Funkcje FileMaker Pro 18 Advanced Opis
Nowy interfejs użytkownika do importu danych Łatwiej mapuj importowane dane źródłowe do pól FileMaker przy użyciu nowego okna dialogowego Mapowanie importowanych pól.
Otwórz konkretną aplikację przy uruchomieniu Zapewnij lepszą widoczność aplikacji przez użytkowników. Otwórz określoną aplikację przy otwieraniu programu FileMaker Pro Advanced.
Porównanie wersji plików Użyj kroku skryptu do wersji podglądowej, aby zapisać kopię pliku FileMaker w formacie XML. Użyj pliku XML, aby łatwiej porównywać zmiany pomiędzy wersjami plików.
Kroki skryptu związane z plikami Twórz skrypty, które czytają oraz zapisują zewnętrzne pliki danych i zarządzają nimi, aby zapisywać pliki rejestrów lub eksportować dane w niestandardowym formacie.
Rejestracja błędów skryptów Łatwiej usuwaj błędy z automatyzacji procedur. Użyj kroku podglądu, aby zapisać informacje o błędach skryptów do pliku rejestru.
Funkcja obliczeń While Powtarza wyrażenie logiczne, gdy warunek jest prawdziwy, następnie zwraca wynik; zastępuje potrzebę stosowania rekursywnych funkcji.
Funkcja obliczeń SetRecursion Określa maksymalną liczbę iteracji rekursji i pętli w wyrażeniu. Domyślny limit to 50 tys. iteracji, można go zmniejszyć lub zwiększyć, korzystając z tej funkcji.
Nowy dostęp do zarządzania bezpieczeństwem Nowy zestaw uprawnień pozwala deweloperom przekazać zarządzanie dostępem do kont innym członkom zespołu, bez zapewniania pełnego dostępu do innych części pliku.
Nowe okno dialogowe Zarządzaj zasadami bezpieczeństwa Uproszczone okno dialogowe Zarządzaj zasadami bezpieczeństwa zwiększa efektywność zarządzania dostępem do aplikacji własnych.
Zwiększenie bezpieczeństwa wtyczek Przy użyciu SDK wtyczek deweloperzy mogą cyfrowo podpisywać wtyczki. Przed załadowaniem niepodpisanej wtyczki użytkownicy otrzymują ostrzeżenie.
Domyślna ochrona dostępu do pliku Uniemożliwia dostęp do danych i schematów w aplikacji własnej innym plikom FileMaker. Opcja „Zażądaj pełnych uprawnień dostępu przed użyciem odniesień do tego pliku” jest teraz domyślnie włączona w nowo utworzonych plikach.
Funkcje FileMaker Pro 17 Advanced Opis
Układy główne-szczegółowe Wykorzystaj nowe ulepszenia portali do tworzenia popularnych rozwiązań projektowych, takich jak układ główny-szczegółowy. Wyeliminuj potrzebę tworzenia własnych powiązań i dodatkowych skryptów.
Wybór obiektów w grupie Łatwo modyfikuj, zmieniaj położenie lub rozmiar poszczególnych obiektów w grupie bez wcześniejszej konieczności ich rozgrupowania.
Zmieniony tryb układu Karty Inspektor, Pola, Obiekty łatwiej znaleźć dzięki wygodnym panelom umieszczonym w oknie dokumentu. Można ukrywać lub wyświetlać poszczególne panele.
Aplikacje startowe Szybciej rozpocznij pracę, wybierając jedną z sześciu nowych aplikacji startowych. Dodaj więcej funkcji, łącząc tabelę dodatkową z aplikacją.
Okno Moje aplikacje Uruchom dowolną ze swoich aplikacji własnych z jednego wygodnego okna. Łatwo przejdź do karty Utwórz, aby znaleźć nowe aplikacje startowe.
Pola domyślne Przy tworzeniu nowej tabeli tworzone są automatycznie pola, które pokazują informacje dotyczące tworzenia rekordów.
Obsługa wielu załączników e-maili Dodawaj wiele plików do wiadomości e-mailowej, aby mieć większą elastyczność w komunikacji.
Funkcje FileMaker Pro 16 Opis
Okno obiektów układu Wyświetlaj hierarchiczną listę wszystkich obiektów w układzie. Zaznaczaj, ukrywaj i nazywaj obiekty oraz zmieniaj ich kolejność w warstwie.
