FileMaker Server

Uzyskaj niezawodny, wydajny dostęp do swoich danych

FileMaker Server to szybkie, niezawodne oprogramowanie serwerowe pozwalające na bezpieczne udostępnianie danych grupom użytkowników FileMaker Pro, FileMaker Go oraz FileMaker WebDirect. Zyskaj całodobową dostępowość i niezawodność, zdalnie zarządzaj aplikacjami i oszczędzaj czas dzięki automatyzacji zadań administracyjnych.

Każdy klient łączy się z serwerem FileMaker poprzez połączenia użytkownków. Połączenia te można zakupić poprzez konsolę administratora serwera FileMaker lub w sklepie FileMaker.

Omówienie produktów Zobacz, co nowego
Szybka instalacja i administracja W większości przypadków instalacja programu FileMaker Server zajmuje niespełna 20 minut, dzięki czemu można natychmiast rozpocząć zdalne zarządzanie aplikacjami własnymi i automatyzowanie czynności administracyjnych.
Niezawodność i dostępność non stop Dostępność non stop — przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu — zapewnia dostęp do danych w każdej chwili. Dane można chronić przy użyciu planowanych kopii zapasowych, tworzonych nawet na działających aplikacjach.
Elastyczna rozbudowa Grupami użytkowników FileMaker można zarządzać przy użyciu niezawodnych zabezpieczeń i parametrów sieciowych. FileMaker Server nie ogranicza liczby sieciowych klientów programu FileMaker Pro. Ograniczenia techniczne wynikają ze stosowanej konfiguracji sprzętowej, projektu aplikacji, systemu operacyjnego lub programu licencyjnego.
Zabezpieczenia zgodne ze standardami branżowymi Dostępem użytkowników można zarządzać przy użyciu uwierzytelniania zewnętrznego za pośrednictwem usługi Active Directory/Open Directory. Szyfrowanie SSL pozwala zabezpieczyć transfer danych. Możesz też zabezpieczyć swoje dane umieszczone na serwerze FileMaker przy użyciu wydajnego 256-bitowego szyfrowania AES – do włączenia szyfrowania każdej aplikacji wymagany jest FileMaker Pro Advanced.
Technologia internetowa Możesz użyć FileMaker WebDirect, aby uruchomić interaktywne rozwiązania w przeglądarce internetowej – nie potrzeba do tego umiejętności programowania WWW. Natomiast funkcja własnego publikowania w Internecie (EN) pozwala tworzyć własne witryny internetowe oparte na danych przy użyciu języka PHP lub XML.
Obsługa interfejsów ODBC/JDBC Języki ODBC (EN) (Open Database Connectivity) i JDBC (Java Database Connectivity) umożliwiają odczytywanie i zapisywanie danych w aplikacjach FileMaker udostępnianych na serwerze FileMaker przy użyciu zewnętrznych programów i narzędzi programistycznych. Obsługiwanych jest do 50 jednoczesnych połączeń zdalnych ODBC/JDBC.
Nowości w FileMaker Server 16 Zobacz omówienie produktów
Okres próbny FileMaker Data API Użyj danych FileMaker w innych popularnych aplikacjach i usługach dzięki FileMaker Data API opartemu o REST w okresie próbnym, który kończy się 27 września 2018 r.
Wyświetl Podręcznik API danych FileMaker (EN).
Dowiedz się więcej na temat wersji próbnej (EN).
Tableau Web Data Connector dla FileMaker Lepiej wizualizuj swoje dane FileMaker dzięki Tableau Web Data Connector dla FileMaker. Elementem łączącym jest FileMaker Data API, który zapewnia integrację z Tableau Desktop.
Obsługa plików PDF Uruchamiaj zautomatyzowane raporty i zapisuj inne informacje jako pliki PDF, przy użyciu skryptów uruchamianych na FileMaker Server.
Obsługa OAuth 2.0 dla kont Uprość zarządzanie uwierzytelnieniami dzięki OAuth 2.0z wykorzystaniem zewnętrznych podmiotów uwierzytelniających.

Platforma FileMaker