FileMaker Pro

FileMaker Pro zostanie zastąpiony przez FileMaker Pro Advanced – 15 maja 2018 r.

Program FileMaker Pro nie jest już dostępny. Został zastąpiony przez FileMaker Pro Advanced, który oferuje więcej funkcji pomagających tworzyć i wdrażać aplikacje własne szybciej i bardziej efektywnie.

FileMaker Pro 17 Advanced

Więcej informacji

Wycofanie FileMaker Pro

Więcej informacji (EN)