FileMaker Server

Uzyskaj niezawodny, wydajny dostęp do swoich danych.

FileMaker Server to szybkie, niezawodne oprogramowanie serwerowe pozwalające na bezpieczne udostępnianie danych grupom użytkowników FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go oraz FileMaker WebDirect. Zyskaj całodobową dostępowość i niezawodność, zdalnie zarządzaj aplikacjami i oszczędzaj czas dzięki automatyzacji zadań administracyjnych.

Każdy klient łączy się z FileMaker Server z wykorzystaniem licencji użytkownika. Dodatkowe połączenia można zakupić poprzez konsolę administratora serwera FileMaker lub w sklepie FileMaker.

Omówienie produktów Zobacz, co nowego
Szybka instalacja i administracja W większości przypadków instalacja programu FileMaker Server zajmuje niespełna 20 minut, dzięki czemu można natychmiast rozpocząć zdalne zarządzanie aplikacjami własnymi i automatyzowanie czynności administracyjnych.
Niezawodność i dostępność non stop Dostępność non stop — przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu — zapewnia dostęp do danych w każdej chwili. Dane można chronić przy użyciu planowanych kopii zapasowych, tworzonych nawet na działających aplikacjach.
Elastyczna rozbudowa Grupami użytkowników FileMaker można zarządzać przy użyciu niezawodnych zabezpieczeń i parametrów sieciowych. FileMaker Server testowano z 500 klientami sieciowymi, ale nie ma ograniczeń co do liczby połączeń. Ograniczenia techniczne wynikają ze stosowanej konfiguracji sprzętowej, projektu aplikacji, systemu operacyjnego lub programu licencyjnego.
Zabezpieczenia zgodne ze standardami branżowymi Użytkownicy mogą przeprowadzać uwierzytelnianie zewnętrzne poprzez Active Directory, Open Directory lub OAuth 2.0. Szyfrowanie SSL pozwala zabezpieczyć transfer danych. Możesz też zabezpieczyć swoje dane umieszczone na serwerze FileMaker przy użyciu wydajnego 256-bitowego szyfrowania AES – do włączenia szyfrowania każdej aplikacji wymagany jest FileMaker Pro Advanced.
Technologia internetowa Możesz użyć FileMaker WebDirect, aby uruchomić interaktywne rozwiązania w przeglądarce internetowej – nie potrzeba do tego umiejętności programowania WWW. Natomiast funkcja własnego publikowania w Internecie (EN) pozwala tworzyć własne witryny internetowe oparte na danych przy użyciu języka PHP lub XML.
Obsługa interfejsów ODBC/JDBC Języki ODBC (EN) (Open Database Connectivity) i JDBC (Java Database Connectivity) umożliwiają odczytywanie i zapisywanie danych w aplikacjach FileMaker udostępnianych na serwerze FileMaker przy użyciu zewnętrznych programów i narzędzi programistycznych. Obsługiwanych jest do 50 jednoczesnych połączeń zdalnych ODBC/JDBC.
Nowości w FileMaker Server 18 Zobacz omówienie produktu
Przywracanie przy uruchamianiu Pliki FileMaker są teraz automatycznie odzyskiwane po awarii lub błędzie programowym. Rejestr przywracania na serwerze FileMaker weryfikuje wpisy bazy danych, gdy plik zostaje otwarty po raz pierwszy, przed dostępem klienta oraz jeśli plik nie został prawidłowo zamknięty.
Ulepszenia konsoli administratora serwera FileMaker Konsola administratora FileMaker Server ma nowe funkcje, takie jak: zmiana domyślnego czasu kopii bezpieczeństwa przy użyciu wiersza polecenia; wyświetlanie operacji harmonogramu skryptów zakończonych powodzeniem/niepowodzeniem; wyświetlanie bardziej przejrzystych opisów stanu bazy danych; wyświetlanie, kiedy ostatnio uruchomiono konsolę administratora.
Ulepszenia monitoringu serwera Łatwiej kontroluj zasoby i parametry serwera przy użyciu narzędzia monitorującego Zabbix, należącego do oprogramowania otwartego. Możesz nawet monitorować wiele serwerów jednocześnie.
Ulepszenia API danych FileMaker Ulepszone API danych FileMaker obsługuje metadane XML, takie jak nazwy skryptów, nazwy układów i schematy układów.
Standaryzacja API administracji FileMaker Nie jest to już wersja próbna – API administracji FileMaker w FileMaker Server opiera się teraz na specyfikacji OpenAPI.
Hiszpańska wersja FileMaker Server FileMaker Server ma teraz obsługę języka hiszpańskiego.

Platforma FileMaker