty po stronie serwera

Uruchamiaj skrypty, aby automatyzować zadania systemowe.

Stabilność

FileMaker Cloud

Umowa dotycząca poziomu świadczenia usług AWS EC2 ma miesięczny czas dostępności równy 99,95%.

Rozbudowa

Liczba klientów na FileMaker Server: 500

FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, and FileMaker WebDirect obsługują 500 użytkowników jednocześnie (ograniczenia wynikają ze sprzętu, systemu operacyjnego i projektu aplikacji).

Liczba klientów w FileMaker Cloud: 100

FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, and FileMaker WebDirect obsługują 100 użytkowników jednocześnie (ograniczenia wynikają z typu instancji Amazon EC2 i projektu aplikacji).

Obsługa i administracja

Intuicyjna konsola administratora pozwala:

  • Śledzić połączenia i aktywność klientów

  • Tworzyć kopie bezpieczeństwa na żądanie

  • Zarządzać m.in. konfiguracją systemu

API REST

Korzystaj z wersji próbnej API administratora FileMaker Server w FileMaker Cloud i FileMaker Server, aby ułatwić zarządzanie i kontrolę aplikacji własnych.

Wydajność

Monitoring

Wyświetlaj dynamicznie dane statystyczne wydajności klientów i serwerów.

Powiadomienia

Uzyskuj natychmiastowe powiadomienia, które pomogą ci dostosować system.

Dokumentacja

Pobieraj przewodniki, które pomogą ci skonfigurować aplikacje tak, by zapewniały optymalną wydajność.

Certyfikacja

Certyfikat FileMaker (EN)

Potwierdź wiedzę na temat platformy FileMaker oficjalnym dokumentem.

Zgodność z przepisami

Ponieważ aplikacje własne wymagają tworzenia przez użytkownika, zgodność musi zapewnić twórca aplikacji.

Platforma FileMaker obejmuje zabezpieczenia i narzędzia administracyjne do tworzenia i integracji aplikacji, które mogą spełnić różne wymagania zgodności, takie jak HIPAA, PCI, GDPR i inne.

Pomoc techniczna i szkolenia

Baza wiedzy (EN)

Skorzystaj z archiwum informacji na temat funkcji produktów, aktualizacji bezpieczeństwa, cen i innych informacji technicznych.

System pomocy w programie FileMaker Pro Advanced (EN)

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat funkcji programu.

System pomocy w programie FileMaker Server (EN)

Znajdź informacje na temat hostingu i administracji plików, publikowania na WWW itp.

Dokumentacja produktu

Pobierz szczegółowe przewodniki i zasady postępowania przy tworzeniu, instalacji i wdrożeniu aplikacji własnych.

Społeczność FileMaker (EN)

Zadawaj pytania i otrzymuj wskazówki od innych deweloperów FileMaker.

FileMaker Developer Conference (EN)

Weź udział w intensywnej konferencji szkoleniowej FileMaker. Szkolenia są przeznaczone dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Akademia Aplikacji Własnych (EN)

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje FileMaker dzięki bezpłatnym filmowym samouczkom, które możesz poznawać w swoim tempie.

Partnerzy i instruktorzy (EN)

Współpracuj z uznanymi partnerami, aby tworzyć aplikacje własne lub uzyskać szkolenie z instruktorem.

Kolejne kroki

Produkty FileMaker

Zobacz, jak tworzyć, udostępniać, wykorzystywać i integrować aplikacje własne przy użyciu platformy FileMaker.

Przeglądaj produkty

Zalety platformy FileMaker

Dowiedz się, dlaczego deweloperzy wybierają platformę FileMaker jako środowisko deweloperskie wymagające niewiele kodowania.

Poznaj korzyści