Karty Twórz okna, które są automatycznie wymiarowane i umieszczane odpowiednio na ekranie głównym. Otwieraj inne okna lub pliki bez konieczności wcześniejszego zamknięcia karty.
Nowy interfejs FileMaker Pro w Windows Korzystaj w FileMaker Pro z nowszego interfejsu, bardziej zbliżonego do interfejsu systemu Windows.
Kopiuj i wklejaj listy wartości Stosuj standardowe skróty klawiszowe, aby kopiować i wklejać listy wartości.
Zmienne w odniesieniach do źródeł danych FileMaker Dynamicznie otwieraj hostowane pliki FileMaker, określając zmienną przy wyborze ścieżki pliku.
Rozszerzone opcje cURL Łatwo wymieniaj dane z innymi usługami WWW i aplikacjami.
Funkcje JSON Korzystaj z predefiniowanych funkcji, aby uprościć przetwarzanie i tworzenie danych JSON żądanych z innych źródeł danych.
Zewnętrzne kroki skryptu Rozszerz możliwości wtyczek innych firm dzięki obsłudze zewnętrznych kroków skryptów w SDK wtyczek FileMaker.
Kilkalne ikony zabezpieczeń Kliknij ikonę kłódki, aby uzyskać więcej danych na temat bezpieczeństwa połączenia twojej sieci.
Obsługa OAuth 2.0 dla kont Wykorzystaj istniejące uwierzytelnienia kont Amazon, Google lub Microsoft Azure do logowania się w aplikacjach własnych FileMaker.
Szyfrowanie tekstu na poziomie pola Możliwość szyfrowania tekstu w polu.
Zapoznaj się ze wszystkimi nowymi funkcjami FileMaker Pro 16
Funkcje FileMaker Pro 15 Opis
Aktualizacje w programie Natychmiast pobieraj i instaluj najnowsze aktualizacje FileMaker Pro z samego programu.
Funkcja cofania w skryptach Odzyskaj efekty swojej pracy dzięki funkcji wielokrotnego cofnięcia. Cofaj i powtarzaj wykonywane czynności dowolną ilość razy.
Podświetlone błędy w skryptach Czerwony podświetlony tekst pozwala łatwo zidentyfikować problematyczne fragmenty w obszarze skryptów.
Adapter ESS Połącz się z jeszcze większą liczbą zewnętrznych źródeł danych SQL, takich jak PostgreSQL oraz IBM DB2.
Internetowy system pomocy Szybciej znajdź potrzebne informacje dotyczące systemu FileMaker, korzystając z nowego internetowego systemu pomocy.
Ukryte pole edycji Ukrywaj poufne informacje, takie jak hasła czy numery kart kredytowych, aby nie były widoczne na ekranie. Znaki są zastępowane symbolem „•”.
Niezależny pasek postępów portalu Korzystaj z aplikacji własnej w czasie, gdy inne procesy filtrują i sortują dane. Pasek postępu wskazuje, że zadanie zostało ukończone.
Zapoznaj się ze wszystkimi nowymi funkcjami FileMaker Pro 15
Funkcje FileMaker Pro 14 Opis
Obszar skryptów Twórz, edytuj i przeglądaj swoje skrypty w jednym uproszczonym obszarze.
Nowe okno dialogowe Określ obliczenia Zwiększ swoją wydajność dzięki autouzupełnianiu i wyszukiwaniu funkcji obliczeń.
Ikony aplikacji Wybieraj spośród 29 gotowych ikon, które będą reprezentować Twoje aplikacje, lub użyj własnych.
Pasek przycisków Twórz grupy przycisków, które możesz wykorzystywać do nawigacji lub jako własne paski narzędzi.
Ikony przycisków Skorzystaj ze 140 profesjonalnie zaprojektowanych ikon przedstawiających najróżniejsze zadania, które możesz wykorzystać na swoich przyciskach. Albo zastosuj własne ikony na przyciski.
Górny i dolny panel nawigacji Nowe panele pozostają nieruchome na układzie, więc podczas przewijania nawigacja jest zawsze widoczna.
