FileMaker Pro zostanie zastąpiony przez FileMaker Pro Advanced. Więcej informacji

Dla systemu Windows i Mac

FileMaker Pro Advanced

Twórz własne rozwiązania dla swojej firmy

Program FileMaker Pro Advanced to narzędzie do tworzenia własnych aplikacji. Zapewnia też dostęp do aplikacji na komputerze z systemem Windows lub Mac. Rozpocznij od importu danych z arkusza lub użycia wbudowanej aplikacji startowej do zarządzania kontaktami, zasobami, spotkaniami itp. Albo nawet zrób nową aplikację od początku.

FileMaker Pro Advanced ma zestaw zaawansowanych narzędzi pozwalających szybciej i łatwiej projektować oraz tworzyć aplikacje. Ponadto możesz stosować zaawansowane funkcje analityczne, wydajne narzędzia diagnostyczne i szereg innych funkcji.

Co nowego

Układy główne-szczegółowe Wykorzystaj nowe ulepszenia portali do tworzenia popularnych rozwiązań projektowych, takich jak układ główny-szczegółowy. Wyeliminuj potrzebę tworzenia własnych powiązań i dodatkowych skryptów.
Aplikacje startowe Szybciej rozpocznij pracę, wybierając jedną z sześciu nowych aplikacji startowych. Dodaj więcej funkcji, łącząc tabelę dodatkową z aplikacją. Wybieraj z aplikacji do zarządzania aktywami, kontaktami, treściami, zapasami, spotkaniami i zadaniami.
Okno Moje aplikacje Uruchom dowolną ze swoich aplikacji własnych z jednego wygodnego okna. Łatwo przejdź do karty Ostatnie, aby znaleźć niedawno otwierane pliki, oraz kartę Utwórz, aby znaleźć nowe aplikacje startowe.
Wybór obiektów w grupie Łatwo modyfikuj, zmieniaj położenie lub rozmiar poszczególnych obiektów w grupie bez wcześniejszej konieczności ich rozgrupowania.
Zmieniony tryb układu Karty Inspektor, Pola, Obiekty łatwiej znaleźć dzięki wygodnym panelom umieszczonym w oknie dokumentu. Można ukrywać lub wyświetlać poszczególne panele.
Pola domyślne Po dodaniu nowej tabeli tworzone są automatycznie pola, które pokazują informacje dotyczące tworzenia rekordów. Pola obejmują klucz główny, datę utworzenia, datę modyfikacji i osobę tworzącą lub dokonującą modyfikacji. Domyślne pola można dostosować do swoich potrzeb lub uprzednio zdefiniować.
Ulepszenia skryptów Twórz kod łatwiejszy do ponownego wykorzystania dzięki ulepszonym krokom skryptu. Dodaj zmienną w polu wejściowym, aby wypełnić i pobierać tekst z obsługą zmiennych w funkcji Pokaż niestandardowe okno dialogowe. Użyj nowej opcji Określone, aby wybrać skrypt z listy lub określić nazwę skryptu w wyniku obliczeń.
Obsługa wielu załączników e-maili Dodawaj wiele plików do wiadomości e-mailowej, aby mieć większą elastyczność w komunikacji z klientami lub zespołem.
Kopiuj i wklejaj własne niestandardowe menu Oszczędzaj czas, ponownie wykorzystując niestandardowe menu w innych aplikacjach. Po prostu kopiuj zestawy, menu i pozycje menu, a potem wklej je do innego pliku.
Blokada kont Chroń swoje aplikacje przez atakami siłowymi i słownikowymi, tymczasowo blokując konto po kilku próbach logowania.
Praca podczas ponownego łączenia Jeśli stracisz połączenie sieciowe, możesz dalej pracować na plikach, które nie wymagają danego serwera, w czasie, gdy połączenie jest przywracane.

Funkcje

Szybkie rozpoczęcie pracy Twórz dokładnie taką aplikację, jakiej potrzebujesz, wykorzystując intuicyjny interfejs graficzny, elastyczne narzędzia projektowe, wbudowane aplikacje startowe oraz gotowe do użycia szablony.
Importowanie istniejących danych Wprowadź istniejące dane do aplikacji FileMaker. Importuj dane w takich formatach jak .csv, pliki tabulowane, XML, ODBC oraz Microsoft Excel.
Wbudowane narzędzia raportowania Łatwo twórz raporty zbiorcze, kolorowe wykresy i podsumowania dla kierownictwa przy użyciu wbudowanych narzędzi raportowania i wykresów. Zapisz swoje informacje w popularnych formatach Excel i PDF.
Wbudowane zabezpieczenia Zgromadź swoje dane w jednym miejscu i bezpiecznie korzystaj z nich z użyciem sprawdzonych standardów szyfrowania. Zarządzaj uprawnieniami grup lub poszczególnych członków – nawet do pojedynczego pola.
Udostępnianie danych w ramach zespołu Twórz własne aplikacje, które współdziałają na iPadach, iPhone’ach, komputerach Windows, Mac i w przeglądarkach. Bezpiecznie udostępniaj swoją aplikację innym, przy pomocy FileMaker Cloud lub FileMaker Server. Więcej informacji
Integracja z innymi programami Łącz się z innymi popularnymi aplikacjami i usługami sieciowymi poprzez wydajne API REST. Twórz również aktywne, dwukierunkowe połączenia ze źródłami danych Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL, PostgreSQL oraz IBM DB2.

Funkcje zaawansowane

Debuger skryptu Natychmiast ustalaj problematyczne obszary w skryptach i wyzwalaczach skryptów bezpośrednio w obszarze skryptów. Wyłączając wyzwalacze skryptów podczas debugowania, można bardziej precyzyjnie rozwiązywać problemy.
Przeglądarka danych Monitoruj pola, zmienne i obliczenia podczas rozwiązywania problemów.
Szyfrowanie bazy danych Użyj szyfrowania 256-bitowego AES, aby chronić dane na kliencie FileMaker lub na serwerze FileMaker.
Menu niestandardowe Projektant może tworzyć, zmieniać lub usuwać określone elementy menu bądź całe zestawy menu.
Funkcje własne Twórz własne funkcje z możliwością ich skopiowania, wklejenia lub zaimportowania do dowolnego pliku FileMaker.
Raport projektu bazy danych Twórz szczegółowe raporty, obejmujące wszystkie elementy schematu bazy danych.
Tryb kiosku Umożliwia tworzenie aplikacji, w których wszystkie menu są ukryte.

Platforma FileMaker