Dla systemu Windows i Mac

FileMaker Pro Advanced

Twórz innowacyjne aplikacje własne dla swojej firmy.

Program FileMaker Pro Advanced to narzędzie do tworzenia własnych aplikacji. Zapewnia też dostęp do aplikacji na komputerze z systemem Windows lub Mac. Rozpocznij od importu danych z arkusza lub użycia wbudowanej aplikacji startowej do zarządzania kontaktami, zasobami, spotkaniami itp. Albo nawet zrób nową aplikację od początku.

FileMaker Pro Advanced ma zestaw zaawansowanych narzędzi pozwalających szybciej i łatwiej projektować oraz tworzyć aplikacje. Ponadto możesz stosować zaawansowane funkcje analityczne, wydajne narzędzia diagnostyczne i szereg innych funkcji.

Co nowego

Nowy interfejs użytkownika do importu danych Łatwiej mapuj importowane dane źródłowe do pól FileMaker przy użyciu nowego okna dialogowego Mapowanie importowanych pól.
Otwórz konkretną aplikację przy uruchomieniu Zapewnij lepszą widoczność aplikacji przez użytkowników. Otwórz określoną aplikację przy otwieraniu programu FileMaker Pro Advanced.
Porównanie wersji plików Użyj kroku skryptu do wersji podglądowej, aby zapisać kopię pliku FileMaker w formacie XML. Użyj pliku XML, aby łatwiej porównywać zmiany pomiędzy wersjami plików.
Kroki skryptu związane z plikami Twórz skrypty, które czytają oraz zapisują zewnętrzne pliki danych i zarządzają nimi, aby zapisywać pliki rejestrów lub eksportować dane w niestandardowym formacie.
Rejestracja błędów skryptów Łatwiej usuwaj błędy z automatyzacji procedur. Użyj kroku podglądu, aby zapisać informacje o błędach skryptów do pliku rejestru.
Funkcja obliczeń While Powtarza wyrażenie logiczne, gdy warunek jest prawdziwy, następnie zwraca wynik; zastępuje potrzebę stosowania rekursywnych funkcji.
Funkcja obliczeń SetRecursion Określa maksymalną liczbę iteracji rekursji i pętli w wyrażeniu. Domyślny limit to 50 tys. iteracji, można go zmniejszyć lub zwiększyć, korzystając z tej funkcji.
Nowy dostęp do zarządzania bezpieczeństwem Nowy zestaw uprawnień pozwala deweloperom przekazać zarządzanie dostępem do kont innym członkom zespołu, bez zapewniania pełnego dostępu do innych części pliku.
Nowe okno dialogowe Zarządzaj zasadami bezpieczeństwa Uproszczone okno dialogowe Zarządzaj zasadami bezpieczeństwa zwiększa efektywność zarządzania dostępem do aplikacji własnych.
Zwiększenie bezpieczeństwa wtyczek Przy użyciu SDK wtyczek deweloperzy mogą cyfrowo podpisywać wtyczki. Przed załadowaniem niepodpisanej wtyczki użytkownicy otrzymują ostrzeżenie.
Domyślna ochrona dostępu do pliku Uniemożliwia dostęp do danych i schematów w aplikacji własnej innym plikom FileMaker. Opcja „Zażądaj pełnych uprawnień dostępu przed użyciem odniesień do tego pliku” jest teraz domyślnie włączona w nowo utworzonych plikach.

Funkcje

Szybkie rozpoczęcie pracy Twórz dokładnie taką aplikację, jakiej potrzebujesz, wykorzystując intuicyjny interfejs graficzny, elastyczne narzędzia projektowe, wbudowane aplikacje startowe oraz gotowe do użycia szablony.
Importowanie istniejących danych Wprowadź istniejące dane do aplikacji FileMaker. Importuj dane w takich formatach jak .csv, pliki tabulowane, XML, ODBC oraz Microsoft Excel.
Wbudowane narzędzia raportowania Łatwo twórz raporty zbiorcze, kolorowe wykresy i podsumowania dla kierownictwa przy użyciu wbudowanych narzędzi raportowania i wykresów. Zapisz swoje informacje w popularnych formatach Excel i PDF.
Wbudowane zabezpieczenia Zgromadź swoje dane w jednym miejscu i bezpiecznie korzystaj z nich z użyciem sprawdzonych standardów szyfrowania. Zarządzaj uprawnieniami grup lub poszczególnych członków – nawet do pojedynczego pola.
Udostępnianie danych w ramach zespołu Twórz własne aplikacje, które współdziałają na iPadach, iPhone’ach, komputerach Windows, Mac i w przeglądarkach. Bezpiecznie udostępniaj swoją aplikację innym, przy pomocy FileMaker Cloud lub FileMaker Server. Więcej informacji
Integracja z innymi programami Łącz się z innymi popularnymi aplikacjami i usługami sieciowymi poprzez wydajne API REST. Twórz również aktywne, dwukierunkowe połączenia ze źródłami danych Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL, PostgreSQL oraz IBM DB2.

Funkcje zaawansowane

Debuger skryptu Natychmiast ustalaj problematyczne obszary w skryptach i wyzwalaczach skryptów bezpośrednio w obszarze skryptów. Wyłączając wyzwalacze skryptów podczas debugowania, można bardziej precyzyjnie rozwiązywać problemy.
Przeglądarka danych Monitoruj pola, zmienne i obliczenia podczas rozwiązywania problemów.
Szyfrowanie bazy danych Użyj szyfrowania 256-bitowego AES, aby chronić dane na kliencie FileMaker lub na serwerze FileMaker.
Menu niestandardowe Projektant może tworzyć, zmieniać lub usuwać określone elementy menu bądź całe zestawy menu.
Funkcje własne Twórz własne funkcje z możliwością ich skopiowania, wklejenia lub zaimportowania do dowolnego pliku FileMaker.
Raport projektu bazy danych Twórz szczegółowe raporty, obejmujące wszystkie elementy schematu bazy danych.
Tryb kiosku Umożliwia tworzenie aplikacji, w których wszystkie menu są ukryte.

Platforma FileMaker