FileMaker Server

Uzyskaj niezawodny, wydajny dostęp do swoich danych

FileMaker Server to szybkie, niezawodne oprogramowanie serwerowe pozwalające na bezpieczne udostępnianie danych grupom użytkowników FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go oraz FileMaker WebDirect. Zyskaj całodobową dostępowość i niezawodność, zdalnie zarządzaj aplikacjami i oszczędzaj czas dzięki automatyzacji zadań administracyjnych.

Każdy klient łączy się z FileMaker Server z wykorzystaniem licencji użytkownika. Dodatkowe połączenia można zakupić poprzez konsolę administratora serwera FileMaker lub w sklepie FileMaker.

Omówienie produktów Zobacz, co nowego
Szybka instalacja i administracja W większości przypadków instalacja programu FileMaker Server zajmuje niespełna 20 minut, dzięki czemu można natychmiast rozpocząć zdalne zarządzanie aplikacjami własnymi i automatyzowanie czynności administracyjnych.
Niezawodność i dostępność non stop Dostępność non stop — przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu — zapewnia dostęp do danych w każdej chwili. Dane można chronić przy użyciu planowanych kopii zapasowych, tworzonych nawet na działających aplikacjach.
Elastyczna rozbudowa Grupami użytkowników FileMaker można zarządzać przy użyciu niezawodnych zabezpieczeń i parametrów sieciowych. FileMaker Server testowano z 500 klientami sieciowymi, ale nie ma ograniczeń co do liczby połączeń. Ograniczenia techniczne wynikają ze stosowanej konfiguracji sprzętowej, projektu aplikacji, systemu operacyjnego lub programu licencyjnego.
Zabezpieczenia zgodne ze standardami branżowymi Użytkownicy mogą przeprowadzać uwierzytelnianie zewnętrzne poprzez Active Directory, Open Directory lub OAuth 2.0. Szyfrowanie SSL pozwala zabezpieczyć transfer danych. Możesz też zabezpieczyć swoje dane umieszczone na serwerze FileMaker przy użyciu wydajnego 256-bitowego szyfrowania AES – do włączenia szyfrowania każdej aplikacji wymagany jest FileMaker Pro Advanced.
Technologia internetowa Możesz użyć FileMaker WebDirect, aby uruchomić interaktywne rozwiązania w przeglądarce internetowej – nie potrzeba do tego umiejętności programowania WWW. Natomiast funkcja własnego publikowania w Internecie (EN) pozwala tworzyć własne witryny internetowe oparte na danych przy użyciu języka PHP lub XML.
Obsługa interfejsów ODBC/JDBC Języki ODBC (EN) (Open Database Connectivity) i JDBC (Java Database Connectivity) umożliwiają odczytywanie i zapisywanie danych w aplikacjach FileMaker udostępnianych na serwerze FileMaker przy użyciu zewnętrznych programów i narzędzi programistycznych. Obsługiwanych jest do 50 jednoczesnych połączeń zdalnych ODBC/JDBC.
Nowości w FileMaker Server 17 Zobacz omówienie produktów
Interfejs konsoli administratora FileMaker Server Zupełnie nowa konsola administratora FileMaker Server zawiera teraz interfejs użytkownika, który pozwala na łatwiejsze wyświetlanie na ekranach różnych urządzeń o różnych rozmiarach.
Wersja próbna FileMaker Data API Korzystaj z API administratora FileMaker, aby zapewnić dostęp API REST do zarządzania i administracji FileMaker Server. Okres próbny API administratora FileMaker kończy się 27 września 2019 r. Potem API nie będzie już dostępne. Dowiedz się więcej o wersji próbnej (EN)
FileMaker Data API Nie jest to już funkcja wersji próbnej; ulepszony API danych FileMaker dodaje obsługę skryptów FileMaker Server, możliwość przesyłania plików do pól kontenerów oraz bardziej standardowy format API.

Platforma FileMaker