Deweloperzy

Częściej mów klientom „Tak!”.

Obejrzyj film (EN)

Sytuacja

Czy jako zawodowy deweloper napotykasz któreś z tych wyzwań?

Rosnące zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie na aplikacje mobilne znacznie przewyższa zasoby niezbędne do ich dostarczenia.

Brak wymagań

Wiele firm nie ma jasnego obrazu wymagań dotyczących aplikacji, zwłaszcza w obszarze mobilnym.

Wiele złożonych rozwiązań

Platformy korporacyjne mogą być za mało elastyczne i mogą wymagać specjalistycznej wiedzy na każdym poziomie rozwoju.

Konsekwencje

Sytuacje te mogą sprawić, że twoje kompetencje stracą na znaczeniu, a nawet mogą zagrozić działalności twojej firmy.

Rosnące zapotrzebowane na własne aplikacje mobilne powoduje wywieranie coraz silniejszego nacisku na deweloperów, by jak najszybciej tworzyli aplikacje i je wdrażali.

Wymagania biznesowe również mogą się zmieniać, prowadząc do dostarczania aplikacji, które już nie spełniają potrzeb klienta.

Często aplikacje te są zbyt złożone w efekcie przedłużonych, kosztownych cykli rozwoju.

Rozwiązanie

Co zrobić, jeśli dysponujesz wizualnym narzędziem do tworzenia pełnego stosu, które umożliwi Ci szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji celnych? Platforma FileMaker łączy warstwy danych, logiki biznesowej i interfejsu użytkownika, aby nie były już potrzebne złożone rozwiązania przy wdrażaniu aplikacji w środowisku mobilnym, chmurowym czy lokalnym.

Dzięki platformie FileMaker możesz częściej mówić klientom „Tak!”. Twórz na bieżąco wysokiej jakości aplikacje własne, które będą spełniać potrzeby użytkowników – nawet, gdy te będą się zmieniać.

Zalety platformy FileMaker

Zaangażuj swoich użytkowników

Rozwój zorientowany na użytkownika

Angażuj użytkowników podczas całego procesu rozwoju aplikacji.

Modyfikacje w czasie rzeczywistym

Szybko twórz kolejne wersje, aby spełnić potrzeby użytkowników, nawet gdy te się zmieniają.

Efektywność projektów

Dostarczaj właściwą aplikację na czas i mieszcząc się w budżecie.

Zostań ekspertem w dziedzinie jednego, zunifikowanego rozwiązania.

Warstwa abstrakcyjna

Intuicyjne narzędzia rozwoju i wdrażania eliminują złożone wyzwania dotyczące kodowania.

Wspólne tworzenie

Łatwo współpracuj z innymi deweloperami, którzy mają różny poziom umiejętności, tworząc aplikacje własne.

Uproszczona integracja

Łącz się z istniejącymi systemami i rozwiązaniami zewnętrznymi przy pomocy API REST i obsłudze zewnętrznych źródeł danych SQL. SDK są dostępne do tworzenia natywnych aplikacji iOS i do integracji sprzętu oraz wtyczek.

Wbudowane zabezpieczenia

Wbudowana obsługa sprawdzonych standardów bezpieczeństwa.

Społeczność deweloperów

Duża światowa sieć deweloperów FileMaker.

Koduj raz i wdrażaj wszędzie.

Wiele platform

Tylko jedno narzędzie jest potrzebne do tworzenia i wdrażania aplikacji na urządzeniach mobilnych, komputerach i w przeglądarkach.

Natywne funkcje

Aplikacje własne FileMaker są niezależne od platformy – ta sama aplikacja działa na różnych urządzeniach, a jej funkcjonalność rośnie w miarę zmian w systemach operacyjnych.

Wybór hostingu

Możliwy wybór wdrożenia w chmurze lub lokalnie.

Kolejne kroki

Lista funkcji FileMaker

Przejrzyj listę funkcji, aby sprawdzić, jak platforma FileMaker pasuje do wymagań twojego działu informatycznego.

Wyświetl listę

Zostań partnerem

Przyłącz się do FileMaker Business Alliance (FBA) i podziwiaj rozwój swojej działalności.

Więcej informacji (EN)

Powiedz klientom „Tak!”