Etykiety w polach Uprość swoje układy, dodając tekst do wypełnienia lub instrukcje wewnątrz pola. Tekst znika po rozpoczęciu wpisywania.
Wybór kolorów Paleta kolorów wyświetla kolory, które pasują do danego motywu, więc łatwo tworzyć atrakcyjne układy.
Style elementów obiektów Wybierz kolor ikon i przycisków radiowych w stylach formantów, takich jak menu kontekstowe, listy rozwijane, wiersze portali itp.
Funkcje FileMaker Pro 13 Opis
Własne motywy Istniejące motywy układu można trwale modyfikować odpowiednio do potrzeb biznesowych. Zapisane motywy można stosować w innych aplikacjach i udostępniać współpracownikom.
Style Motywy obejmują teraz style, czy zestawy atrybutów takich jak kolory, fonty i rozmiary tekstu. Można stworzyć własne style lub dostosować już istniejące.
Więcej atrybutów inspektorów Kontroluj dodatkowe atrybuty projektowe, takie jak cienie wewnętrzne/zewnętrzne, odstępy, linię bazową tekstu i tło układu.
Wybór pól Twórz nowe pola i przeciągaj wiele pól jednocześnie na formularz bezpośrednio z trybu układu.
Szyfrowanie baz danych Korzystaj z wydajnego 256-bitowego szyfrowania AES, dostępnego w FileMaker Pro Advanced, aby chronić dane tam, gdzie się znajdują - w kliencie FileMaker lub hostowane na serwerze FileMaker.
Przesuwne elementy sterujące Korzystaj z wielopanelowych przesuwnych elementów sterujących, aby zarządzać obrazami i innymi danymi w osobnych panelach przesuwnych w obrębie jednego układu.
Okna kontekstowe Grupuj pola, łącza i inne informacje bez konieczności przechodzenia do oddzielnych układów lub okien z oknami popover w stylu iOS.
Sterowanie widocznością obiektów Kontroluj, czy obiekt pojawia się na układzie w zależności od wyników obliczeń.
Obliczane nazwy kart i przycisków w oknach dialogowych Korzystając z zaawansowanych mechanizmów obliczeń, można określać nazwy kart i własnych przycisków w oknach dialogowych.
Funkcje FileMaker Pro 12 Opis
Atrakcyjne wizualnie motywy układów Zastosuj jeden z wielu nowych, atrakcyjnych motywów, umożliwiających błyskawiczną zmianę wyglądu aplikacji własnej.
Więcej narzędzi do projektowania układu Stosuj nowe gradienty, narzędzia do dzielenia obrazów na segmenty i prowadnice, ułatwiające precyzyjne projektowanie aplikacji.
Przeprojektowane aplikacje przykładowe Zarządzaj projektami, zawartością, zasobami, wycenami itp. przy użyciu zupełnie nowych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów.
Udoskonalone pola kontenerów Przeciągaj i upuszczaj pliki do aplikacji, szybciej wyświetlaj obrazy oraz bezpieczne przechowuj dane i zarządzaj nimi na zewnątrz.
Szybkie wykresy Szybko twórz i modyfikuj wykresy przy użyciu nowego, zintegrowanego okna ustawień.
Narzędzia projektowe i programistyczne dla systemu iOS Uzyskaj narzędzia projektowe, motywy, skrypty i funkcje obliczeniowe ułatwiające szybkie tworzenie aplikacji dla iPada i iPhone’a.
Style okien Formatuj okna jako modalne okna dialogowe lub przestawne okna „paletowe”.
Wstawianie z URL Pobieraj zawartość z adresów URL przy użyciu skryptów.
Wykonywanie funkcji obliczeniowych SQL Wysyłaj kwerendy SQL do własnej aplikacji FileMaker.
Zmiana łączy ESS Przekierowuj połączenia ESS na inną bazę danych SQL w celach programistycznych i testowych.
Funkcje FileMaker Pro 11 Opis
Wykresy FileMaker Twórz atrakcyjne wizualnie raporty przy użyciu wykresów słupkowych, liniowych, warstwowych i kołowych.
Szybkie raporty Twórz raporty w formacie przypominającym arkusz kalkulacyjny. Grupuj i podsumowuj dane w czasie rzeczywistym.
Importowanie cykliczne Automatycznie importuj dane z arkuszy Microsoft® Excel i plików tekstowych po każdym otwarciu aplikacji własnej.
Łącze migawki Zapisz określony zestaw rekordów w określonym momencie. Zachowaj układ, widok i kolejność sortowania.
Szybkie wyszukiwanie Wyszukuj dane podobnie jak w przeglądarce internetowej.
Inspektor Zarządzaj swoimi narzędziami układu w jednym miejscu.
Foldery układów Organizuj układy w folderach techniką przeciągania i upuszczania.
Filtrowanie portalu Określ powiązane rekordy na podstawie obliczeń.
Zewnętrzna ochrona plików Blokuj dostęp osób niepowołanych do tabeli, skryptów i list wartości.
Zmienne w operacjach znajdowania i scalania pól Stosuj zmienne w skryptowych operacjach znajdowania i scalania pól — upraszczanie schematu aplikacji.
Funkcje FileMaker Pro 10 Opis
Pasek stanu Umieszczaj często używane funkcje w zasięgu ręki przy użyciu zmienionego interfejsu.
Wyzwalacze skryptów Zwiększ wydajność dzięki tworzeniu skryptów i uruchamianiu ich w wyniku określonych czynności użytkownika.
Raporty dynamiczne Wprowadzaj zmiany w zgrupowanych danych — łatwiejsze dostosowywanie zawartości.
Zapisane wyszukiwania Zapisz zestaw żądań znajdowania danych i wykonywania ich jednym kliknięciem w celu przyspieszenia operacji wyszukiwania.
Wysyłanie poczty przy użyciu protokołu SMTP Wysyłaj pocztę bezpośrednio przez serwer SMTP w celu zapewnienia szybszej, bezpośredniej dystrybucji bez stosowania klienta poczty.
Ustawianie pola wg nazwy kroku skryptu Określ pole docelowe według nazwy przy użyciu obliczenia.
Uwzględnianie kolejności wstawianych kart Wstaw nową kartę, a inne karty zostaną automatycznie przenumerowane.
Obsługa protokołu IPv6 Zgodna ze standardami protokołu IP w wersji 6.
Podpowiedzi Dodawaj teksty lub obliczenia wyświetlane po wskazaniu myszą do pól i innych obiektów.
Funkcje FileMaker Pro 9 Opis
Łączenie się z zewnętrznymi źródłami danych SQL (EN) Twórz aktywne, dwukierunkowe połączenia z zewnętrznymi źródłami danych SQL, m.in. najnowszych wersji baz Oracle, Microsoft SQL Server i MySQL.
Formatowanie warunkowe Wizualnie formatuj pola i obiekty na podstawie warunków określonych przez użytkownika.
Wyślij e-mail Wysyłaj pocztą e-mail zawartość praktycznie dowolnego pola, w tym obrazy, dokumenty i pliki Excel, bezpośrednio z programu FileMaker Pro.
Grupowanie skryptów Grupuj powiązane skrypty z myślą o szybszym dostępie. Zwijaj i rozwijaj grupy w celu łatwiejszego zarządzania listą.
Wysyłanie łącza (do obsługiwanej bazy danych) Automatycznie twórz wiadomości e-mail z hiperłączem. Jego kliknięcie powoduje otwarcie pliku.
Automatyczna zmiana rozmiaru Kontroluj zmianę rozmiaru i przemieszczanie obiektów w przypadku zmiany rozmiaru okna.
Dołączanie do pliku PDF Łącz wiele raportów w jednym pliku PDF z myślą o ich łatwiejszej dystrybucji.
Funkcje FileMaker Pro 8, 8.5 Opis
FileMaker Web Viewer Wyświetlaj informacje z działających witryn internetowych na podstawie danych zawartych w aplikacji.
Materiały dotyczące FileMaker (EN) Skorzystaj z przydatnych zasobów, takich jak filmy, poradniki i inne materiały szkoleniowe, które ułatwiają maksymalne wykorzystanie możliwości programu FileMaker Pro.
Kreator PDF Twórz pliki Adobe® PDF bezpośrednio z poziomu aplikacji FileMaker z myślą o ich łatwym udostępnianiu.
Kreator Excel Twórz arkusze kalkulacyjne Excel na podstawie danych programu FileMaker z myślą o łatwym tworzeniu raportów.
Szybkie wysyłanie Automatycznie otwieraj lub wysyłaj e-mailem nowo utworzone dokumenty Excel lub PDF.
Szybkie dopasowywanie Szukaj pasujących rekordów przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub kliknięcie przy naciśniętym klawiszu Control — bez przechodzenia do trybu szukania.
Importowanie tabel Automatycznie dodawaj tabele do struktury aplikacji własnej przez zaimportowanie nowych danych.
Kontrola kart Twórz w jednym kroku układ zawierający wiele kart — zamiast tworzenia wielu układów z osobnymi kartami.
Pole rozwijane kalendarza Szybko i dokładnie wprowadzaj daty dzięki możliwości dodania do dowolnego pola prostego kalendarza obsługiwanego metodą „wskaż i kliknij”.
Autouzupełnianie Automatycznie uzupełniaj zawartość pól na podstawie wcześniejszych wpisów lub list wartości.
Wizualne sprawdzanie pisowni Automatycznie podkreślaj wyrazy zawierające błędy pisowni oraz edytuj je i poprawiaj na bieżąco.
Narzędzia do wyrównywania układu Wyrównuj zaznaczone obiekty do lewej lub prawej strony bądź wyśrodkowuj je jednym kliknięciem przycisku na pasku narzędzi.
Funkcje i skrypty dotyczące obiektów Przypisuj nazwy do obiektów, przechodź do nazwanych obiektów przy użyciu skryptów i pobieraj informacje o obiektach przy użyciu funkcji obiektów.
Funkcje FileMaker Pro 7 Opis
Przechowywanie, importowanie i eksportowanie dowolnego pliku w polu kontenera Zarządzaj wszystkimi utworami muzycznymi, obrazami, filmami i dokumentami w polach kontenerów.
Wykres relacji Twórz relacje typu jeden-jeden lub jeden-wiele przy użyciu danych na łatwym w obsłudze wykresie.
Wiele okien Wyświetlaj wiele okien lub układów jednocześnie.
Zwiększona objętość bazy danych (8 terabajtów) Przechowuj do 8 terabajtów danych w bazie (ograniczenie to może się różnić w zależności od konfiguracji sprzętowej). Pola mogą przechowywać do 2 GB danych.
Obsługa wielu tabel Przechowuj wiele tabel w jednym pliku.
Zabezpieczenia oparte na kontach Przypisz uprawnienia dostępu poszczególnym użytkownikom aż do poziomu pola.
Zapisywanie i cofanie zmian układu/rekordu Zapisuj i cofaj zmiany wprowadzone w układach.
Funkcje FileMaker Pro 6 i wcześniejszych wersji Opis
Importowanie danych XML Udostępniaj dane między aplikacjami dzięki obsłudze języka XML (Extensible Markup Language).
Importowanie folderu plików Importuj cały folder z plikami zamiast poszczególnych plików.
Ograniczanie i rozszerzanie zestawu znalezionych danych Zawężaj lub rozszerzaj zestaw znalezionych rekordów na podstawie określonych kryteriów.
Listy wartości Definiuj często używane ciągi tekstowe, liczby lub daty na potrzeby szybszego i dokładniejszego wprowadzania danych.
Pełna obsługa różnych platform Korzystaj z programu FileMaker Pro w systemach Windows i Mac OS.
Skrypty Twórz skrypty w celu automatyzacji zadań lub operacji w programie FileMaker Pro.
Formatowanie pól Wybieraj czcionkę, rozmiar, styl i kolor pól.
Kreator układu/raportu Uzyskaj pomoc krok po kroku, umożliwiającą szybkie projektowanie własnych układów, etykiet i raportów.
Widok tabeli Wyświetlaj wiele rekordów w formacie tabeli przypominającym arkusz kalkulacyjny.
Bezpośredni import plików Excel Przeciągaj i upuszczaj pliki Excel bezpośrednio w programie FileMaker Pro.
Obsługa sterowników ODBC FileMaker Pro wykorzystuje sterowniki ODBC w celu udostępniania danych i interakcji z danymi pochodzącymi z innych aplikacji.
Obsługa relacji Twórz relacje typu jeden-jeden i jeden-wiele przy użyciu danych.